Actualitate Comunicate

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN GIURGIU – ISTORIC Șl EVOLUȚIE LA CEAS ANIVERSAR–

Momentul care marchează consacrarea Jandarmeriei Române și izvorul noilor și numeroaselor reglementări din perioada următoare a avut loc la data 3 aprilie 1850, când, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a publicat printr-un ”Ofis Domnesc”, actul de constituire a unei noi instituții moderne a acelor vremuri, cu atribuții în ceea ce privește organizarea ordinii interne, respectiv ”Legiuirea pentru reformarea Corpului Slujitorilor în Corp de Jandarmi”.

În zona județului Vlașca (astăzi Giurgiu) arma Jandarmeriei a apărut sub denumirea de dorobanți pe timpul domniei lui Barbu Știrbei (1849 – 1853), fiind reorganizată în 1865 de către A.I. Cuza care a introdus serviciile călăreților și straja de garnizoană. Totodată în acea perioadă a fost elaborată o nouă lege cunoscută sub denumirea de „ Regulamentul pentru serviciul jandarmilor în oraș”.

La data de 1 septembrie 1893 a fost promovată „ Legea asupra Gendarmeriei Rurale”, lege care a dat Armei noastre o personalitate distinctă în stat. Conform acestei legi, zona județului Vlașca se afla în circumscripția București, în județul nostru existând posturi de jandarmi care își exercitau autoritatea asupra mai multor comune.

Din documentele păstrate la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale, reiese că pe raza județului existau opt sectoare de jandarmi: Arsache, Comana, Drăgănești-Vlașca, Frătești, Ghimpați, Putineiu, Videle și Adunații Copăceni și 33 de posturi de jandarmi, iar în orașul Giurgiu ( din 1935) era o companie mobilă cu un efectiv de 200 jandarmi pentru a putea interveni cu operativitate pe întreaga rază a județului.

Până în anul 1990, în județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, a funcționat o subunitate de jandarmi, subordonată inițial Comandamentul Trupelor de Jandarmi București.

După Revoluția din 1989, are loc ,,Renașterea Jandarmeriei Române”, astfel că  prin Hotărârea de Guvern nr. 0749 din 05 iulie 1990 Comandamentul Trupelor de Pază și Ordine înființată imediat după decembrie 1989 s-a transformat în Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

În vara anului 1990 la Giurgiu s-a înființat un detașament de jandarmi cu zona de responsabilitate în județul Giurgiu, în subordinea Brigăzii 17 Jandarmi București, astfel încât să se asigure un climat de normalitate la nivelul comunității.

Un moment important în construcția edificiului României democratice îl reprezintă intrarea în vigoare a Legii nr. 116/1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, când în luna septembrie 1998, Detașamentul de Jandarmi Giurgiu, s-a transformatîn Comandamentul de Jandarmi Județean Giurgiu, inițial în subordinea Comandamentului de Jandarmi Teritorial Ploiești ( între anii 1998-2004).

În baza Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, începând cu data de 08.04.2005, conform Ordinului ministrului de  Interne I/0534, s-a constituit, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu, fiindu-i atribuită denumirea onorifică ,,General de divizie Ştefan Ştefănescu”, conform ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 678 din 06.06.2005. Prin Decretul Președintelui României nr. 277 din 18.02.2015 i-a fost acordat Drapelul de Luptă al unității, iar prin Decretul Președintelui României nr. 380 din 31.03.2023 i-a fost conferit Ordinul ,,Virtutea Militară” în grad de ,,Cavaler”, cu însemn de pace pentru militari.

Istoria de peste 17 decenii recomandă Jandarmeria ca o structură de elită în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu puternice tradiţii militare, care şi-a dovedit utilitatea, de-a lungul timpului fiind prezentă alături de poporul român în asigurarea ordinii interne a statului.

Indiferent de misiunea pe care o executăm pentru siguranţa cetăţenilor și a instituțiilor statului, profesionalismul, echidistanţa, competenţa şi corectitudinea sunt reperele valorice ale activităţii noastre.

La ceas aniversar, continuitatea serviciului în slujba legii şi a cetăţenilor îndreptăţesc fiecare jandarm să rostească, cu onoare și mândrie: Servesc Patria!

Profit de această ocazie, să rostesc: La mulți ani, Jandarmeriei Române! La mulți ani, jandarmilor giurgiuveni!”

REALIZĂRI ÎN DOMENIILE DE COMPETENȚĂ

De la înființare și până în prezent, Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de Divizie Ștefan Ștefănescu” Giurgiu și-a desfășurat activitatea în interesul cetățenilor, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legi.

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, inspectoratul prin structurile subordonate acestuia cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi cu alte instituţii ale statului, cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale din zona de responsabilitate, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Ordinea şi siguranţa publică

Asigurarea şi ordinii publice

În cursul trimestrului I,au fost executate 28 misiuni de asigurare a ordinii publice, manifestări la care au participat peste 4500 de persoane.

Pe linia acţiunilor de intervenţie

A. capacităţi de intervenţie:

În cursul trimestrului I au fost asigurate 437 rezerve de intervenţie, capabile să intervină rapid pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

B. acţiuni de intervenţie la apeluri sesizate prin S.N.U.A.U. 112:

 • În cursul trimestrului I s-au executat 192 misiuni pentru acțiuni de intervenție la apeluri sesizate prin S.N.U.A.U.112, direcționate către strucurile de jandarmi cât și în sprijinul altor structuri; redirecționarea apelurilor către structurile M.A.I. făcându-se de către operatorii S.T.S..

Participarea la menţinerea ordinii publice

 • În cursul trimestrului I au fost executate 2842 misiuni de menţinerea ordinii publice, cu un efectiv de 5280 jandarmi, unde împreună cu partenerul nostru tradițional, respectiv Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, cu care avem o cooperare fără sincope, am putut livra membrilor comunității o stare de liniște și un climat de siguranță.

Participarea la misiuni în cooperare cu alte structuri

 • În cursul trimestrului I, au fost desfășurate s-au executat 272 misiuni, în baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate cu structuri ale M.A.I./ alte instituții ale statului, dintre care aș dori să evidențiez buna cooperare cu structura județeană de combatere a criminalității organizate, pe linia prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, cu rezultate în acest sens.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

În cursul trimestrului I, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu, a executat un număr de 55 de acţiuni preventive, acestea fiind execuate atât independent cât și în sistem integrat cu I.P.J., Agenția Națională Antidrog – C.P.E.C.A. Giurgiu şi încolaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu.

Acţiunile preventive au avut ca beneficiari 2323 de copii din unitățile de învățământ.

În acest context doresc să evidențiez faptul că, siguranța participanților la procesul de învățământ reprezintă o prioritate instituțională, iar efectivele de jandarmi au acționat cu prioritate pentru menținerea unui climat optim de siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ, în scopul prevenirii şi descurajării săvârșirii faptelor antisociale şi creşterii gradului de siguranţă a participanţilor la procesul de învăţământ.

 De menționat faptul că, la începutul anului școlar și până în prezent au fost derulate un număr de 85 astfel de acțiuni preventive cu peste 2.871 de beneficiari.

Rezultate obţinute cu ocazia executării misiunilor de ordine publică

 1. În domeniul combaterii fenomenului infracţional:
 2. În cursul trimestrului I au fost constatate un număr de 92 de infracţiuni, fiind identificaţi 94 autori.
 3. În domeniul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale:
 4. În cursul trimestrului I, efective din cadrul I.J.J. Giurgiu au aplicat pe timpul executării misiunilor specifice cât și în cooperare/colaborare cu alte instituții, 457 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 446550 lei.

Paza şi protecţie instituțională

Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu asigură paza a 17 obiective conform actelor normative în vigoare. Acest tip de misiune se execută pentru buna funcționare a acestor instituții publice, iar în decursul anului 2023, împreună cu beneficiarii acestor măsuri de pază au fost conjugate eforturile impuse de dinamica situației operative, astfel încât la finele anului să nu fi fost înregistrate incidente de pază.

Executarea misiunii de pază a transporturilor produselor cu caracter special, de bunuri și valori

În cursul trimestrului I au fost executate 57 astfelde misiuni pentru paza transporturilor de produse cu caracter special, de bunuri și valori, durata acestor misiuni însumând, din punct de vedere al timpului, un număr de 900 de ore, fiind parcurși aproximativ 16500 km.

NEVOI INSTITUȚIONALE

              În mare parte, nevoile identificate se reduc la diminuarea deficitului de personal înregistrat la acest moment dat, resursa umană fiind principala resursă, pe care noi, instuțiile de aplicare a legii ne bazăm, dorind să exemplific deficitul de personal înregistrat în ultimii 10 ani, astfel: la nivelul anului 2014 – deficitul înregistrat era de 3%, în anul 2022 – deficitul înregistrat era de 29%, iar în prezent fiind înregistrat un deficit de 19%.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA NIVELUL UNITĂȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII PERSONALULUI PROPRIU ȘI A REALIZĂRII INVESTIȚIILOR

 • Având în vedere identificarea nevoilor și necesităților la nivelul unității, ca urmare a fundamentării acestora pentru asigurarea condițiilor optime de muncă, adaptate la nivelul deceniului, începând cu anul trecut au fost realizate lucrări de reparații la imobilul unde își desfășoară activitatea structurilor operative, în acest sens fiind recepționate servicii în valoare de aproximativ 633.000 lei, reprezentând peste 3500 mp de reparații la pereți/ 300 mp de parchet și linoleum de înaltă calitate, tamplarie exterior si interior, în prezent beneficiind de un buget de 380.000 lei pentru continuarea lucrărilor, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă ale personalului propriu.
 • Este de evidențiat și activitatea intensă depusă, cu implicarea mai multor structuri din cadrul unității, în vederea omologării poligonului aflat în patrimoniul unității, pentru executarea activităților de pregătire și antrenare a personalului operativ, sperând ca în acest semestru să poată și operațional.
 • În vederea accesării Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 pe linia eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice, pentru obiectivul de investiții:Creşterea eficienţei energetice, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru transportul agentului termic şi a apei calde menajere la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu”, au fost desfășurate mai multe activități specifice, răspunzând astfel la cerințele impuse de Ghidul emis în acest sens de autoritatea competentă, în vederea depunerii cererii de finanțare, bugetul acest tip de investiție fiind de aproximativ 7.000.000 lei. 
 • În vederea accesării programului “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – Fondul pentru modernizare (FM)”, pentru proiectul ”Instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile la I.J.J. Giurgiu”, au fost respectate cerințele impuse și a fost depusă cererea de finanțare pentru acest proiect, cu un buget total al proiectului de peste 970.000 lei. Realizarea investiției preconizate urmărește scăderea cheltuielilor energetice, centrala fotovoltaică trifazată va asigura producerea, cu costuri minime, a cel puțin 90% din energia estimat a fi consumată în cadrul imobilului.
 • Tot în decursul anului trecut a fost elaborarată fișa de proiect și documentația aferentă pentru depunerea proiectului Safeguarding biodiversity and combating poaching – BioGuard – HARD, în cadrul  Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 – Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare. În cadrul acestui proiect, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu va gestiona un buget de 450.000 euro, pentru activități/acțiuni și dotarea cu mai multe materiale și mijloace auto. De menționat că în cadrul acestui proiect lucrăm în parteneriat cu I.T.P.F. Giurgiu și I.P.J. Giurgiu.

APLICAȚIA EDAC

Cel mai nou sistem de verificare a documentelor de identitate este deja în dotarea jandarmilor giurgiuveni.

Începând cu data de 31 martie, aplicația EDAC va fi folosită de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în contextul aderării României la spațiul Schengen cu frontierele marine și aeriene.

Astfel, Jandarmeria Giurgiu a operaționalizat folosirea aplicației alături de celelalte structuri de aplicare a legii, aceasta fiind instalată pe dispozitivele mobile și tabletele aflate în dotarea patrulelor de ordine publică, cât și la obiectivele unde se asigură paza cu efective de jandarmi și are rolul de a reduce considerabil timpul legitimării unei persoane.

Totodată, prin intermediul acestei aplicații se stabilește, mult mai rapid față de aplicațiile și dispozitivele folosite anterior, identitatea unei persoanei, fiind interogate simultan mai multe baze de date.

Legitimarea și stabilirea identității persoanei se face prin scanarea documentului de identitate, datele obținute fiind comparate cu cele existente în mai multe baze de date conectate la aplicația eDAC. Informațiile sunt afișate simultan, iar astfel jandarmii vor putea identifica mult mai ușor dacă o persoană este urmărită sau are mențiuni operative active. De asemenea, aplicația afișează fotografia persoanei legitimate, eliminându-se astfel posibilitatea de a fi furnizate datele de identificare ale altei persoane.  

În lipsa unui document de identitate, verificarea persoanei se va face prin introducerea manuală a datelor personale, urmând ca răspunsul primit să fie la fel de rapid.

Fac precizarea că aplicația și dispozitivele pe care aceasta este instalată sunt sigure și beneficiază de o protecție activă a datelor, fiind utilizată doar de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, personalul fiind special instruit cu privire la folosirea ei.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!