Actualitate

CN APDF SA – o vacă tocmai bună de muls pentru PSD Giurgiu?

Badalau–          CN APDF SA pierderi de peste 2 milioane lei, doar în 2014, potrivit unui Raport al Curţii de Conturi; – După angajări pe bandă rulantă s-a trecut la reorganizarea companiei; – Nu s-a mai făcut un inventar al patrimoniului APDF SA de mai mulţi ani, iar abaterea constatată nu poate fi cuantificată; – tarifele pentru prestări servicii, cele stabilite în 2007; – carburanţi, peste valorile aprobate; – cheltuieli de protocol nejustificate pentru achiziţionarea ATENŢIE! de băuturi alcoolice (8.381,83 lei), în anul 2014, cheltuieli care conform legislaţiei în vigoare  nu fac obiectul activităţii desfăşurate de către companie; deşi avea de recuperat suma 527.991,26 lei datorate de diverşi clienţi, nu s-au pus în aplicare hotărîrile judecătoreşti! – Toate acestea sub oblăduirea Consiliului de administraţie din care face parte şi Marian Mina, finul senatorului Niculae Bădălău!

Păi, dacă asta a fost viziunea domnului Mina, în privinţa unei companii naţionale prospere, ce va reuşi să realizeze ca preşedinte de Consiliu judeţean într-un judeţ sărac şi cu multe probleme? Dacă domnul Matei, uns de domnul Bădălău director al CN APDF SA, este în funcţie şi la această oră, ce fel de pretenţii va avea preşedintele PSD de la viitorul preşedinte al Consiliului judeţean, în varianta nedorită a câştigării majorităţii de către partidul său?

apdf

În luna august a anului trecut, postul de televiziune Valahia TV a înaintat o adresă către CN APDF SA Giurgiu prin care solicita, în temeiul Legii nr. 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public, copii după Ultimul Raport al Curţíi de Conturi. Apăruseră în spaţiul public o serie de informaţii cu privire la managementul defectuos şi la neregulile constatate de Curtea de Conturi la o instituţie publică finanţată de la bugetul de stat, din banii noştri ai tuturor. Nu am văzut o reacţie a directorului general Matei Cristian şi nici a vreunui membru al Consiliului de Administraţie, care să confirme sau să dezmintă informaţiile apărute în media locală. Şi nici din partea celui care „l-a promovat” pe domnul Matei Cristian în funcţia de director general, senatorul Niculae Bădălău.apdf doc

Am primit răspuns la solicitarea noastră, însă răspunsul primit de la CN Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA a fost unul care în loc să lămurească a ridicat şi mai multe semne de întrebare. „Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 65/18.08.2015, vă comunicăm, că pentru obţinerea unei copii a ultimului raport al Curţii de Conturi a României emitentul raportului solicitat de dumneavoastră.”apdf doc1

Prin urmare, domnul Matei Cristian ne trimite de la Ana la Caiafa! Păi, bine, dacă nu e nimic de ascuns de ce atâta secretomanie?

Nu am renunţat şi ne-am adresat Curţii de Conturi a României, instituţie care ne-a pus la dispoziţie Raportul solicitat. Aşa am aflat de ce directorul CN APDF SA Giurgiu nu a dorit să ofere informaţia solicitată de noi şi  înceca să ne paseze.apdf doc 2

Din Raport reies următoarele aspecte:

Pierderea înregistrată în anul 2014 a fost de 2.478.396 lei (aferentă activităţii curente); veniturile din exploatare au fost de 9.656.090 lei, iar cheltuielile de 12.031.705 lei. Asta în condiţiile în care în anii 2012 şi 2013 s-a înregistrat profit.

doc3Din verificări s-a constatat că la nivelul companiei nu au fost întocmite programe de reducere a arieratelor, în sumă de  peste 2.465.299,65 lei. Se constată astfel o creştere , faţă de anul 2013, a valorii arieratelor înregistrate şi raportate de către societate cu 358,85 lei. Faptul că la nivelul societăţii nu s-a reuşit reducerea arieratelor a avut drept consecinţă facilitarea acumulării de capitaluri negative, constând  în penalităţi, dobânzi şi majorări de întârziere tot mai mari, care vor fi greu de achitat.doc 4

La 31.12.2014, CN APDF înregistra datorii restante în valoare de 3.858.747 lei, atât la bugetul de stat cât şi la alţi creditori.

doc5În nota de relaţii, directorul Matei Cristian arăta că „în anul 2014, CN APDF SA s-a confruntat cu o scădere a veniturilor şi o reducere substanţială a încasărilor, ceea ce a generat lipsa disponibilului. Permanenta preocupare a fost achitarea datoriilor către bugetul de stat  şi a utilităţilor pentru a asigura condiţiile necesare funcţionării companiei”.doc 6

Potrivit documentului, nu au fost inventariate  mijloacele fixe din domeniul privat al CN APDF SA Giurgiu din porturile Cernavodă, Călăraşi, Olteniţa, Giurgiu, Corabia, Bechet, Cetate, Calafat, Drobeta Turnu Severin, Orşova, Moldova Veche, Ostrov, Dibova  şi Gruia. Nu au fost inventariate obiectivele  de investiţii în curs de execuţie. Nu au fost inventariate distinc bunurile din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale  date în concesiune sau închiriate. Nu au fost inventariate obiectele de inventar în depozit şi obiectele de inventar în folosinţă, materialele. Nu s-au inventariat faptic bunurile, reprezentând mijloace fixe şi obiecte de inventar, date în custodie la terţi, lista de inventar aferentă acestora este incompletă, nu au fost completate toate colanele, având doar datele din contabilitate şi nu este semnată de toţi membrii comisiei, desemnaţi pentru efectiarea acestei operaţiuni. Abaterea constatată nu poate fi cunatificată. În traducere liberă, nimeni nu poate spune exact ce mai există şi ce nu fiindcă nu s-a putut face dovada existenţei faptoce a acelor bunuri! Nimeni nu poate spune dacă faptic respectivele bunuri se află în posesia acelor terţi, ca în documentele iniţiale de predare-primire.doc 8

 O altă abatere reţinută de curtea de conturi: Neînregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acţiunii de reevaluare efectuată în anul 2013. Este vorba de suma de -484.729,22 lei, diferenţe negative ce trebuiau înregistrate.doc 9

Prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 8/16.12.2014 s-a aprobat scoaterea din funcţiune  şi valorificarea  prin licitaţie publică deschisă cu strigare la preţuri minime, conform propunerilor din rapoarteele de evaluare, a următoarelor mijloace fixe: ponton fluvial, vloare de 440.260 lei (fără TVA); şalupa Octavia, valoare 9.700 lei (fără TVA); şalupa Munteni 8, valoare 5.300 lei (fără TVA); ifron încărcător frontal, valoare 4.100 lei (fără TVA); pasarelă, valoare 2.500 lei (fără TVA); scondrii, două bucăţi,  valoare 2.400 lei (fără TVA); macara, valoare 22.900 lei (fără TVA). Bunuri care până la finalizarea controlului nu au fost valorificate, chiar şi aşa la preţuri minime!

Pierderea înregistrată de CN APDF SA Giurgiu ar fi putut fi evitată, fără îndoială, dacă tarifele percepute pentru prestări servicii ar fi fost actualizate, fiindcă din raport reiese că tarifele erau percepute tot în baza plafoanelor stabilite şi aprobate în anul 2007.

doc 7Alte abateri constatate de Curtea de Conturi:

–  Plata nejustificată atât în anul 2007 a unor sume aferente unor cantităţi de lucrări nepuse în operă şi a unor cantităţi care nu se justifică a mai fi executate, urmare schimbării pe parcursul execuţiei a soluţiilor tehnice.

– Plata nejustificată a unor sume înregistrate în evidenţa contabilă la cheltuieli cu carburantul, în perioada 2013-2014, peste plafoanele valorice lunare stabilite pe fiecare mijloc de transport în parte, la nivelul companiei. Valoarea estimată a fost de 13.028, 60 lei.

– Plata nejustificată a unor sume înregistrate  în evidenţa contabilă la cheltuieli de protocol pentru achiziţionarea de băuturi alcoolice, în anul 2014, cheltuieli care conform legislaţiei în vigoare  nu fac obiectul activităţii desfăşurate de către companie. Suma reţinută este de 8.381,83 lei.

– Nepunerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti, prin care s-a dispus recuperarea de către companie a unor creanţe în valoare de  de 527.991,26 lei datorate de diverşi clienţi, precum şi neacţionarea în instanţă a celor rău-platnici în vederea preîntâmpinării prescrierii dreptului de a solicita recuperarea acestor datorii.

Şi… ne oprim aici, deocamdată!

Toate acestea sub oblăduirea Consiliului de administraţie din care face parte şi Marian Mina, finul senatorului Niculae Bădălău, şi care, pe surse se spune că ar fi susţinut pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Giurgiu.doc 10

Păi, dacă asta a fost viziunea domnului Mina, în privinţa unei companii naţionale prospere, ce va reuşi să realizeze ca preşedinte de Consiliu judeţean într-un judeţ sărac şi cu multe probleme? Dacă domnul Matei, uns de domnul Bădălău director al CN APDF SA, este în funcţie şi la această oră, ce fel de pretenţii va avea preşedintele PSD de la viitorul preşedinte al Consiliului judeţean, în varianta nedorită, de majoritatea giurgiuvenilor, a câştigării majorităţii de către partidul său?

Redacţia

N.R.: Si alte publicaţii au scris de-a lungul anului trecut despre aceste nereguli de la SN APDF SA Giurgiu. De pildă, colegii de la Giurgiu pe surse.

80 de milioane de lei, cheltuieli de protocol la APDF Giurgiu

Exclusiv: Directorul APDF Giurgiu are salariul 126 de milioane, deşi compania înregistrează pierderi record

Raportul Curţii de Conturi acuză conducerea APDF Giurgiu

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!