Actualitate

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu s-a întrunit într-o nouă şedinţă extraordinară

Luni, 19 noiembrie 2012, ora 14,00, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu s-a întrunit în şedinţă extraordinară pentru a dezbate cinci proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi.

Primul proiect supus aprobării a vizat acordarea unui sprijin financiar de 7.000 lei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vlaşca, necesar achiziţionării de carburant pentru activităţile comune ale Primăriei şi I.S.U. Giurgiu privind situaţiile de urgenţă pe timp de iarnă şi ziua de 1 Decembrie 2012. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Tot cu unanimitate de voturi a fost aprobat şi proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a două terenuri situate în platforma I a fostului Combinat Chimic. Terenurile poluate ar putea fi decontaminate prin intermediul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, însă pentru a primi finanţare era necesar să fie trecute în domeniul public al municipiului.

În ceea ce priveşte proiectele de hotărâri privind înfiinţarea a două societăţi comerciale – S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., care să gestioneze serviciile de colectare a deşeurilor nepericuloase, de curăţenie, deszăpezire sau întreţinere peisagistică a străzilor care nu intră în sfera de activitate a S.C. Întreţinerea Peisagistică a Spaţiilor Verzi S.A., şi S.C. CENTRALA TERMICĂ GIURGIU S.A., care să preia în proprietate toate activele S.C.U.T şi să producă şi să furnizeze energie electrică şi termică locuitorilor oraşului  –, aprobarea acestora a fost amânată pentru următoarea şedinţă, pe motiv că timpul alocat studierii actelor constitutive ale societăţilor nu a fost suficient. Acest fapt a dus şi la modificarea proiectului de hotărâre privind suplimentarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli. Suma aprobată de consilieri a fost de 114 mii lei, în loc de 293 mii lei, diferenţa urmând a se aproba după înfiinţarea celor două noi societăţi.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!