Actualitate Economic La zi Social

„GRADe – Sistem de management integrat și de prevenire a riscurilor în comunitățile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigură și dezvoltată”

Conferinţa de presă  a proiectului GRADe – Sistem de management integrat și de prevenire a riscurilor în comunitățile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigură și dezvoltată”, cod proiect 15.3.1.018, cod e-MS ROBG-126, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria s-a desfăşurat marţi, 28 martie 2017, la Grădinari.
La eveniment au fost prezenţi partenerii proiectului din localităţile implicate în implementare lui Grădinari, Malu, Byala, colaboratori şi reprezentanţi ai mass-media giurgiuveană. Pe lângă prezentarea proiectului, a partenerilor implicaţi, a obiectivelor şi activităţilor ce urmau a se implementa, conferinţa a reprezentat şi un bun prilej de cunoaştere, schimb de idei şi socializare.
Deschiderea conferinței a fost realizată de domnul Tudor Florea, primar comuna Grădinari, în calitate de organizator al evenimentului, care a prezentat partenerii – primăria Grădinari şi primăria Byala şi invitaţii prezenţi.
Prezentarea echipelor de proiect: primarul Tudor Florea a celei din Grădinari, primarul Eugen Şoavă a celei din Malu şi primarul Dimitar Slavov a celei din Byala.
Prezentarea power-point a proiectului finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 3: o regiune sigură, obiectivul specific 3.1: Îmbunătăţirea managementului riscului în zona transfrontalieră , a fost realizat de reprezentantul QUALITY PROJECTS & ADVICE COMPANY SRL.
Proiectul este implementat în parteneriat între UAT comuna Grădinari şi UAT comuna malu, judeţul Giurgiu, România şi municipalitatea din Byala, Districtul Ruse, Bulgaria.
Proiectul are ca scop limitarea efectelor schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător în comunitățile Grădinari – Malu – Byala aflate în zona transfrontalieră, dar și îmbunătățirea capacității de planificare și coordonare la nivelul beneficiarilor. Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătățirea capacității comune și creșterea capacității de intervenție, respectiv susținerea unui nivel ridicat de conștientizare publică în domeniul de management al riscului.
Activităţile proiectului sunt:

  • activitatea de informare şi publicitate
  • crearea unui sistem integrat de management al riscului
  • îmbunătăţirea logisticii pentru managementul riscului în comunităţile din Grădinari, Malu şi Byala
  • elaborarea unui ghid pentru managementul comun al riscurilor naturale şi alte situaţii de urgenţă în Byala, Grădinari, Malu
  • aplicaţii comune privind gestionarea situaţiilor în caz de riscuri naturale precum inundaţii, incendii sau condiţii grele de iarnă
  • campanii de conştientizare asupra managementului riscului în Byala,  Grădinari şi Malu
  • încheierea unui parteneriat în domeniul avertizării timpurii şi a managementului riscului
  • managementul proiectului

Pe lângă diseminarea informaţiilor, rezultatele preconizate sunt: stabilirea unui comitet de coordonare comună a serviciilor de voluntariat din cele 3 comunităţi – Grădinari, Malu, Byala; elaborarea unui ghid pentru mangementul comun al riscurilor naturale şi alte situaţii de urgenţă; îmbunătăţirea logisticii prin achiziţia a trei generatoare electrice, două buldoexcavator, două motopompe, un tractor cu remorcă şi lamă de zăpadă, o autospecială cu apă şi spumă şi o cisternă, trei aplicaţii comune cu temele „inundaţii”, „incendii”, „iarna”, organizate în cele 3 comunităţi; achiziţia a 30 telefoane mobile şi 30 staţii radio; campanie de conştientizare la nivelul comunităţii prin: 4 deybateri publice – 290 participanţi, 8 seminarii în şcoli – 430 participanţi, 4 seminarii în instituţii publice -200 participanţi, 10 sesiune de training pentru prim ajutor – 180 de participanţi, încheierea unui parteneriat între toţi actorii relevanţi implicaţi în domeniul avertizării timpurii şi a managementului riscului.
Bugetul este de 705.521,22 euro, din care 85% provin din FEDR, 13% de la bugetele de stat ale României, iar 2% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarilor. Perioada de implementare este de 20 luni.
Aşadar, la conferinţa de lansare au fost prezentate echipele de implementare a proiectului, proiectul, importanţa acestuia, cu accent pe: parteneri, activităţi, rezultatele şi indicatorii propuşi, resursele materiale şi umane necesare în atingerea obiectivelor proiectului.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!