Actualitate

C.E.C.C.A.R. – FILIALA GIURGIU: ADUNAREA GENERALĂ DE DARE DE SEAMĂ A MEMBRILOR FILIALEI GIURGIU A CORPULUI EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

C.E.C.C.A.R. – FILIALA GIURGIU:

ADUNAREA GENERALĂ DE DARE DE SEAMĂ A MEMBRILOR FILIALEI GIURGIU A CORPULUI EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

În ziua de 28.03.2017,ora 1600 în Sala Marea a Centrului Cultural Local “Ion Vinea” din Giurgiu, str. Hristo Botev, nr.2, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Giurgiu a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

  1. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
  2. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  3. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
  5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
  7. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor
  8. Alegeri pentru completarea comisiei de disciplină (unde este cazul);
  9. Diverse (în funcție de necesități).

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 1630, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!