Actualitate Cultură La zi Pixu' corect Politic Social

Dumitru Beianu – Viziunea despre ASISTENȚĂ SOCIALĂ & SITUAȚII DE URGENȚĂ

Dumitru Beianu își propune proiecte ambitioase pentru urmatorul mandat: fie că vorbim despre mult-așteptatele rețele de gaze naturale în mediul rural, reabilitarea integrală a Spitalului Județean de Urgență sau cadastrul general al județului, vorbim despre proiecte vitale în domeniile care afectează profund viața de zi cu zi și, deopotrivă, oferă speranța unui viitor prosper pentru toți giurgiuvenii!

In articolul de faţă, vom vorbi despre ASISTENȚĂ SOCIALĂ & SITUAȚII DE URGENȚĂ:

Asistență Socială

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu reprezintă, astăzi, instituţia publică judeţeană cu cel mai mare număr de angajaţi. Această situaţie derivă din faptul că obiectul de activitate se referă la tema extrem de sensibilă şi complexă, în egală măsură, a asistenţei sociale pentru categoriile vulnerabile din judeţul Giurgiu.

În ordine, directivele europene au impus desfiinţarea centrelor pentru copii şi transferarea lor în case protejate, acţiune finalizată în 2008. Din păcate, multe dintre casele achiziţionate anterior nu corespund cerinţelor şi este nevoie de construcţia etapizată a unor case protejate moderne, situate în municipiu, în limita identificării şi preluării terenurilor necesare, dar şi în comunele apropiate de Giurgiu, pentru o bună monitorizare şi pentru scurtarea rutelor de transport pentru oameni şi materiale necesare. Dacă luăm în discuţie viitorul celor care, după majorat, sunt puşi în situaţia să părăsească sistemul şi pentru care doar instituţia trebuie să gasească soluţii pe termen lung, aceste case, eliberate treptat, pot fi puse la dispoziţie, cu titlu gratuit, tinerilor crescuţi în sistemul de protecţie socială care au nevoie de sprijin pentru a-şi face un rost în viaţă.

Tot în contextul atenţiei care trebuie îndreptată spre copii, construirea sau amenajarea, în foste şcoli, a unor centre de zi în fiecare dintre comunele din judeţ, contribuie la reducerea abandonului familial şi crearea unor condiţii de pregătire superioare copiilor din familiile sărace sau dezorganizate care locuiesc în mediul rural. Pentru susţinerea acestui proiect, primăriile vor avea responsabilităţi în ceea ce priveşte plata utilităţilor şi implicarea personalului minim necesar, un exemplu fiind că mulţi preoţi chestionaţi s-au oferit să sprijine suplimentar educarea copiilor de minimă condiţie, iar DGASPC va trebui să asigure alimentele necesare şi consumabilele aferente preocupărilor şcolare ale tinerilor.

Aplicarea soluţiei dezinstituţionalizării pentru persoane adulte a continuat, în perioada 2008 – 2012, cu rezultate încurajatoare, graţie eforturilor Consiliului Județean Giurgiu dar şi a partenerilor reprezentaţi de numeroase ONG-uri de profil din ţară şi, mai ales, din străinătate. Costurile foarte mari şi lipsa unui sprijin centralizat face ca această etapă să poată fi încheiată într-o perioadă greu de estimat. O problemă suplimentară acceptată este cea a blocării activităţii de preluare continuă a persoanelor din comunitate. Astfel, în pofida modernizării centrului de la Tântava, în 2011, a Centrului pentru Servicii Sociale, tot în 2011, a relocării beneficiarilor de la Cărpeniş, situaţia spaţiilor rămâne insuficientă şi este nevoie de investiţii suplimentare în alte clădiri moderne.

Atenţia acordată categoriei persoanelor vârstnice sau suferinde rămâne prioritară, pentru perioada următoare.

În 2011 a fost câştigat un al doilea proiect în valoare de 1.000.000 euro ce trebuia să cuprindă extinderea şi construirea unui al doilea centru pentru persoane vârstnice la Mogoşeşti. Deşi această investiţie, localizată în proximitatea Centrului Medico – Social unde exista asistenţă medicală permanentă disponibilă, se preta la amenajarea unui centru pentru îngrijiri paliative şi tratarea bolnavilor aflaţi în stadii avansate de boală, proiectul a fost refuzat, pe motiv că exista deja unul, de aceeaşi valoare, câştigat pentru aceeaşi locaţie. Proiectul trebuie reluat.

Tratarea persoanelor vârstnice afectate de maladia Alzheimer se propune a fi organizată în cadrul centrului câştigat la Onceşti, tot din fonduri europene, în 2011, sau într-un centru care se va construi în viitorul apropiat. Un mare număr de potenţiali beneficiari locuiesc singuri sau fără supraveghere continuă. Există programe ce permit elaborarea unor proiecte ample care sa prevadă pregătirea unui număr mare de persoane pentru asistenţă socială la domiciliu şi plata salariului acestora pentru perioada de timp aferentă proiectului. Depunerea unui asemenea proiect este vitală pentru DGASPC, dincolo de locurile de muncă create, modelul fiind unul profund european, care răspunde la cel mai înalt nivel unui concept de protecţie socială modernă.

Excedentul de personal auxiliar, angajat în ultimii ani, care a căpătat experienţă în domeniul asistenţei sociale poate fi redirecţionat spre două categorii de servicii care, pentru o mai bună eficienţă, trebuie dezvoltate cu resurse proprii:

 1. Dispecerat care să abordeze, ca urgenţă, incidente generate de acte de violenţă domestică

  date fiind cazurile în creştere, dar şi ineficienţa sau superficialitatea măsurilor prevăzute în cadrul legal existent, se poate organiza un model de implicare mai consistent, care să cuprindă personal cu pregătire în asistenţă socială, dar şi în psihologie și juridic.
 2. Departament care să identifice şi să trateze, sociologic, cazurile de abandon şcolar

  Nu de puţine ori, drame familiale existente în stadiu latent sunt denunţate de abandonul şcolar al copiilor din familiile respective. La fel de adevărat, societatea şi instituţiile reacţionează fără convingere în mai toate situaţiile, ceea ce creează probleme familiale greu de gestionat de la un anumit nivel.

Nu în ultimul rând, vom desfăşura campanii mass-media cu privire la programul naţional de adopţie şi cursuri pentru familii care doresc să adopte în vederea recrutării persoanelor/familiilor adoptatoare din rândul comunităţii.

 1. Modernizare case protejate
  Motivație:
  – 
  dezinstituţionalizarea minorilor a însemnat, ca aspect negativ, transferul copiilor în case protejate care nu asigurau toate condiţiile necesare. Cel putin 10 nu corespund normelor actuale, motiv pentru care trebuie construite altele;
  Valoare estimată (EUR): 2.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 – 2024;
  Observații: consultarea primarilor din comunele apropiate de municipiu a reiteratinteresul pentru punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a terenului necesar construcţiei.
 2. Centre de zi/after school
  Motivație:
  – în mediul rural, conditiile de viaţă impun construirea unui asemenea centru în fiecare comună, în primă etapă. De preferinţă, pentru diminuarea costurilor, se vor avea în vedere amenajarea şcolilor închise în urma comasării.
  Valoare estimată (EUR): 1.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 – 2024;
  Observații: beneficiind de concursul primăriilor în antrenarea personalului necesar şi de cel al preotilor din comună pentru susţinerea programelor educative stabilite.
 3. Centru pentru îngrijiri paleative
  Motivație:
  – dramele familiale generate de cazurile de îmbolnăviri foarte grave, greu sau netratabile, impun existenţa unui asemenea centru;
  Valoare estimată (EUR): 1.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 – 2024;
  Observații: ca şi în 2010, un asemenea proiect poate fi finanţat din fonduri europene puse la dispoziţie prin POR.
 4. Centru pentru tratarea sindromului Alzheimer
  Motivație:
  – una dintre cele mai severe maladii ale vârstei a III-a, acest sindrom trebuie tratat într-un centru specializat, de preferinţă unul recent construit, care raspunde cerinţelor;
  Valoare estimată (EUR): 300.000;
  Perioada de execuție: 2020 – 2024;
  Observații: suma bugetată include şi plata serviciilor unor specialişti în domeniu.
 5. Modernizare şi extindere sediu DGASPC
  Motivație:
  – 
  amenajat în 2010–2011, sediul Direcţiei trebuie extins pentru a concentra, în vederea unei eficienţe maxime, toate structurile funcţionale actuale;
  Valoare estimată (EUR): 100.000;
  Perioada de execuție: 2020 – 2022;
  Observații: existenţa unui studiu de fezabilitate care presupune mansardarea clădirii şi reamenajarea curţii interioare simplifică situaţia.

Situații de Urgență

În perioada 2007 – 2012 s-au făcut eforturi uriaşe pentru dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu cu Centru de Comandă şi tehnică de intervenție de ultimă generaţie, dovadă că s-a construit o clădire P+2 şi s-au achiziţionat foarte multe autospeciale. În paralel, înţelegerea fenomenelor generate de situaţii de urgenţă a permis primarilor din câteva localităţi să finanţeze construcţia unor subunităţi, integrate ulterior şi dotate de Inspectorat. Pe ultimul proiect destinat situaţiilor de urgenţă şi finanţat prin programul RO-BG, a fost aprobată inclusiv achiziţionarea unui vehicul şenilat tot-teren, capabil să ajungă în orice punct din judeţ în orice condiţii. Chiar dacă necesita o plată suplimentară de 100 000 euro, acest vehicul ar fi permis rezolvarea oricărei situaţii din categoria celor apărute în special în sezonul rece. Considerat a fi un „lux de nivel science fiction”, s-a renuntat la o achiziţie care este mai mult decât necesar şi care trebuie sa fie reanalizată în perioada următoare.

Un alt capitol, aferent preocupării pentru reducerea timpilor de intervenţie, este rezervat antrenării şi pregătirii cadrelor din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu. Amenajarea unei baze de pregătire continuă, unde să fie exersate modalităţi de intervenţie şi utilizare eficientă a tehnicii din dotare.

 1. Achiziţie autospeciale tot-teren
  Motivație:
  – în condiţii de viscol însoţit de căderi masive de zăpadă un asemenea vehicul poate salva vieţi omeneşti, oriunde pe teritoriul judeţului Giurgiu;
  Valoare estimată (EUR): 
  300.000;
  Perioada de execuție:
   2020 – 2022;
  Observații: 
  în situaţia epuizării liniilor de finanţare europeană, se poate aborda posibilitatea achiziţionării în sistem leasing.
 2. Bază de antrenament
  Motivație:
  – prin antrenamente sunt însuşite proceduri de lucru care duc la diminuarea timpilor de intervenţie, în special la incendii, timpi care, convertiţi în minute şi secunde, înseamnă salvarea de vieţi omeneşti dar şi de bunuri materiale;
  Valoare estimată (EUR): 
  2.000.000;
  Perioada de execuție: 
  2020 – 2024;
  Observații: 
  există informaţii despre depunerea, deja, a unui asemena proiect, la solicitarea IGSU, proiect care,  dacă va fi câştigat, va rezolva problema profesionalizării continue a pompierilor.

Votează Dumitru Beianu – Președinte Consiliul Județean Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012„.

https://recladim-giurgiu.webflow.io/asistenta-sociala-situatii-de-urgenta

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!