Actualitate

COMUNICAT DE PRESĂ – Consultări publice în cadrul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

antet comunicatCOMUNICAT DE PRESĂ

DATA: 31 august 2016

Consultări publice în cadrul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit

Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

În perioada 22-26 august s-au desfăşurat activităţi de consultare publică în localităţile Comana, Prundu, Greaca, Mihăileşti, Grădinari, Buturugeni, Adunaţii Copăceni, sesiuni prevăzute în calendarul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”.

Au fost realizate 7 evenimente de consultare publică  în localităţile implicate (câte unul în fiecare comunitate), cu scopul informării şi consultării publice a factorilor interesaţi, cu privire la obiectivele propuse prin proiect, măsuri care vor contribui la realizarea Obiectivului specific 4 al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020, respectiv “Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusive duversificarea.

În cadrul consultărilor publice au fost distribuite materiale informative şi de promovare a proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”. În urma consultărilor a reieşit că, la nivelul comunităţilor rurale, factorii de decizie – administraţia publică-  alături de factorii interesaţi – mediul de afaceri, partenerii sociali, cetăţenii – sunt permanent preocupaţi de atragerea de fonduri nerambursabile pentru proiectele de investiţii necesare dezvoltării comunităţilor.

Informaţii de background

Primăria Grădinari în calitate de beneficiar al Proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu” a semnat în data de 09.06.2016 contractul de finanţare nr. 7, cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  DGP-AM POPAM, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Martitime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.

Parteneri: Comuna Grădinari, comuna Buturugeni, oras Mihăileşti, comuna Adunaţii Copăceni, comuna Comana, comuna Prundu, comuna Greaca, Baltic Marine Grup SRL Comana, Edicris Andrei Com SRL Greaca, Ovisor Fish SRL Greaca, Prod Emidim SRL Greaca, Pelicanul Distribution SRL Mihailesti, Aquaculture Top Consulting SRL Mihailesti, Agro&Fisching Magura SRL Buturugeni, C&D Trans Constructii SRL Adunatii Copaceni.

Durata proiectului: 3 luni ; Valoarea totală a proiectului:110.278,00 lei

Obiectivul general: Dezvoltarea durabilă şi integrată a localităţilor: Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Comana, Prundu, Greaca din judeţul Giurgiu, prin atragerea membrilor acestor comunităţi în procesul consultativ de elaborare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea socială, organizarea de campanii de informare şi conştientizare a locuitorilor  în vederea promovării iniţiativelor locale si realizarea de networking în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Actiune Locală pentru Pescuit „Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”.

Grup ţintă: Locuitorii din teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu, factorii de decizie, persoane juridice.

Date de contact: Primaria Comunei Gradinari: Adresa: com. Gradinari, județul Giurgiu; Telefon: 0371/187.103

E-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com Persoană de contact: Ilie Maria Alexandra  Funcția: Responsabil legal de proiect.

subsol comunicat

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!