Actualitate Anunțuri Comunicate

Comunicat de presă – Lansare proiect „Reabilitare termică a Clădirii Detașamentului de Pompieri Giurgiu în vederea creșterii performanței energetice”

Comunicat de presă


Iulie 2022


Lansare proiect
„Reabilitare termică a Clădirii Detașamentului de Pompieri Giurgiu în vederea

creșterii performanței energetice”


În data de 14 aprilie 2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7694 al proiectului „Reabilitare termică a Clădirii Detașamentului de Pompieri Giurgiu în vederea creșterii performanței energetice” Cod SMIS 140474, în cadrul Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Prioritatea de invesții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a getisonării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul locuințelor“, Operațiunea: B/SUERD/1-Clădiri publice.
Contractul de finanțare a fost semnat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VLAȘCA“ al judeţului Giurgiu – în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv între 28.05.2020 și 30.11.2023.
Obiectivul general al proiectului constă în îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene pentru Clădirea Detașamentului de Pompieri Giurgiu, coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumurile de energii convenționale, reducerea consumului de energie și al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu
utilitățile și implicit protejarea mediului.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectiv specific 1 – Reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea/respectiv răcirea spațiului în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior prin lucrări de termoizolații la fațade, terasă și tâmplăria
exterioară concomitent cu reducerea emisiilor cu efect de seră;
Obiectiv specific 2 – Reducerea consumurilor energetice prin implementarea de soluții ce presupun un consum redus de energii convenționale și utilizarea de energii din surse regenerabile.
Valoarea totală a proiectului este de 2.608.707,18 lei, din care 1.775.370,55 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 313.300,68 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional.


Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca Giurgiu
Adresă: Giurgiu, Strada Uzinei nr. 48, Clădirea C1, județul Giurgiu
Tel/fax: 0246.215.150 / 0246.219.149; E-mail: logisca@isugiurgiu.ro
Website: www.isugiurgiu.ro

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!