La zi

Finanţele şi Prefectura, mână-n mănă împotriva Consiliului Judeţean

Carmen Crişu şi Florentina Stănculescu, respectiv liderii Direcţiei Juridice şi ai Serviciului Finanţe-Contabilitate aparţinând de Consiliul Judeţean Giurgiu, au încercat să vorbească cât mai pe înţelesul tuturor, marţi, 13 martie, în cadrul unei conferinţe de presă ce a început în jurul orei prânzului. Conferinţă de presă ce s-a ţinut, practic, cu 24 de ore înainte ca Instanţa să se pronunţe asupra contenciosului administrativ din cazul bugetului atacat luna trecută de către Prefectură, lămuririle juriştilor amintiţi încercând să facă lumină asupra atacării celui de-al doilea buget. Al celui aşa numit ”de îndată”, cum e cazul situaţiilor excepţionale, buget ce a generat un alt plen al Consiliului pentru a se putea facilita plata salariilor către toţi cei din subordinea instituţiei.

Ei bine, după atacarea acestui buget de îndată, doamnele Crişu şi Stănculescu au încercat să facă lumină printr-un demers, altfel, extrem de ingrat. Pentru că ce poate fi mai stufos şi mai echivoc decât să încerci să justifici ceea ce nu poate fi justificat. Cum să justifici faptul că în anii anteriori, bunăoară, structura şi anexele bugetelor proprii au fost (pur şi simplu) identice ca şi anul acesta, dar prefectul nu a avut nimic de obiectat. Asta ca să invocăm doar unul din punctele aşa zis reprobabile din această ecuaţie eminamente politică, Anton versus Beianu. Pentru că de asta discutăm în ultimă instanţă.

Dar să o luăm cu începutul. Aşadar, prefectul judeţului, adică Robert Cristoi, dacă am înţeles noi bine, deşi Cristoi nu mai e prefect de vreme ce Anton l-a anunţat deja candidat la primărie; în sfârşit, hai să-i folosim celălalt prenume, mai puţin uzitat. Aşadar, Ioan Cristoi atacă în contencios administrativ Hotărârea nr. 35/2012 (bugetul de îndată), hotărâre care însă nu îi este transmisă de către Consiliul Judeţean… ci chiar de către DGFP Giurgiu. Deci, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în loc să-şi îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege, respectiv Ordinul ANAF nr. 1348/2009, îşi inventează o atribuţie nouă şi trimite Hotărârea de mai sus, hotărâre aşadar a Consiliului Judeţean Giurgiu, instituţiei prefectului, în vederea efectuării controlului de legalitate. Altă aberaţie, ca să nu îi spunem altfel, când este evident şi pentru un oligofren că atribuţiile stabilite de lege în cazul direcţiilor de finanţe se referă exclusiv la controlul matematic, aritmetic al sumelor prevăzute în anexele hotărârii şi, eventual/implicit, la comunicarea erorilor, omisiunilor, greşelilor de calcul, cu solicitarea de îndreptare sau corectare a acestora.

Altă acuză din partea Instituţiei Prefectului se referă, iarăşi, la cvorum. Ce spune legea? În conformitate cu prevederile art. 98 raportat la art. 42 din alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, procesul verbal al şedinţei consiliului judeţean se aprobă în şedinţa următoare celei pentru care a fost întocmit. Este profund absurdă atacarea în contencios a unei hotărâri pentru că nu se ştia cvorumul. Acest lucru se putea afla foarte uşor printr-o simplă întrebare sau se putea aştepta până la şedinţa următoare a consiliului judeţean, după care procesul verbal ar fi fost afişat pe site-ul consiliului.

Prin această acţiune, prefectul judeţului ajunge să efectueze controlul de legalitate, în sensul că acuză Consiliul Judeţean de nerespectarea legilor… matematicii, subrogându-se astfel DGFP şi preluând atribuţiile acesteia. Astfel, în acţiune se solicită anularea parţială a Hotărârii nr. 35/2012, invocându-se erori de calcul în ceea ce priveşte sumele înscrise la anexele 7 şi 5.2. Aceste erori putea fi uşor îndreptate printr-o simplă solicitare a DGFP Giurgiu, Consiliul Judeţean adoptând apoi o hotărâre de modificare.

Un alt motiv pentru care se cere anularea anexelor care cuprind programele de investiţii publice este acela că fişele obiectivelor de investiţii cuprind analizele cost-beneficiu (care se fac pentru fiecare obiectiv în parte) şi costurile de funcţionare şi întreţinere după punerea în funcţiune a obiectivului.

În acest caz este de precizat, pe de o parte, că documentaţiile tehnico-economice care cuprind şi analizele cost-beneficiu, precum şi costurile de operare, se aprobă separat, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru fiecare obiectiv în parte. Pe de altă parte, aceste hotărâri au fost deja comunicate prefectului în anii anteriori (unele dintre proiecte fiind multianuale), acesta pronunţându-se deja asupra legalităţii acestora.

Ce-ar mai fi de adăugat pentru a creiona încă odată caracterul profund arbitrar al PDL-ului local împotriva intereselor comunităţii? Este suficient să ne amintim că în cazul Hotărârii nr. 12/2012 (bugetul iniţial atacat) nu au fost aduse astfel de obiecţii, ci s-a motivat o aşa-zisă nerespectare a procedurilor de publicitate. Altfel spus, nici măcar nu au rămas consecvenţi cu minciunile şi ilegalităţile exprimate iniţial. Probabil pentru că giurgiuvenii nu merită nici măcar atât în optica portocaliilor. Pardon, a verzilor.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!