Actualitate Cultură Educație

Concursul naţional de eseuri şi creaţie plastică “Lumea din cuvinte şi culoare”, editia a V-a

Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” organizează vineri, 4 mai, începand cu ora 11,00, un eveniment cultural/educativ , la sala de lectură a Bibliotecii Judeţene “I. A. Bassarabescu” din Giurgiu, Este vorba despre premierea câştigatorilor Concursului naţional de eseuri şi creaţie plastică “Lumea din cuvinte şi culoare”, editia a V-a, concurs inclus în calendarul activităţilor educative naţionale al Ministerului Educatiei Naţionale.
Concursul s-a adresat elevilor din clasele V-XII.
Sectiunile concursului au fost:
1. Caligrame în limbile romană, engleză, franceză, germană
2. Eseuri despre cartea preferata in limbile romană, engleză, franceză, germană
3. Ilustraţie de coperta a cărtii preferate
4. Ilustraţie de carte
5. Scurt metraj
6. Atelier-concurs, cu participare directa – elevii primesc un text literar pe care-l comentează şi îl ilustrează grafic în 90 de minute
Parteneri sunt: Inspectoratul Scolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Biblioteca judeţeană “I. A. Bassarabescu”
In competitia de eseuri şi creaţie plastică s-au inscris peste 160 de scoli din 28 de judeţe, 2 licee din Republica Moldova, 2 şcoli din Ruse (Bulgaria). Numărul lucrărilor inscrise este de 800.

Totodată, va avea loc o expoziţie cu lucrările premiate, lucrări ce vor fi reunit, prin grija organizatorilor, într-o revistă culturală.
***
Concursului national de eseuri si creatie plastica “Lumea din cuvinte si culoare”, editia a V-a

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane și-a pus amprenta asupra preocupărilor şi a modului de viaţă al omului de azi.  Tinerii s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a deschide o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie.

Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi „biblioteca”, de a le readuce în atenţia copiilor şi a părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca plăcere, relaxare, un izvor de cunoaştere şi de visare fără egal! Proiectul promovează atitudinea pozitivă a elevului spre literatură și artă, considerând că lectura îmbogățește viața, facilitând educația și autodezvoltarea individului. Nevoia de comunicare este necesară pentru reinventarea conceptului de bibliotecă, din accepțiunea clasică în cea de poartă de acces către o reală acceptare a culturii în societatea de astăzi.

Proiectul îşi propune, de asemenea,  prin încurajarea elevilor de a citi şi de a-şi exprima prin diverse mijloace (eseuri, fotografie, grafică, pictură, scurtmetraj) opinia, şi impulsionarea dezvoltării sensibilităţii şi a empatiei.

Lipsa de comunicare  directă, abuzul folosirii mijloacelor tehnice, refuzul lecturii duc la desensibilizare şi la incapacitatea de a-şi gestiona emoţiile şi de a le exprima. Prin lectură, orice cititor se confruntă cu experienţele, cu emoţiile, cu trăirile personajelor, confruntări care îl pun în situaţia de a gândi, de a avea reacţii emoţionale, de a-şi  rafina sensibilitatea şi de a-şi dezvolta empatia, capacitatea de a-l asculta şi de a încerca să-l înţelegi pe celălalt.

De asemenea, lectura contribuie şi la educarea capacităţii de concentrare, capacitate diminuată de folosirea excesivă a mijloacelor moderne de comunicare, ce oferă informaţii deja prelucrate. Lectura presupune bucuria descoperirii, dar şi răbdare, meditaţie asupra celor citite, problematizare şi, nu în ultimul rând, incursiune în sine.

Pornind de la această constatare, am încercat prin acest proiect să găsim noi metode de a-i reorienta pe tineri spre paginile tipărite, spre tot ceea ce înseamnă arta, dar și spre autocunoaștere.

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură, pentru carte, ca obiect cultural. Activităţile orientative propuse, stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

Prin activitățile propuse, se combină literatura cu arta vizuală, extinzând interesul elevilor pentru literatura română integrată în literatura universală. Elevii au fost provocați să aprofundeze literatura într-un context diacronic, ce presupune valori consacrate ale literaturii, dar și opere ale literaturii contemporane. Efectul acestor activități a fost conturarea unor criterii de abordare estetică a operei literare, identificarea unor teme preferate de către elevi, trezirea interesului pentru alegerea acestor domenii în vederea carierei. Promovarea lucrărilor printr-o expoziție va amplifica efectul activităților proiectului în cadrul unităților şcolare participante, implicit in comunitate.

Activitatea principală a proiectului a fost reprezentată de Concursul de eseuri și creație plastică „Lumea din cuvinte și culoare”, inclus în Calendarul activităților educative naţionale, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale în anul 2017. Concursul a presupus cinci secțiuni: eseu despre cartea preferată, în limbile română, engleză, franceză şi germană; ilustrație de carte, ilustrație de copertă, caligrame și scurtmetraj.Secţiunea a VI-a a constat într-un atelier-concurs, în care elevii participanţi au interpretat un text literar într-un eseu şi au reprezentat propria viziune asupra universului artistic al scriitorului într-o creaţie plastică (grafică, pictură). Concursul este destinat elevilor de gimnaziu și de liceu.

Mulţumim pentru participare elevilor şi cadrelor didactice care au coordonat lucrările acestora şi îi felicităm pe toţi cei care au fost premiaţi!

profesor Ciulacu Elisabeta
Colegiul National „Ion Maiorescu” Giurgiu

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!