Actualitate Cultură Economic La zi Politic

Adrian Anghelescu, candidatul PNL la Primăria Giurgiu, despre EDUCATIE SI SPORT

În viziunea lui Adrian Anghelescu, municipiul Giurgiu are nevoie de o administrație locală eficientă, transparentă, concentrată pe interesul comunităţii, în slujba cetățeanului, axată pe dezvoltarea economică și socială a orașului.

Bunăstarea giurgiuvenilor se poate asigura prin locuri de muncă bine plătite în urma atragerii de investiții noi și susținerea agenților economici existenți.

Acum vom vorbi despre EDUCATIE si SPORT.

„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”- Immanuel Kant
O societate în care membrii comunitații prezintă carențe în educație, este o societate în care nu se pot institui reguli pentru dezvoltarea individuală și colectivă, o societate în care dispare speranța unui viitor mai bun. Educaţia trebuie să răspundă exigenţelor cerute de evoluţia naţională şi internaţională şi se realizează în perspectiva unui ideal de personalitate umană.

Importanţa educaţiei în cazul societăţii noastre este uriaşă. O generaţie educată, instruită, căreia i s-au transmis valorile morale, culturale şi istorice, poate duce mai departe moştenirea primită de la predecesori şi poate da şansa viitorului spre mai bine. O societate educată poate face diferenţa între bine şi rău, între influenţele negative şi cele pozitive.

Educația începe in sânul familiei dar se definitivează în instituţiile de învăţământ şi are scopul de a introduce elevii progresiv în paradigmele cunoaşterii. Elementul central al educației îl reprezintă individul. Educația modelează personalitatea, nteligența, afectivitatea, latura nevăzută a individului însa, pentru a modela integral individul, este nevoie să privim și latura fizică. Sportul este activitatea fizică ce menține și susține sănătatea organismului, asigurând starea optimă de dezvoltare și cunoaștere.

Uniunea Europeană susține educația prin Programul Operațional Regional (POR) și pentru perioada 2021-2027 a alocat Axa 5 – O regiune educată, ce are ca obiectiv „Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii”.

În ceea ce privește educația și sportul, ne propunem implementarea următoarelor obiective:

Susținerea performanței și sprijinirea financiară a elevilor și sportivilor prin acordarea unui sistem de burse de merit, de studiu și burse sociale;
Încurajarea învătământului dual în parteneriat public-privat, reconversia unor unități de învățământ în școli profesionale și licee tehnologice, încurajarea tinerilor de a se califica într-o meserie aplicată prin acordarea de burse de studiu, decontarea cheltuielilor cu transportul și cazarea;
– Crearea Centrului de Excelentă în educație pentru elevii cu abilități deosebite;
– Continuarea programului de gratuitate a transportului public local, acordată elevilor;
– Construirea de unitați de învătământ preșcolar, școlar și liceal la nivelul standardelor europene de calitate;
– Reabilitarea unităților de învătământ existente, prin proiecte europene de modernizare;
– Încurajarea sportului giurgiuvean prin susținerea financiară a tuturor cluburilor și asociațiilor private care se adresează tinerilor;
– onstruirea unor terenuri polisportive în diverse zone ale orașului, unde giurgiuvenii vor putea practica sporturile individuale și de echipă;
– bazinului de înot construit de Compania Națională de Investiții, în zona Parcului Steaua Dunării;
– Transformarea imobilelor aferente Punctelor Termice de cartier în săli de sport ce vor fi operate în parteneriat public-privat.


Votează Adrian Anghelescu – primar al municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!