Actualitate

Dana Andreea Danciu vine cu un proiect bine definit pentru PNL Giurgiu! Reconstrucţie, recredibilizare şi redefinire

Dana Andreea Danciu, candidat la funcţia de preşedinte al filialei municipale a PNL Giurgiu este singurul candidat care a venit în faţa colegilor cu un proiect politic, pe care l-a făcut public, odată cu înscrierea în această competiţie internă.
„Vin în faţa dumneavoastră cu un plan menit a resuscita ceea ce a fost până nu de mult una dintre cele mai puternice filiale ale Partidului Naţional Liberal.
Planul meu pentru revitalizarea Partidului Naţional Liberal la Giurgiu se bazează pe patru arii cheie: I. Reconstrucţia Organizaţională; II. Recredibilizare şi redefinire; III. Comunicare şi promovare;  IV. Pregătire pentru alegeri
I . Reconstrucţia organizaţionala a PNL Giurgiu.
Situaţie reală: Partidul National Liberal este deficitar la capitole mari şi foarte importante cum ar fi număr de OSV-uri din total posibile, evidente clare şi reale ale membrilor, organizaţii şi organisme interne.
Soluţii:
Înfiinţarea în regim de urgenţă de OSV în toate cele 48 de zone posibile.
Înfiinţarea de organisme şi organizaţii interne la nivel de municipiu, după cum urmează: Liga Aleşilor Locali (LAL) şi Organizatia Persoanelor de Vârsta a treia (OPV3)
Înfiinţarea unui club al oamenilor de afaceri liberali din Giurgiu spre a-i încuraja să caute oportunităţi de extindere a afacerii, dar nu unul exclusivist
Întărirea şi/sau reconstrucţia organizatiilor deja existente la nivel de municipiu: OSV, CEL, CSL, TNL, OFL.
Identificarea militanţilor PNL. În mediul giurgiuvean există persoane care militează pentru cauza Partidului Naţional Liberal fără a avea însă şi calitatea de membru al partidului. Identificarea acestora şi crearea unei baze de date care să ofere o vedere de ansamblu este un pas important în reconstrucţia organizaţională. Scopul primordial al acestei acţiuni este acela de a-i putea informa în mod corespunzător asupra acţiunilor PNL si de a-i putea consulta pe anumite probleme pentru a avea o viziune mai clară asupra felului în care PNL este perceput la Giurgiu de către electoratul simpatizant, însă neafiliat.
II . Recredibilizare şi redefinire, la acest moment, ca partid de opoziţie.
Situaţie: În acest moment, la Giurgiu, Partidul Naţional Liberal se află într-o profundă criza de imagine fiind văzut ca un partid necredibil, un fapt dovedit cu prisosinţă de rezultatul extrem de slab obţinut la alegerile parlamentare – 9%. De asemenea, lipsiţi de reala susţinere a liderilor locali, reprezentanţii partidului în Consiliul local se văd a fi complet expuşi generându-se, astfel, impresia că PNL se află în derivă. Nu în ultimul rand, Partidul Naţional Liberal este complet lipsit de vizibilitate, atât ca partid de opoziţie cât şi din punct de vedere al prezenţei în societate, spre punctul în care se poate chiar uita efectiv de existenţa lui.
Soluţii:
II.I Recâştigarea credibilităţii prin:
A. Transparenţa decizională
Asigurarea unui înalt nivel de transparenţăa decizională atât în ceea ce priveşte deciziile în organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea Partidului Naţional Liberal cât şi în ceea ce priveşte deciziile politice luate în Consiliul Local Giurgiu pe probleme importante care vizează, în mod direct, comunitatea giurgiuveană.
Căi de atingere a obiectivului:
Organizarea de întâlniri de informare în mod regulat atât cu membri partidului interesaţi, cât şi cu preşedinţii de OSV pentru a le putea transmite atât mesajul şi linia de urmat stabilită la centru
Organizarea de întâlniri cu rol consultativ în care oamenii să-şi poată expune punctul de vedere asupra liniilor pe care PNL Giurgiu urmează a le trasa, să poata propune şi susţine soluţii, linii de acţiune ce urmează a fi luate în considerare spre consultare de către forurile politice decizionale ale PNL Giurgiu.
Asigurarea unui ridicat nivel de comunicare cu electoratul prin intermediul Consilierilor Locali care vor fi trebui să expună cetăţenilor municipiului, în mod clar, argumentat, raţionamentele ce au stat la baza unor decizii din Consiliul Local cu impact major asupra comunităţii. Partidul Naţional Liberal trebuie şi la Giurgiu să înteleagă că aleşii au obligaţia de a informa alegătorii, au datoria de a semnala neregulile şi abaterile grave pe care doar puterea votului grupului PNL în Consiliul Local nu este suficientă.
B. Politica de cadre
Definirea unei politici de cadre care să conţină şi să aplice criteriile de integritate ale Partidului Naţional Liberal.
Căi de atingere a obiectivului:
Păstrarea cu stricteţe, fără compromis, a liniilor impuse atât de normele de moralitate adoptate de societate cât şi a normelor morale, de conduită şi etică, aşa cum sunt ele trasate prin Codul Etic al Partidului Naţional Liberal. Sancţionarea fără reţineri a abaterilor de la aceste norme. Partidul Naţional Liberal oferă, statutar, atât norme cadru de acţiune cât şi organisme ce au rolul de a veghea la încadrarea în aceste reguli morale, de conduită şi de etică.
Aplicarea cu stricteţe a prevederilor statutare referitoare la acceptarea noilor membri.
Desfăşurarea de campanii ample de informare a tinerilor cu privire la misiunea, acţiunile şi năzuinţele pentru societate avute de Partidul Naţional Liberal.
C. Modernizarea Partidului Naţional Liberal
Partidul Naţional Liberal simte nevoia modernizării, nu pentru a-şi nega sau schimba originile ci pentru a-şi extinde orizontul lărgindu-şi plaja de activitate.
Căi de atingere a obiectivului:
Asumarea unei forme de „liberalism civic”. Dezvoltarea municipiului Giurgiu trebuie privită nu doar prin prisma evoluţiei individuale, ci şi prin evoluţia civismului. În acest sens, Partidul Naţional Liberal Giurgiu trebuie si îşi va amplifica prezenţa în zona civică, prin intermediul organizaţiilor deja existente şi nu fără a lua în considerare crearea în limite statutare de organisme dedicate acţiunilor civice.
Membrii comunitaţii giurgiuvene trebuie încurajaţi şi susţinuţi spre a veghea asupra respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Comunitarismul de dreapta trebuie să ajute Partidul Naţional Liberal să-şi redefinească rolul de apărător al drepturilor şi libertăţilor individuale.
Asumarea unui nou „contract politic”. Contractul politic dintre partid şi societate, în forma sa actuală şi-a atins limitele cu multă vreme în urmă, semnăturile oamenilor politici aplicate unor coli A4 au devenit obiectul ridiculizării iar nu al credibilizării şi refuzul de a admite acest fapt a contribuit la adâncirea lipsei de credibilitate.
Voi propune societăţii giurgiuvene un nou tip de contract politic între Partidul Naţional Liberal şi cetăţeni, fundamentat pe un principiu de bază: Principiul autolimitării puterii politice. Partidul Naţional Liberal trebuie să garanteze societăţii civile giurgiuvene că limitele deciziilor sale nu depăşesc limitele intereselor comunităţii. De aceea, transparenţa ex-post în privinţa deciziilor luate este critică în a arăta că Partidul Naţional Liberal respectă această „clauză contractuală”.
II. Redefinirea, la acest moment, ca partid de opoziţie:
Înfrângerile consecutive suferite la Giurgiu de Partidul Naţional Liberal au arătat, din păcate, că la Giurgiu PNL a devenit o organizaţie slabă care, odată înfrântă, nu-şi poate asuma cu demnitate, coerenţă şi utilitate rolul de partid de opoziţie. La Giurgiu, PNL şi-a creat reflexul de a nega rezultatele obţinute de adversarii politici, acolo unde ele există. Pe de altă parte, criticile întemeiate au venit doar sub forma unor negări fără a se explica comunităţii care este viziunea şi care sunt soluţiile concrete propuse de Partidul Naţional Liberal, ca alternativă la erorile comise de către competitorii politici.
Căi de atingere a obiectivului:
Crearea unei echipe care va avea rolul de a concepe un plan de dezvoltare a municipiului Giurgiu bazat pe viziunea şi doctrina PNL şi realitatea dictată de problemele şi nevoile municipiului resedinţă de judeţ. În acest context, municipiul Giurgiu va trebui privit şi prin prisma potenţialului de a contribui la dezvoltare regională a judeţului.
şrganizarea cu regularitate de sedinţe de informare în care consilierii locali să poată pune la curent forurile decizionale ale PNL Giurgiu cu privire la proiecte de importanţă majoră cu scopul de a identifica utilitatea şi a putea avea luări de poziţie obiective şi informate pe aceste teme. A spune „NU”, nu reprezintă o poziţie dacă acel „NU” nu vine însoţit de justificări concrete şi soluţii alternative viabile.
III. Comunicare şi promovare.
Situaţie: Partidul Naţional Liberal Giurgiu a fost atât văduvit de expunere media cât şi grevat de lipsa unui mesaj care, în acelaşi timp, să fie atât aliniat mesajelor PNL de la centru, realităţii giurgiuvene şi aşteptărilor electoratului din municipiul Giurgiu.
Solutii:
III.I Comunicare
Stabilirea unei linii de comunicare care să pornească de la cateva principii precum: comunitatea, ca scop şi nu ca mijloc pentru PNL, PNL ca motor al civismului giurgiuvean, PNL ca promotor de valori, PNL ca unic reprezentant faptic al dreptei în Giurgiu.
Alegerea cu o deosebită atenţie a comunicatorilor PNL Giurgiu în baza unor criterii bine definite care vor include fără a se limita la notorietate, aptitudini de comunicare verbală, raportare personală la principiile şi valorile PNL şi la standardele morale ale societăţii.
Luări de poziţie justificate, inteligibile, accesibile şi acceptabile.
Mediatizarea tuturor membrilor PNL Giurgiu care au primit încrederea electoratului, în speţă, consilierii locali.
III.II Promovare
Înfiinţarea de canale proprii PNL Giurgiu de comunicare în spatiul public, de tip media, precum:
Site oficial PNL filiala municipală Giurgiu – utilizat pentru prezentarea echipei PNL Giurgiu, promovarea proiectelor PNL Giurgiu inclusiv a proiectelor organizaţiilor interne precum TNL, CSL, CEL, OFL, OPV3, afişarea integrală a comnunicatelor de presa ale PNL Giurgiu şi ale PNL.
Blogul liberalilor giurgiuveni: platformă utilizată pentru a da ocazia membrilor echipei PNL Giurgiu de a transmite comunităţii opiniile, gândurile, analizele politice sau administrative şi proiectele personale pe care le au, dar care, din diferite motive, nu fac obiectul unei conferinţe de presă.
Transmisiuni live pe pagina Facebook a PNL Giurgiu: utilizate pentru a organiza întâlniri periodice în mediul online între reprezentanţii conducerii PNL Giurgiu, eventuali invitaţi din conducerea PNL la nivel naţional, şi giurgiuveni pentru sesiuni de comunicare de tipul „întrebări şi răspunsuri”.
Înfiintarea şi distribuirea gratuită unui buletin informativ periodic de tip „print” la nivelul municipiului Giurgiu.
IV. Pregătirea pentru alegeri.
Situatie: PNL Giurgiu a folosit un sistem dovedit ineficient de rezultatele obţinute în ultimele alegeri. PNL nu a reuşit să convingă în municipiul Giurgiu decât 9% din cei 39% dintre cetăţenii cu drept de vot care au ales să meargă la urne. Pe lânga aceasta, PNL Giurgiu nu a reuşit să creeze nicio emoţie în randul a 61% dintre cetăţenii cu drept de vot care au ales să nu se prezinte la urne.
Soluţie: PNL Giurgiu trebuie sa adopte o poziţie mobilizatoare de campanie electorală imediat dupa finalizarea procesului de alegeri interne.
În vederea alegerilor Europarlamentare, PNL Giurgiu trebuie să imbine discursul adaptat realităţii giurgiuvene cu un discurs pro-european articulat, argumentat şi constant.
În vederea alegerilor prezidenţiale, PNL Giurgiu trebuie să îmbine discursul adaptat realităţii giurgiuvene cu un discurs care să evidenţieze activitatea Preşedintelui României,  Klaus Iohannis.
În vederea alegerilor locale se impune luarea timpurie a câtorva măsuri printre care:
Stabilirea cu acordul majorităţii membrilor PNL Giurgiu, prin criterii de reprezentare, a unui profil de candidat care să corespundă pretenţiilor societăţii giurgiuvene şi să întrunească un cumul de calităţi precum cele de ordin moral, pregătire şi / sau experienţă profesională, nivel de notorietate în sânul comunităţii giurgiuvene, intrunire în unanimitate a criteriilor de integritate ale PNL.
Adoptarea unui nou tip de angajament social al PNL Giurgiu faţă de comunitatea giurgiuveană, un angajament care, nu doar la nivel declarativ, să arate giurgiuvenilor ca PNL Giurgiu este dispus să depolitizeze administraţia publică locală, să aplice principiile meritocraţiei, este dispus să eficientizeze administraţia şi este garantul apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti la Giurgiu.
Identificarea din timp a potenţialilor candidaţi ai PNL Giurgiu şi, în măsura în care se va putea, promovarea corespunzătoare.
În vederea alegerilor parlamentare, PNL Giurgiu va fi nevoit sa apeleze la bunăvoinţa parlamentarilor din judeţele limitrofe spre a prezenta periodic activitatea parlamentară a grupului parlamantar al Partidului Naţional Liberal. De asemenea, PNL Giurgiu va iniţia, atât în scopuri electorale dar mai ales in interesul comunităţtii giurgiuvene, discuţii cu parlamentari PNL ai judeţelor limitrofe spre a încerca, în condiţiile în care PNL nu are nici măcar un parlamentar de Giurgiu, să facă reprezentate în Parlamement, pe cât posibil şi in limitele cadrului legal, şi interesele giurgiuvenilor.
De asemenea, PNL Giurgiu va face eforturi spre a aduce la cunoştinta giurgiuvenilor succesele grupului parlamentar PNL în Parlamentul României.
PNL Giurgiu, cu acordul majorităţii membrilor, exprimat prin criteriu de reprezentare, va colabora  cu preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Giurgiu spre identificarea şi promovarea potenţialilor candidati ai PNL la alegerile parlamentare ce vor urma.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!”

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!