Actualitate

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN GIURGIU,ÎN ANUL 2018

În cursul anului 2018, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Giurgiu au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 909 de persoane, dintre care 532 din state terțe și 377 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 22 de  străini în situații ilegale, 3 dintre aceștia fiind îndepărtați sub escortă. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 49 de sancțiuni contravenționale în valoare de 19.000 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări Biroul pentru Imigrări al județului Giurgiu, în cursul anului 2018, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 909  persoane, dintre care 532 destrăini din state terțe, cei mai mulți din Turcia, Liban și Republica Moldova și 377 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Bulgaria, Italia, Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 39 de  invitații depuse pentru străini din Iran, Liban, Siria, Maroc.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 139 de permise de ședere, dintre care 119 pentru ședere temporară și 20 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 40 de certificate de înregistrare pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH și 2 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 48 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 39 deavize de angajare pentru lucrători permanenţi şi sportivi.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 136 de acțiuni și controale, cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 22 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 5decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 2 străini au fost puşi în legalitate, iar unul a solicitat azil. De asemenea, 3 străini au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul României, iar pentru alți 11 s-a dispus măsura luării în custodie publică, până la punerea în executare a returnării în țara de origine, fiind cazați în centrele specializate din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.

În cursul anului 2018, în baza interviurilor  efectuate și a verificărilor specifice,  polițiștii din cadrul Biroul pentru Imigrări al județului Giurgiu au constatat o căsătorie de conveniență încheiată între un cetățean român și un cetățean albanez, străinului fiindu-i refuzată prelungirea dreptului de ședere în România.

Totodată, au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale în valoare de 19.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, șiOG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Împreună cu I.T.M. Giurgiu a fost organizată o campanie de informare a solicitanţilor și beneficiarilor unei forme de protecţie internaţională pe teritoriul României, aflaţi în centrul specializat pe linie de azil din județ, cu privire la condiţiile în care pot fi prestate activităţi lucrative pe teritoriul naţional, precum şi în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de angajaţi. De asemenea, în cadrul campaniei, au avut loc două  întâlniri cu angajatorii  care au angajați cetățeni străini sau sunt interesați în acest demers.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI GIURGIU

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!