Actualitate Anunțuri

Contravențiile în agricultura ecologică – amenzi de până la 50.000 lei stabilite de guvern

Potrivit directorului DAJ Giurgiu, Petra Ochisor, Guvernul a aprobat HG 1579 din 28 decembrie 2022 referitoare la contravenţiile în sectorul de agricultură ecologică precum și sancţiunile aferente. Decizia guvernului are la bază o serie de Regulamente europene.

Lista constavențiilor în agricultură ecologică

Constituie contravenţii următoarele fapte ale operatorilor/grupurilor de operatori care produc, pregătesc, distribuie sau depozitează produse ecologice ori în conversie, care importă astfel de produse dintr-o țară terță sau exportă astfel de produse spre o țară terță, sau care introduc astfel de produse pe piață, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiune:

a) utilizarea fără drept a termenilor ecologic, biologic, organic, a cuvintelor derivate și a diminutivelor acestora, precum bio și eco, singure sau în combinaţie, pe etichetă, pe materialele publicitare, în mediul electronic sau în documentele comerciale ale unui produs, inclusiv termenii utilizaţi în mărci comerciale sau nume de societăţi, sau practici dacă ar putea induce în eroare consumatorul sau utilizatorul sugerând natura ecologică a produsului și care nu respectă prevederile art. 30, 32 și 33 din Regulamentul (UE) 2018/848.

b) nerespectarea de către operatori/grupurile de operatori a normelor privind producția, pregătirea, distribuția, depozitarea, importul, exportul, introducerea pe piață a produselor ecologice

c) lipsa documentelor/registrelor pe care le țin operatorii/grupurile de operatori cu privire la activitățile desfășurate sau ne actualizarea acestora în scopul asigurării trasabilității produselor

d) desfășurarea activităților de introducere pe piață/distribuție, import, export de produse ecologice sau în conversie de către operatori economici care nu și-au înregistrat activitatea la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București

e) desfășurarea activităților de introducere pe piață/distribuție, import, export de produse ecologice sau în conversie de către operatori economici care nu dețin certificatul prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 și/sau dacă acesta a făcut obiectul unei măsuri de suspendare/retragere.

f) introducerea pe piață/distribuția, exportul, utilizarea în producția ecologică a unor produse ecologice sau în conversie pentru care organismul de control a dispus o măsura provizorie de interzicere și/sau o măsură de suspendare/retragere a certificării în conformitate

g) comercializarea de produse ecologice în afara teritoriului României, de către operatori/grupuri de operatori care nu au obținut certificatul de tranzacție eliberat de organismele de control

h) nerespectarea de către operatori/grupuri de operatori a uneia sau mai multor obligații ce privesc:

 • (i) comunicarea imediată către organismul de control a unei suspiciuni de neconformitate probată sau care nu poate fi exclusă
  (ii) cooperarea cu organismul de control în cadrul verificării și identificării motivelor de nerespectare
 • (iii) informarea clienților cu privire la o suspiciune de neconformitate probată sau o neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice
 • (iv) informarea imediată a direcției pentru agricultură județene și a municipiului București cu privire la retragerea din producția ecologică
 • (v) asigurarea accesului reprezentanților autorității competente de la nivel central și/sau județean pentru efectuarea verificărilor în cadrul controalelor oficiale
 • (vi) păstrarea tuturor rapoartelor de control, certificatelor şi a altor documente eliberate de organismele de control sau care au stat la baza emiterii certificatelor sau a certificatelor de tranzacţie cel puţin 5 ani, iar în cazul retragerii din sistemul de agricultură ecologică, păstrarea tuturor înregistrărilor contabile și documentelor emise în perioada în care au desfășurat activități în agricultura ecologică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data retragerii
 • (vii) îndeplinirea condițiilor de scutire de la înregistrarea în agricultura ecologică

Contravenţiile se sancţionează după cum urmează:

 • faptele prevăzute la lit. a), d), e), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei
 • faptele prevăzute la lit. b) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei
 • faptele prevăzute la lit. c), f), g) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei
 • faptele prevăzute la lit. h) cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei

Actul normativ intra in vigoare in 30 de zile de la publicare. Data publicarii : 04.01.2023.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!