Actualitate

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Comuna Gradinari cu sediul in sat Gradinari, com. Gradinari, jud. Giurgiu, titulara a proiectului „Reabilitare drum comunal DC 130 (TantavaGradinari-Zorile km. 0+000-4+890) comuna Gradinari, judetul Giurgiu”
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitare drum comunal DC 130 (Tantava-GeadinariZorile km. 0+000-4+890) comuna Gradinari, judetul Giurgiu”, propus a fi amplasat in com. Gradinari, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111,
sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri
intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet
www. apmgr. anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!