Actualitate Economic Politic

Consilierii care au cerut şedinţa extraordinară a Consiliului Municipal Giurgiu fac apel către colegi şi către primar!

consiliu local(COMUNICAT DE PRESĂ)

Grupul de 9 consilieri municipali – format din Dinu Elena, Gâdea Gheorghe, Ciulacu Mirela, Spoială Gheorghe, Măroiu Marian, Badea Ionuţ, Velicu Florian, Klement Ilie şi Stanciu Marius – au solicitat convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară sau de îndată, în data de 25.04.2014 la ora 13:00, având pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre, pe acela privind „aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”.
În motivarea solicitării noastre am invocat expirarea celor 30 de zile în care era obligatoriu să se analizeze şi să se aprobe acest proiect, înscris iniţial pe ordinea de zi a şedinţei din 14.03.2014, dar şi caracterul urgent al aderării municipiului Giurgiu la această asociaţie intercomunitară, după cum rezultă şi din adresa comună a Ministerelor Mediului şi Fondurilor Europene privind finanţarea investiţiilor în sectorul apă/apă uzată din fonduri europene în perioada 2014-2020 transmisă atât Consiliului Judeţean Giurgiu cât şi ADISAPAC-Giurgiu al cărui preşedinte este dl primar Nicolae Barbu.

Conform documentului semnat de miniştrii Attila Korodi şi Eugen Orlando Teodorovici la sfârşitul lunii mai se încheie perioada de depunere a solicitărilor de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor pentru servicii de apă/apă uzată finanţate în următoarea perioadă de programare 2014-2020, iar UAT-urile care nu se vor califica pentru finanţare europeană vor fi puternic afectate din punct de vedere al dezvoltării serviciilor de apă şi canalizare.
În acelaşi timp documentul menţionat atrage atenţia că nu sunt eligibile pentru finanţare asociaţiile de dezvoltare intercomunitară nou înfiinţate, prin urmare municipiul Giurgiu nu ar avea posibilitatea să îşi continue extinderea reţelelor de apă şi canalizare prin fonduri externe, ci numai prin efortul suplimentar al bugetului local, deci al cetăţenilor.
Conform aceleiaşi adrese primite de la Ministerele Mediului şi Fondurilor Europene, inclusiv de dl Barbu, boicotarea extinderii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” contravine principiilor din Acordul de Parteneriat şi Programul Operaţional Infrastructură Mare semnate de România, care precizează că este „preferabilă extinderea, pe termen lung a celor (n.n. ADI-uri) existente la toate unităţile adminsitrativ teritoriale care au nevoie de investiţii conform strategiilor existente la nivel de judeţ  (Master Plan).
Şi mai grav ar fi dacă extinderea reţelelor de apă şi canalizare pe baza fondurilor europene, în perioada 2014-2020, ar fi blocată de refuzul municipiului Giurgiu de a aproba extinderea Asociaţiei Intercomunitare. În aceste condiţii municipiul nostru va intra în categoria „localităţi care au beneficiat până acum de fonduri europene în cadrul proiectelor deja finanţate”, caz în care „fondurile deja primite vor fi recuperate, proporţional, de la beneficiarii finanţării”. Aceasta înseamnă că municipiul Giurgiu va trebui să returneze Uniunii Europene toate fondurile deja consumate în proiectul de apă şi canalizare care include şi staţia de epurare de la Giurgiu.
Facem pe această cale un apel către toţi colegii noştri consilieri municipali, indiferent de apartenenţa lor politică, să participe la şedinţă şi să voteze proiectul de hotărâre care să permită aderarea celorlalte unităţi administrativ teritoriale din judeţ la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” care va aduce în localităţile giurgiuvene investiţii de aproximativ 130 de milioane de euro în reţele de apă şi canalizare, iar municipiului Giurgiu 8.264.362 euro, sumă echivalentă cu mai mult de jumătate din creditul pe care dl primar vrea să-l contracteze în numele cetăţenilor. De altfel, aceasta ar fi cea mai mare finanţare externă obţinută de Primăria Giurgiu în mandatul dlui primar Barbu, dacă ţinem cont că singura investiţie atrasă printr-un proiect extern, sub conducerea sa, este cel privind înfiinţarea pieţei de gros de peşte în valoare de aproximativ 1,6 milioane de euro. Suma de 130 de milioane de euro va fi repartizată în 23 de contracte de execuție care, direct sau indirect, vor fi executate și de firme de profil din municipiul și județul Giurgiu.
Facem, astfel, un apel şi la dl. primar Nicolae Barbu să îşi reconsidere poziţia faţă de acest proiect de hotărâre căruia i se opune, după cum a afirmat în repetate rânduri, pe motiv că va creşte preţul apei pentru populația municipiului. De fapt, majorarea graduală a tarifelor de apă și canal în municipiul Giurgiu a fost deja aprobată odată cu obținerea finanțării în 2007 și nu va fi influențată în niciun fel de intrarea noilor membri în această asociație.
De asemenea, îi amintim dlui primar Barbu că la nivel naţional şi în conformitate cu criteriile de finanţare europene, politica de extindere punctuală este descurajată deoarece „operatorii regionali nu trebuie să fie societăţi comerciale îndreptate spre maximizarea profitului, ci au misiunea gestionării şi furnizării unui serviciu public”.
Ne exprimăm speranţa că şedinţa extraordinară de mâine se va desfăşura într-un climat de responsabilitate şi de deplină legalitate, mai exact, cele două proiecte de hotărâri pe care executivul primăriei le-a inclus pe ordinea de zi a şedinţei de mâine, alături de proiectul pentru care noi am solicitat convocarea, vor fi retrase de pe ordinea de zi, conform legii, şi eventual aceste două proiecte se va cere acordul plenului Consiliului pentru suplimentarea ordinii de zi cu ele.
Data: 24.04.2014
Popazu Liviu       Măroiu Marian
Dinu Elena            Gâdea Gheorghe
Ciulacu Mirela      Badea Ionuţ
Spoială Gheorghe

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!