Actualitate Anunțuri

ANUNŢ PUBLICITAR

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

ANUNŢ PUBLICITAR

          Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 10 aduce la cunostinta publicului interesat că, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 130 din 20.11.2020, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui imobil/ spațiu situat în oraș Bolintin Vale, în suprafață de circa 50 mp, în vederea desfasurarii de activități administrație publică  .

          Ofertele se primesc la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, camera 004, până la data de 02 decembrie 2020, ora 1000

Criteriile de atribuire a spatiului sunt:

  1.  Amplasamentul imobilului/spațiului să fie ultracentral situat la parter pentru a  permite accesul facil al persoanelor vârstnice cât și al persoanelor cu dizabilități,
  2. Imobilul/spațiul să fie compus din 2 birouri,  grup sanitar și sală de așteptare pentru asigurarea funcționalității în vederea desfășurării de activități cu publicul,
  3. Racordat la utilitățile orașului ( electricitate,  apă, canal, gaze naturale sau altă sursă de încălzire) ,
  4. Imobilul/spațiul să fie compartimentat,  în stare fizică și tehnică adecvată astfel încât  să nu necesite efectuarea de investiții  ulterioare,
  5.  Proprietarul să facă dovada proprietății asupra imobilului/spațiului

( Extras de carte funciară cu dată recentă).

          Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu în ziua de 02 decembrie 2020, ora 1100 , camera 007, parter.

          Ofertantul va depune într-un plic A4 sigilat următoarele documente:

Copie CI, extras de carte funciara, certificat fiscal privind plata taxelor și impozitelor locale și oferta privind prețul chiriei/mp exprimat în lei (raportat la cursul euro al BNR din data de 13.11.2020),o descriere a spațiului care urmează să fie închiriat, precum și o schiță a acestuia.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 10 – Direcţia Logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu, camera 007, tel. 0372462623.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!