Actualitate Anunțuri

ADMITERE BAROU

Baroul Giurgiu anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2022, examen organizat la nivel național, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.)

Data desfășurării examenului este 03.04.2022 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic*.

*Notă: În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 230/10-11.12.2021.[2]

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 14 februarie 2022 (ora 8.00) – 11 martie 2022 (ora 16.00) în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul[3].

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 cu modificările și completările ulterioare. În perioada 11 martie 2022 – 18 martie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, aprilie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”.

 Relații suplimentare la telefon nr. 0246/211107, email: baroulgr@yahoo.com

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!