Fără categorie

DAJ Giurgiu, anunt: Ordin MADR nr.311/2020

Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce ıî revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate ın ̂ extravilan și de modiicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in  administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și infiintarea   Agenției Domeniilor Statului, din 26.10.2020

   În vigoare de la 08 februarie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 08 februarie 2021. Formă aplicabilă la 08 februarie 2021.

    Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, ofertele de cumpărare, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea și gestionarea Registrului unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan.

Mai multe detalii pe site-ul DAJ Giurgiu: http://www.directiaagricolagiurgiu.eu/

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!