Economic Social

ANUNT: Guvernul Orban a aprobat Ajutorul de minimis de 25 lei/familia de albine Cererile se depun la DAJ!

Ajutorul de minimis de 25 de lei pentru familia de albine a fost aprobat în ședința de Guvern de  joi, 27 august. Actul normativ va intra în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial, iar conform ultimei forme publicate, termenul de depunere a cererilor la Direcțiile Agricole Județene (DAJ) este 15 septembrie.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis, apicultorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;

b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Sprijinul financiar este în cuantum de 25 lei/familia de albine

DAJ Giurgiu solicită Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” lista apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2020.

După efectuarea verificării și informarea beneficiarilor asupra efectivelor înscrise, beneficiarii depun la DAJ Giurgiu cererea însoţită de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit. a) c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

Cererea, însoţită de documentele prevăzute, poate fi transmisă la DAJ Giurgiu prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!