Fără categorie

Jurnal de campanie – PNL Giurgiu își prezintă candidații la Consiliul municipal- Elena Delea

 

Elena Delea este o persoană carismatică, de încredere, serioasă, extrem de jovială și sociabilă, dedicată comunității și loială instituției în care lucrează, promptă în rezolvarea problemelor și un bun profesionist.
Un om cu principii serioase, în relațiile directe, reușește întotdeauna să comunice bine. Distinsa doamnă candidează pentru un post de consilier local pe lista PNL. Sunt sigur că vă va plăcea de domnia sa! O rog să se prezinte!
„Bună ziua!
În urmă cu 55 de ani, veneam pe lume la ,,țara mea”, așa cum îmi place mie să spun, într-o comunitate prietenoasă, situată la 12 km de Giurgiu, comuna Daia.
De mic copil, am fost crescută și educată cu mare dragoste de către bunicii mei din partea tatălui, oameni simpli, modești, cinstiți, cu respect față de semeni, întotdeauna pregătiți pentru noi provocări, calități pe care mi le-au insuflat și mie.
Cursurile gimnaziale le-am urmat în comuna natală Daia sub îndrumarea învațătoarei și a profesorilor de o calitate umană deosebită, corectitudine și profesionalism de excepție. În școala generală am fost o elevă conștiincioasă, fiind implicată în diferite acțiuni și activități care se desfășurau la nivel de unitate școlară fiind aleasă responsabil, de la comandant de grupă, detașament până la locțiitor de unitate. Pentru mine, a învăța era natural, din plăcere, dar și din dragoste și respect pentru bunicii mei care erau mândri de rezultatele mele.
Datorită conjuncturii acelor vremuri, când industria chimică era în plină ascensiune, dar și din pasiune pentru această materie – chimia – insuflată de profesorul si directorul școlii la acea vreme, am ales să urmez cursurile Liceului de Chimie, specializarea operatori chimiști. Am absolvit liceul, promoția 1983, perioadă în care mi-am conturat personalitatea, am legat prietenii adevărate care dăinuie și astăzi.
Tot în același context, al vremurilor de atunci, de a nu părăsi casa parintească ca să fiu printre străini (prafrazez bunicii), dar și cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea imediată după absolvirea liceului, în acelasi an, 1983, am început prima mea activitate în câmpul muncii, la Institutul de Inginerie Tehnologică de Irigații și Drenaje ( I.C.I.T.I.D) Băneasa- Giurgiu, ca laborant chimist.
Sunt căsătorită, am o fată de care sunt mândră, a absolvit facultatea și activează într-un domeniu care o definește și mulțumește, mass-media-tv. Cum fiecare părinte își dorește întotdeauna ca odrasla să-l depășească în toate domeniile, plus să devină un om de caracter, trebuie sa-i fii exemplu. Călauzită de acest gând și de ce nu, și de datoria pe care o avem față de noi însine, de a evolua, am decis să urmez studiile superioare, astfel că, în plină maturitate și cu aceeași preocupare de a nu dezamăgi, am absolvit Academia de Studii Economice Bucuresti- facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului.
În prezent, îmi desfășor activitatea la APA SERVICE Giurgiu, în cadrul Serviciului facturare-încasare, alături de un colectiv de femei puternice și competente, unde din 2007 până acum, ocup funcția de șef-serviciu, având ca atribuții principale facturarea și încasarea serviciilor furnizate clienților companiei, concilierea clienților rău-platnici, soluționarea refuzului la plată și alte atribuții.
Ghidată de motto-ul „niciodată nu e prea târziu”, am hotărât să mă alătur echipei PNL cu care împărtășesc aceleași principii și valori încă din 2003 de când sunt membru al acestei formațiuni politice, implicându-mă în acțiunile de campanie încă de la alegerile europarlamentare și cele prezidențiale, iar anul acesta la cele locale.
Alături de echipa de consilieri și de domnul Adrian Anghelescu, călăuzit de o fortă și determinare profundă de a schimba și a aduce pe un făgaș normal problemele administrative ale urbei, am convingerea că în viitorul apropiat și orașul nostru va fi asemenea orașelor din centrul si vestul țării, orașe „păstorite” de administrații liberale performante cu o industrie puternic dezvoltată și un nivel ridicat de trai. Fiind o persoană empatică, în special față de persoanele de vârsta a treia, doresc să mă implic în proiectele privind crearea de noi centre pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile, aducând un strop de alinare în sufletele lor.
Pas cu pas, cu perseverența și profesionalismul echipei, toate punctele prevăzute în programul de administrație locală pot fi realizate.
ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU! 

Votează Adrian Anghelescu – primar al municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012

 

 

 


Elena Delea este
o persoan
ă
carismatic
ă, de
încredere, serioas
ă, extrem de jovială și sociabilă, dedicată comunității și loială instituției în care lucrează,
prompt
ă în
rezolvarea problemelor
și un bun profesionist.
Un om cu principii serioase, în rela
țiile
directe, reu
șește întotdeauna
s
ă
comunice bine. Distinsa doamn
ă candidează pentru un post de consilier local pe lista PNL. Sunt sigur că vă va
pl
ăcea
de domnia sa! O rog s
ă se prezinte!
„Bun
ă ziua!
În urm
ă cu 55 de ani, veneam pe lume la ,,țara
mea”, a
șa
cum îmi place mie s
ă spun, într-o comunitate prietenoasă,
situat
ă la
12 km de Giurgiu, comuna Daia.

De mic copil, am fost crescut
ă și
educat
ă cu
mare dragoste de c
ătre bunicii mei din partea tatălui, oameni simpli, modești,
cinsti
ți,
cu respect fa
ță de
semeni, întotdeauna preg
ătiți pentru noi provocări, calități pe care mi le-au insuflat și
mie.

Cursurile gimnaziale le-am urmat în comuna natal
ă
Daia sub îndrumarea înva
țătoarei și a profesorilor de o calitate umană
deosebit
ă,
corectitudine
și
profesionalism de excep
ție. În școala generală am fost o elevă conștiincioasă, fiind implicată în diferite acțiuni și activități care se desfășurau la nivel de unitate școlară
fiind aleas
ă
responsabil, de la comandant de grup
ă, detașament până la locțiitor de unitate. Pentru mine, a învăța
era natural, din pl
ăcere, dar și din dragoste și respect pentru bunicii mei care erau mândri
de rezultatele mele.

Datorit
ă conjuncturii acelor vremuri, când industria
chimic
ă era
în plin
ă
ascensiune, dar
și din pasiune pentru această materie – chimia – insuflată de
profesorul si directorul
școlii la acea vreme, am ales să urmez cursurile Liceului de Chimie,
specializarea operatori chimi
ști. Am absolvit liceul, promoția 1983, perioadă în care mi-am conturat personalitatea, am
legat prietenii adev
ărate care dăinuie și astăzi.
Tot în acela
și
context, al vremurilor de atunci, de a nu p
ărăsi casa parintească ca
s
ă fiu
printre str
ăini
(prafrazez bunicii), dar
și cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea imediată după
absolvirea liceului, în acelasi an, 1983, am început prima mea activitate în
câmpul muncii, la Institutul de Inginerie Tehnologic
ă de
Iriga
ții și
Drenaje ( I.C.I.T.I.D) B
ăneasa- Giurgiu, ca laborant chimist.
Sunt c
ăsătorită, am o fată de care sunt mândră, a
absolvit facultatea
și activează într-un domeniu care o definește și mulțumește, mass-media-tv. Cum fiecare părinte
î
și
dore
ște întotdeauna
ca odrasla s
ă-l
dep
ășească în
toate domeniile, plus s
ă devină un om de caracter, trebuie sa-i fii exemplu. Călauzită de
acest gând
și de
ce nu,
și de
datoria pe care o avem fa
ță de noi însine, de a evolua, am decis să
urmez studiile superioare, astfel c
ă, în plină maturitate și cu aceeași preocupare de a nu dezamăgi,
am absolvit Academia de Studii Economice Bucuresti- facultatea de Economie
Agroalimentar
ă și a
Mediului.

În prezent, îmi desf
ășor
activitatea la APA SERVICE Giurgiu, în cadrul Serviciului facturare-încasare,
al
ături
de un colectiv de femei puternice
și competente, unde din 2007 până
acum, ocup func
ția de șef-serviciu, având ca atribuții principale facturarea și încasarea
serviciilor furnizate clien
ților companiei, concilierea clienților
r
ău-platnici,
solu
ționarea
refuzului la plat
ă și alte atribuții.
Ghidat
ă de motto-ul „niciodată nu
e prea târziu”, am hot
ărât să mă alătur echipei PNL cu care împărtășesc aceleași principii și valori încă din 2003 de când sunt membru al acestei formațiuni
politice, implicându-m
ă în acțiunile de campanie încă de la alegerile europarlamentare și
cele preziden
țiale,
iar anul acesta la cele locale.

Al
ături de echipa de consilieri și de
domnul Adrian Anghelescu, c
ălăuzit de o fortă și determinare profundă de
a schimba
și a
aduce pe un f
ăgaș
normal problemele administrative ale urbei, am convingerea c
ă în
viitorul apropiat
și orașul nostru va fi asemenea orașelor din centrul si vestul țării,
ora
șe „păstorite”
de administra
ții
liberale performante cu o industrie puternic dezvoltat
ă și un
nivel ridicat de trai. Fiind o persoan
ă empatică, în special față de persoanele de vârsta a treia, doresc să mă
implic în proiectele privind crearea de noi centre pentru îngrijirea
persoanelor vulnerabile, aducând un strop de alinare în sufletele lor.

Pas cu pas, cu perseveren
ța și
profesionalismul echipei, toate punctele prev
ăzute în programul de administrație
local
ă pot
fi realizate.

ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU! 

Votează Adrian Anghelescu – primar al municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!