Actualitate

CJSU – COMUNICAT DE PRESĂ

  Informări/ Avertizări:
INHGA a emis Atenționare hidrologică:
– COD GALBEN pentru perioada 21.03.2018, ora 15:00 – 31.03.2018, ora 18:00, pe tot sectorul românesc al Dunării, aval de S.H.E.N. Porțile de Fier, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
INHGA a emis Avertizare hidrologică:
– COD PORTOCALIU pentru perioada 22.03.2018, ora 06:00 – 31.03.2018, ora 18:00, pe Dunăre, sector aval Gruia – amonte Giurgiu, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație.
 Situaţie operativă şi U.A.T.-uri afectate
Ca urmare a creşterii debitului fluviului Dunărea, în zona dig-mal s-au inundat circa 2900 hectare suprafață fond forestier (zona inundabilă).
În ceea ce privește rețelele electrice, telefonice și de alimentare cu apă nu sunt probleme, situație similară și la nivelul căilor ferate și navigabile (+ construcții portuare), construcțiilor hidrotehnice și lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
Pe drumurile naționale, județene și comunale se circulă în condiții de iarnă, toate căile de rulare fiind practicabile. De menționat este faptul că din momentul intrării sub incidența codului portocaliu mai sus menționat, la nivel județean, nu au existat drumuri restricționate sau închise (nici măcar temporar).
Din punct de vedere operativ nu au fost înregistrate apeluri pentru mașini înzăpezite, iar resursele medicale existente la nivel județean au putut ajunge la toate solicitările.

  1. Situația hidro-meteorologică

În ultimele ore pe raza județului Giurgiu nu s-au înregistrat precipitații sau alte fenomene meteorologice periculoase, iar grosimea stratului de zăpadă este de circa 20-25 cm.
Râurile interioare care străbat județul Giurgiu au un regim de curgere normal, nivelurile și debitele situându-se sub cotele de atenție.
Fluviul Dunărea este în creştere în secţiunea port Giurgiu, la ora 12.00 nivelul situându-se peste cota de atenţie (630 cm cu un debit de 12.350 mc/s, în creștere cu 2 cm comparativ cu nivelul înregistrat la ora 08.00, cu 60 cm peste cota de atenție, 10 cm sub cota de inundaţie şi cu 130 cm sub cota de pericol).
 MĂSURILE LUATE DE CĂTRE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE ÎN GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE RISCURILE SPECIFICE ȘI RECOMANDĂRI
S.G.A. Giurgiu monitorizează în permanenţă evoluţia cotelor şi a debitelor Dunării, având pregătite forţe, mijloace şi materiale, pentru a interveni în orice moment dacă situaţia o va impune.
La nivelul C.J.S.U. Giurgiu, Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă-Prefectul judeţului, doamna Nina Carmen Crişu, a dispus intrarea în dispozitivul de apărare a C.J.S.U. Giurgiu și a C.L.S.U. riverane fluviului Dunărea (Giurgiu, Găujani, Vedea, Malu, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Prundu și Greaca) cu respectarea următoarelor măsuri:
-monitorizarea permanentă a  fenomenelor vizate;
-verificarea funcţionării fluxului informaţional operativ decizional;
-pregătirea şi angrenarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru a participa la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor eventualelor inundaţii;
-supravegherea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, în special în zonele critice (zonele de traversare a conductelor, zonele în care la viiturile anterioare s-au produs infiltraţii pe sub/prin dig);
-întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivelor aflate în zonele inundabile;
-evacuarea bunurilor şi obiectivelor aflate în administrare şi amplasate în zonele inundabile;
-asigurarea funcţionării la capacitate a amenajărilor de desecare din incintele îndiguite în vederea evitării unor eventuale inundaţii din ape interne către A.N.I.F.-Unitatea de Administrare Giurgiu;
-supravegherea lucrărilor de traversare a digurilor longitudinale de către conductele staţiilor de pompare aflate în administrarea A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu;
-evacuarea utilajelor, depozitelor de material lemnos şi a altor obiective existente în zona dig-mal.
 
De asemenea, prin ordin de prefect, s-au constituit două comisii mixte de monitorizare a stării tehnice a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor de la Dunăre, formate din reprezentanţi ai S.G.A. Giurgiu, I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu, A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, fiecare comisie având traseul Giurgiu-Greaca, respectiv Giurgiu-Pietroşani.
De asemenea, recomandăm în continuare conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic în vederea reducerii riscului producerii de accidente.
 PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT
 NINA CARMEN CRIŞU

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!