Actualitate

Limitarea incendiilor de vegetație uscată, pe terenurile arabile

Peste 260 de incendii de miriști, vegetație uscată şi resturi menajere au avut loc, în județul Giurgiu, în perioada ianuarie - aprilie 2020. Numărul acestora a scăzut cu 21%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, incendiile fiind determinate, în proporţie de 95%, de focul deschis în spații deschise.
 Pentru gestionarea fenomenului de incendiere a terenurilor arabile și a pajiștilor permanente, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu (ISU), ai Agenției Județene de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) şi ai Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Giurgiu (GNM) au organizat astăzi o întâlnire ce a avut ca scop informarea reciprocă și stabilirea unor acțiuni pentru perioada următoare.
Întâlnirea face parte din cadrul unui plan comun de măsuri, elaborat la nivel național, pentru limitarea / stoparea incendiilor de pe terenurile arabile, ce pot avea consecințe grave: rănirea sau decesul unor persoane, pagube materiale, propagarea la fondul forestier, afectarea mediului înconjurător etc. La activitate a participat şi reprezentant al Direcţiei Silvice Giurgiu.
Cu acest prilej, au fost punctate următoarele aspecte: 

colaborarea dintre ISU – APIA – GNM are în vedere prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă în urma incendierii terenurilor arabile sau a pajiştilor permanente, precum şi adoparea unor măsuri de sancţionare a persoanelor fizice sau juridice care produc astfel de incendii;
după fiecare incendiu de vegetaţie uscată de pe terenurile arabile, ISU va înainta APIA coordonatele geospaţiale ale locului în care s-a produs evenimentul pentru adoptarea unor măsuri în consecinţă;
de asemenea, prin GNM – Comisariatul Judeţean Giurgiu se va avea în vedere ca miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă să nu fie incendiate fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
colaborarea dintre ISU – Direcţia Silvică va avea ca scop prevenirea propagării incendiilor de pe terenurile agricole la fondul forestier.

Informare preventivă:
Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

Conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă.
Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetăţenii sunt obligaţi:
să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
să anunţe imediat S.V.S.U. din localitate, primăria şi pompierii, în situaţia în care există pericolul extinderii focului, în afara perimetrului aprobat.
Se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti.
Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, care este valabil o zi.
“Permisul de lucru cu foc” este documentul emis de autoritatea publică locală, sub forma unui formular tipizat, ca urmare a cererii primite din partea executantului lucrărilor. Cererea și permisul de lucru cu foc trebuie să conțină, în mod obligatoriu, perioada pentru care este solicitat/emis, inclusiv intervalele orare, persoanele care execută lucrarea, persoanele responsabile cu supravegherea, precum și măsurile ce vor fi adoptate premergător, pe timpul și după terminarea lucrărilor cu foc deschis.
Emiterea permisului se realizează, prin grija primarului, de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de ardere a resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!