Actualitate Comunicate

COMUNICAT – Măsurile de austeritate vehiculate în spaţiul public reprezintă un mesaj de falsă  responsabilitate

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, analizând diferitele forme neoficiale ale OUG-ului privind măsurile fiscal bugetare apărute în spaţiul public şi susţinute prin declaraţii ale diferiţilor reprezentanţi politici din Guvernul României, constată că acestea:

1. CUPRIND reglementări care încalcă norma constituțională de promovare a ordonanțelor de urgență, conţin o serie de măsuri care afectează drepturi ale personalului sau funcţionarea autorităților și instituțiilor publice – domenii reglementate prin legi organice, nu conţin fundamentări ale soluțiilor propuse şi evaluări preliminare a impactului noilor reglementări, restricționează accesul unei categorii de personal la anumite drepturi, instituie un tratament discriminatoriu în rândul salariaţilor, aplică un tratament juridic distinct pentru salariaţi aflaţi în aceeași situație juridică, conţin noţiuni neclare, la propunerile de reducere a posturilor nu există criterii unitare de aplicare sau tranzitorii, nu asigură funcționarilor publici drepturile existente la reducerea postului, obligativitatea menţinerii în funcţia publică devine o opţiune pentru angajator, conţine prevederi paralele cu cele cuprinse în Codul administrativ sau alte acte legislative, generează discrepanțe grave între localitățile cu populație similară din punctul de vedere al numărului de salariaţi, dezavantajează UAT-urile care au un număr mai mare de posturi vacante la data intrării în vigoare a OUG-ului, distrug capacitatea administrativă a acestora, generează premizele pierderii acreditătii unor  servicii, desființează instituții care au în organigramă un număr sub 50 de salariaţi (teatre, muzee, salvamont, itm-uri etc), încalcă principiile autonomiei locale şi ale descentralizării, administraţia publică locală este tratată inechitabil în raport cu administraţia centrală deoarece pentru cea locală există deja măsura impunerii unui număr maxim de salariaţi în funcţie de rangul unităţii administrativ-teritoriale, generează imposibilitatea gestionării și implementării proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, nu asigură eficientizarea activităților, demotivează personalul din sectorul public, slăbesc coordonarea activităților diferitelor instituţii, instituțiile aflate în subordonarea administraţiei locale – de cultură (instituții de spectacole sau concerte, școli populare de arte, centre județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, muzee, biblioteci etc.), serviciile publice salvamont/salvamar, direcții comunitare județene de evidență a persoanelor, direcții de management integrat al deșeurilor și protecția animalelor etc vor ajunge în situaţia de a-şi opri activitatea sau, în cazul fericit, de a fi subfinanţate şi, nu în ultimul rând, conţine reglementări clare prin care conducătorul politic al unei instituţiii publice poate uza discreţionar de puterea de a desfiinţa posturi sau a concedia anumiti salariaţi incomozi sub pretexctul eficientizării activităţii şi a modului în care sunt cheltuite resursele financiare. Suntem însă convinşi că nu am reuşit să semnalăm toate problemele generate de pachetul acesta de măsuri.

2. NU CUPRIND – probabil datorită ,,urgenţei” şi grabei politicienilor de a ,,salva” ţara, uitând astfel să tehnoredacteze articolele – măsuri care vor genera cu adevărat reduceri de cheltuieli, de exemplu  cele referitoare la fondurile alocate pentru privilegiile politicienilor, pentru subvenţiile partidelor politice, fonduri generoase pentru birourile parlamentare, transportul acestora, maşini, servicii etc. Suntem convinşi însă că în variata de ordonanţă finală, politicienii ne vor demonstra că sunt cu adevăr responsabili, vor reduce sau vor anula majoritatea acestor privilegii şi vor manifesta disponibilitatea de a renunţa în primul rând ei, cel puţin temporar, la sumele pe care şi le votează singuri şi de abia apoi vor adopta măsuri care vor afecta salariaţii.

FNSA a rămas neplăcut surprinsă de multitudinea incoerenţelor logice şi legislative din textul ordonanţei, a lipsei unor cunoştinţe minime a legislaţiei în domeniu, a inexistenţei unei viziuni de reducere cu adevărat a cheltuielilor statului. Documentul este oglindirea clară şi reală a capacităţii limitate deţinute de către un cerc restrâns de persoane din lumea politică, care în spatele uşilor închise au încercat sa-şi depăsească condiţia, capacitatea de sinteză, de analiză şi de construcţie legislativă. Considerăm că toate aceste ,,calităţi” i-au îndemnat să ignore contribuţia specialiştilor din diferite instituţii şi structuri ale administraţiei publice, să asculte vocea organizaţiilor sindicale, care de fiecare dată au semnalat problemele generate de cheltuielile nejustificate iar o dezbatere reală cu partenerii sociali le-ar demasca cunoştinţele precare şi intenţiile ascunse.

Pentru toate cele semnalate, cumulat sau pentru fiecare aspect în parte, justiţia îşi va spune cuvântul, după adoptarea acestei ordonanţe. Decizia de necosntituţionalitate va genera cheltuieli majore pentru stat (reintegrarea în funcțiile publice, drepturile salariale plătite retroactiv, cheltuieli de judecată etc.), al căror cuantum va fi mai mare decât aşa-zisele economii generate de către OUG.

FNSA îşi exprimă disponibilitatea, în continuare, de a participa la un dialog pe tema unor măsuri de eficientizare cu adevărat a cheltuielilor din fondurile publice, de a contribui cu propuneri pentru ca acest demers să reuşească cu adevărat să-şi atingă scopul.

Bogdan ŞCHIOP – Preşedinte al FNSA

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!