Actualitate

COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizarea proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

antet comunicat

COMUNICAT DE PRESĂ

DATA: 05 septembrie 2016

Finalizarea proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

Primăria Grădinari  a derulat în perioada 09.06 – 08.09. 2016 Proiectul “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”, semnat în data de 09.06.2016 prin contractul de finanţare nr. 7, cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  DGP-AM POPAM, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Martitime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.

Parteneri: Comuna Grădinari, comuna Buturugeni, oras Mihăileşti, comuna Adunaţii Copăceni, comuna Comana, comuna Prundu, comuna Greaca, Baltic Marine Grup SRL Comana, Edicris Andrei Com SRL Greaca, Ovisor Fish SRL Greaca, Prod Emidim SRL Greaca, Pelicanul Distribution SRL Mihailesti, Aquaculture Top Consulting SRL Mihailesti, Agro&Fisching Magura SRL Buturugeni, C&D Trans Constructii SRL Adunatii Copaceni.

Durata proiectului a fost de 3 luni, iar valoarea totală a proiectului: 110.278,00 lei.

Obiectivul general: Dezvoltarea durabilă şi integrată a localităţilor: Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Comana, Prundu, Greaca din judeţul Giurgiu, prin atragerea membrilor acestor comunităţi în procesul consultativ de elaborare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea socială, organizarea de campanii de informare şi conştientizare a locuitorilor  în vederea promovării iniţiativelor locale si realizarea de networking în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Actiune Locală pentru Pescuit “Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”.

Prin proiect s-au realizat următoarele:

  • Elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare locală
  • Cursuri de Comunicare instituţională, Manager de proiect, Expert accesare fonduri europene şi Expert achizitii publice pentru 47 persoane
  • Constituirea Asociaţiei Grupul de Actiune Locală pentru Pescuit “Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”
  • Promovare: 2 conferinţe de lansare şi de finalizare a proiectului, o prezentare a proiectului, un roll-up, 10.000 flyere, 100 afişe, 7 campanii de informare publică,  7 campanii de consultare publică şi 7 activităţi de dezbatere publică.

Grup ţintă: Locuitorii din teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu, factorii de decizie, persoane juridice.

Date de contact: Primaria Comunei Gradinari: Adresa: com. Gradinari, județul Giurgiu; Telefon: 0371/187.103

E-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com

Persoană de contact: Ilie Maria Alexandra  Funcția: Responsabil legal de proiect.

subsol comunicat

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!