Actualitate

Adrian Anghelescu, candidatul PNL la Primăria Giurgiu, despre Infrastructura municipiului

În viziunea lui Adrian Anghelescu, municipiul Giurgiu are nevoie de o administrație locală eficientă, transparentă, concentrată pe interesul comunităţii, în slujba cetățeanului, axată pe dezvoltarea economică și socială a orașului.

Bunăstarea giurgiuvenilor se poate asigura prin locuri de muncă bine plătite în urma atragerii de investiții noi și susținerea agenților economici existenți.

Astăzi vom vorbi despre Infrastructură, în viziunea candidatului liberal.

Infrastructura Municipiului Giurgiu este învechită, neîngrijită şi nu oferă un confort minim locuitorilor, în multe dintre cartierele orașului

Pentru reabilitarea infrastructurii stradale se vor elabora studii de fezabilitate pentru toate străzile orașului și se vor finanța atât prin fonduri guvernamentale cât și prin fonduri europene. Municipalitatea are la dispoziție fonduri europene aferente POR Axa Prioritară 4 – O regiune accesibilă, ce are ca obiectiv specific „Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliențe în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”.
În viziunea lui Adrian Anghelescu, reabilitarea şi extinderea infrastructurii se va face etapizat, începând cu rețelele subterane (apă potabilă, canalizare, instalație gaze naturale, rețele electrice, instalații transmisii de date) și finalizând cu infrastructura rutieră şi pietonală. Ne vom axa pe soluții tehnice ce implică beton asfaltic atât pe carosabil cât și pe trotuare, vom crea piste de biciclete marcate corespunzător acolo unde gabaritul ne permite, vom proteja spațiile verzi existente și le vom extinde, vom delimita spațiile verzi prin elemente durabile și ne vom axa pe montarea gazonului și a plantelor decorative produse în spațiile proprii. Municipalitatea are la dispoziție fonduri europene aferente POR Axa Prioritara 2 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, ce are ca obiectiv specific „Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării”.
Vom moderniza si extinde sistemul de iluminat public prin fonduri europene POR, Axa Prioritara 2 – O regiune cu orașe Smart, ce are ca obiectiv specific „Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor”.

Vom îmbunătăți calitatea transportului public prin extinderea zonelor pe care le deservește și prin modernizarea mijloacelor de transport. Municipalitatea are la dispoziție fonduri europene POR, AxaPrioritara 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, ce are ca obiectiv specific „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”.

Vom salva patrimoniul cultural național al orașului accesând fonduri europene pentru reabilitarea tuturor monumentelor istorice degradate sau aflate în conservare. Le vom repune în circuitul turistic național și internațional impulsionând astfel turismul giurgiuvean. Municipalitatea are la dispoziție fonduri europene POR, AxaPrioritara 6 – O regiune atractivă, ce are ca obiectiv specific „Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane”.

Fără a ne limita, obiectivele noastre imediate în ceea ce privește infrastructura sunt următoarele:

  1. ‍Refacerea și dezvoltarea infrastructurii stradale a orașului cu suplimentarea zonelor verzi și crearea pistelor de biciclete.
  2. Modernizarea transportului public prin adăugarea de noi rute și suplimentarea capacitații de transport cu mijloace nepoluante. Vom înființa o rută de transport către zona portului, care să opereze cu precădere în weekend, pentru a facilita transportul în această zonă.
  3. Finalizarea infrastructurii de gaze naturale pe toate străzile din oraș, cu susținerea Consiliului Local acolo unde beneficiarii privați nu dispun de fonduri suficiente, racordarea la instalația de gaze naturale a locuințelor sociale.
  4. Finalizarea și viabilizarea (realizarea tuturor rețelelor de utilitate) șoselei de centură a orașului, pe inelul de nord (segmentul Dunăreana – DN 5C) și crearea prin împădurire a unei „centuri verzi” adiacent șoselei de centură, cu terenuri de sport și parcuri de agrement.
  5. Intensificarea investițiilor de renovare a imobilelor prin programele europene de eficientizare energetică pentru reducerea cheltuielilor curente cu utilitățile ale cetățenilor.
  6. Valorificarea potențialului istoric al orașului prin reabilitarea obiectivelor cu caracter de  monument istoric. Luăm în calcul crearea unei întreprinderi publice afiliate care să se ocupe cu renovarea monumentelor istorice.
  7. Dotarea companiilor municipale cu utilaje multifuncționale, achiziționate cu ajutorul fondurilor europene, pentru salubrizare, curățenie, dezinsecție, deszăpezire.
  8. Modernizarea sistemului public de iluminat stradal prin investiții europene în cadrul Programului Operațional Regional.
  9. Renovarea Pieței Decebal cu scopul concesionării spațiilor exclusiv pentru producătorii autohtoni.
  10. Construirea parcărilor subterane și supraterane în cartierele aglomerate ale orașului pentru decongestionarea spațiilor și posibilitatea extinderii zonelor verzi.

Votează Adrian Anghelescu – primar al municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!