Actualitate

“Controlul punerii în aplicare a legislaţiei de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi chimici cancerigeni”

COMUNICAT DE PRESA
In primul trimestru al anului 2017 se desfasoara, la nivel national, actiunea “Controlul punerii în aplicare a legislaţiei de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi chimici cancerigeni”.  Aceasta actiune, are ca obiectiv principal prevenirea cancerului profesional prin controlul punerii în aplicare a legislaţiei specifice şi prin conştientizarea factorilor interesaţi.
Cancerul este considerat principala cauză a deceselor legate de muncă în UE. Expunerea profesională la substanţe cancerigene este un factor major de risc cancerigen şi prin urmare, sunt necesare soluţii pentru a reduce expunerea la agenţi cancerigeni la locul de muncă, stabilindu-se trei direcţii de acţiune în domeniul securitatii si sanatatii in munca şi anume propuneri legislative, creşterea îndrumării şi conştientizării. Substanţele cancerigene se folosesc în multe activităţi economice: agricultură, industria extractivă, coafor, laborator de cercetare, construcţii, gaz, şantiere navale, petrochimie, imprimării, industria textilă, industria materialelor plastice, sectorul sanitar.
Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă stabileşte o serie de dispoziţii concrete specifice agenţilor cancerigeni în H.G.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni la locul de muncă. Conform H.G.1093/2006, angajatorii au obligaţia să identifice şi să evalueze riscurile pentru lucrători, asociate cu expunerea la agenţii cancerigeni. Valorile limită de expunere sunt stabilite în anexele la H.G.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.
Pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale specifice, Inspectoratul Teritorial de Munca Giurgiu va derula în luna martie 2017, controale la  agenţii economici care utilizează substanţe chimice cu risc cancerigen, din domeniile de activitate care utilizează substanţe/amestecuri chimice cancerigene de categoriile 1A şi 1B conform Regulamentului CLP[1], deoarece aceştia să revadă măsurile pe care să le aplică pentru reducerea expunerii lucrătorilor la substanţe cancerigene.
Categoria de agenți cancerigeni 1A cuprinde substanţe despre care se ştie că au potenţial  să provoace cancer uman. Cele mai cunoscute sunt: benzenul, azbestul, anhidrida arsenioasă, benzidina, trioxidul de crom, clorura de vinil, nichelul (compuşi), pulberea de lemn de esenţă tare, produse rezultate din prelucrarea ţiţeiului şi a cărbunelui etc.
În categoria 1B sunt clasificate substanţe care se presupune că sunt cancerigeni umani, de exemplu, fibra de sticlă, oxidul de etilenă, acrilamida, acrilonitrilul, benzopirenul, hidrazina, diazometanul, beriliul, bicromaţii, cadmiul (compuşi), sulfatul de etil, formaldehida, tricloretilena, 1,2 dicloretanul ş.a.

  1. Inspector şef,

Daniela RUSE
[1] CLP = Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!