Actualitate Anunțuri Comunicate

IMPORTANT ! ANUNȚ 2/2023

<< Administrația Națională “Apele Române” – titularul dreptului de administrare, scoate la licitație atribuirea contractului privind “Închirierea terenului cu suprafața de 50.360 mp din albia veche a râului Argeș, U.A.T. Isvoarele, jud. Giurgiu, bun imobil proprietatea publică a statului aflat în administrarea A.N. APELE ROMÂNE – Administraţia Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA”, pentru desfășurarea activității de îndepartare material aluvionar, durata închirierii fiind de 10 ani. Terenul este înscris în C.F. nr. 30599, U.A.T. Isvoarele, jud. Giurgiu.

La licitația publică poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, romană sau straină, care depune o ofertă, care cumpară caietul de sarcini și care constituie garanția de participare, conform O.U.G. nr. 57/2019.

Valoarea garanției de participare este de 3.444,62 lei și trebuie să fie valabilă 90 de zile.

Garanția de participare se exprimă în lei și se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, care se prezintă în original, în cuantumul și pe perioada prevazută în documentație.

Caietul de sarcini, în valoare de 1700 lei, cu TVA, poate fi cumpărat, în zilele lucrătoare până la orele 1200, de la sediul A.B.A. Argeș-Vedea – din mun. Pitești, str. Calea Câmpulung, nr. 6-8, pe baza facturii și a chitanței fiscale sau a ordinului de plată.

Ofertele trebuie depuse la registratura sediului A.B.A. Argeș-Vedea Pitești, până la data de 23.10.2023, orele 1200 și trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, poștă sau curierat.

Licitația va avea loc la sediul A.B.A. Argeș-Vedea Pitești în data de 24.10.2023 ora 1000. Relații suplimentare puteți obține la telefon: 0248223449/int.218 sau 0248/208721 – Serviciul Cadastru și Patrimoniu. >>

           Data: 26.09.2023
Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!