Actualitate

Poliția Locală, la bilanț!

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI POLIŢIEI LOCALE GIURGIU PE ANUL 2017
 Domnule Primar, domnule Deputat, stimaţi invitaţi, doamnelor şi domnilor colegi.
Potrivit art.29, alin. (1), lit. f din Legea  nr.155/2010 – Legea poliției locale, la sfârșitul fiecărui an se prezintă rapoarte privind activitatea desfășurată pe parcursul unui an calendaristic.
În anul 2017, activitatea Poliției Locale Giurgiu a fost organizată și s-a desfășurat în baza și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.
La începutul anului, erau încadraţi un număr de 89 salariaţi, din care 60 funcţionari publici şi  29 personal contractual;
La finele anului, numărul de salariaţi a fost de 67, din care 59 funcţionari publici     (3 cu funcţii de conducere) şi  8 personal contractual.
Au fost promovaţi în grad un număr de 7 funcţionari publici şi un număr de  6 funcţionari publici au fost sancţionaţi disciplinar.
În domeniul ordinii şi liniştii publice s-a urmărit continuu menţinerea activă a principalelor coordonate privind asigurarea ordinii şi liniştii publice în Municipiul Giurgiu prin intermediul dispozitivelor din cadrul Biroului ordine publică şi  Biroului intervenţie.
Situaţia rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii activităţilor operative s-a concretizat prin aplicarea unui număr de 439 sancţiuni contravenţionale în valoare 90 085 lei.
Biroul intervenţie pe lângă activităţile de ordine publică efectuate pe raza Municipiului Giurgiu, a executat misiuni de patrulare şi intervenţie pentru sprijinirea poliţiştilor locali din cadrul altor structuri funcţionale ale instituţiei. De asemenea, în urma solicitărilor  prin dispecerat, s-a acordat sprijin şi echipajelor Poliţiei Naţionale aflate în misiune.
Situaţia rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii activităţilor operative s-a concretizat prin aplicarea unui număr de 347 sancţiuni contravenţionale în valoare   94 095 lei.
Pe lângă activităţile specifice permanente, Poliţia Locală a participat la un număr de 109 acţiuni, după cum urmează:

 • 23 manifestări cultural – artistice, religioase, promoţionale;
 • 58 manifestări sportive;
 • 4 manifestări de protest ( mitinguri, marşuri, pichetări);
 • 2 vizite oficiale;
 • 20 alte misiuni;
 • 2 acţiuni în sistem integrat.

În domeniul executării mandatelor, situaţia rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii activităţilor operative a constat în:

 • 112 mandate executate;
 • 73 mandate muncă în folosul comunităţii;
 • 4 citaţii înmânate;
 • 158 procese verbale de comunicare afişate la domiciliu;
 • 313 verificări citaţii, mandate, adrese, somaţii, procese verbale;
 • 201 adrese de comunicare şi înştiinţare, sesizări, somaţii.

Pe linia executării mandatelor, Direcţia Poliţiei Locale a cooperat cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, cu Serviciile de Probaţiune de pe lângă Judecătorii şi Tribunale, cu alte  autorităţi ale administraţiei publice locale,  şi a colaborat cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
 În domeniul siguranţei rutiere s-au aplicat un număr de 814 sancţiuni contravenţionale în valoare 232 160 lei.

 • 200 pentru încălcarea normelor legale privind accesul interzis;
 • 21 încălcarea normelor legale privind lipsa documentelor;
 • 487 oprirea şi staţionarea neregulamentară;
 • 23 pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • 13 parcarea pe trotuar;
 • 7 ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate;
 • 4 nerespectarea altor prevederi legale.

*   au fost constatate 5 infracţiuni pentru :

 • lipsă permis de conducere moped      2
 • lipsă permis de conducere autoturism    1
 • furt autoturism şi lipsă permis de conducere   –  1
 • conducere autocamion sub influenţa băuturilor alcoolice  –  1

În acest sens, au fost întocmite documentele necesare continuării cercetărilor și predate Poliției Municipiului Giurgiu.
 În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal:

 • au fost întocmite un număr de 71 note de constatare privind verificarea modului în care sunt respectate şi aplicate prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
 • au fost întocmite un număr de 58 somaţii pentru cetăţenii ale căror imobile sunt în diferite stadii de degradare;
 • s-au verificat şi soluţionat un număr de 171 petiţii primite din partea cetăţenilor, cu privire la executarea de construcţii neautorizate, litigii de hotar, neaducerea terenului la starea iniţială după terminarea lucrărilor de bază, nerespectarea acordului eliberat de Primăria Municipiului Giurgiu pentru executarea de lucrări pe domeniul public;
 • s-au aplicat 62 sancţiuni contravenţionale în valoare de 38 700

În domeniul protecţiei mediului:
– au fost întocmite un număr de 31 note de constatare cu privire la modul în care sunt aplicate şi respectate prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
– au fost somate 3 persoane juridice pentru depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi a deşeurilor inerte;
– s-au verificat şi soluţionat 51 de sesizări primite din partea cetăţenilor;
– au fost aplicate 42 sancţiuni contravenţionale în valoare de 8000 lei.
În domeniul controlului comercial:

 • au fost încheiate 27 note de constatare;
 • au fost verificate şi soluţionate 22 petiţii primite din partea cetăţenilor;
 • au fost aplicate 113 sancţiuni contravenţionale în valoare de 29 250 lei , după cum urmează:
 1. a) 34 sancţiuni contravenţionale conform HCLM nr. 502/2015
 2. b) 3 sancţiuni contravenţionale conform HCLM nr. 157/2013
 3. c) 6 sancţiuni contravenţionale, conform Legii nr. 61/1991, republicată;
 4. d) 37 sancţiuni contravenţionale conform O.G. 99/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) 18 sancţiuni contravenţionale conform HCLM nr. 6/2013;
 6. f) 2 sancţiuni contravenţionale conform Legii nr. 145/2014;
 7. g) 12 sancţiuni contravenţionale conform Legii nr. 349/2002, actualizată;
 8. h) 1 sancţiune contravenţională conform HCLM nr. 39/.

 Statistic, principalele rezultate obţinute de personalul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Giurgiu cu atribuţii pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, disciplinei în construcţii, protecţiei mediului, controlului comercial şi evidenţei persoanelor, sunt următoarele:

 • persoane legitimate 2736
 • au fost înregistrate 2930 sesizări:  – prin  dispeceratul D.P.L.      –     678, – prin SNUAU  112   –       11,  – sesizări din oficiu    –         2095,  sesizări directe     –    16,  – sesizări dispecerat monitorizare video   –  130
 • conflicte aplanate – 20
 • persoane îndepărtate – 157
 • minori conduşi la domiciliu şi la Casa de Copii –7
 • persoane predate la Poliţie – 6
 • persoane predate la Direcţia de Asistenţă Socială – 8
 • persoane predate la Spitalul Judeţean Giurgiu – 11
 • persoane verificate la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 934
 • persoane verificate la Poliţia Municipiului Giurgiu – 28
 • persoane conduse la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 12
 • auto verificate la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 453
 • auto verificate la Poliţia Municipiului Giurgiu – 1
 • permise auto verificate la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 637
 • permise auto verificate la Poliţia Municipiului Giurgiu – 6
 • persoane depistate date în urmărire generală – 2
 • infracţiuni constatate – 5

În domeniul evidenţei sancţiunilor şi al relaţiilor cu publicul:

 • au fost aplicate 1817 sancţiuni contravenţionale în valoare de 492 290 lei:
 • 1454 amenzi contravenţionale;
 • 363 avertismente scrise.
 • s-au primit un număr de 154 petiţii;
 • au solicitat intrarea în audienţă la conducerea instituţiei un număr de 26

 În domeniul juridic :
În anul 2017 pe rolul instanţelor de judecată figurează înregistrate un număr total de 76 dosare, din care  63 dosare pe rol la Judecătoria Giurgiu fiind instanţa de fond, iar diferenţa de 13 dosare pe rol la Tribunalul Giurgiu şi Curtea de Apel Bucureşti, urmare a declarării recursurilor şi apelurilor împotriva sentinţelor civile pronunţate de către instanţa de fond.
După obiect pe rolul instanţei de fond figurează următoarele dosare:

 • plângeri contravenţionale – 44 dosare;
 • litigii Curtea de Conturi – 1 dosar;
 • obligaţia de a face -1 dosar;
 • litigii privind funcţionarii publici statutari – 8 dosare;
 • contestaţii decizii de concediere – 3 dosare;
 • anulare act administrativ – 2 dosare;
 • suspendare act administrativ -1 dosar;
 • contestaţie la executare – 1 dosar;
 • litigii de muncă – 1 dosar;
 • drepturi băneşti – 1 dosar;

Din dosarele soluţionate  90 %  au soluţii favorabile Direcţiei Poliţiei Locale.
Sunt şi dosare pe rol nesoluţionate cu termene de judecată în anul 2018.
Situaţiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2017, reprezintă documentele oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea unităţii administrativ – teritoriale şi oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, performanţei financiare  şi a rezultatului patrimonial la data sus menţionată, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.
        La finele anului execuţia bugetului Direcţiei Poliţiei Locale se prezintă astfel:
– mii lei-

Denumire indicator Prevederi bugetare
2017
Realizat
31.12.2017
Ponderea
%
1 2 3 4= 3/2
Cheltuieli totale : 4. 681 4. 475 95,60
Cheltuieli cu salariile 4.206 4.135 98,30
Cheltuieli bunuri şi servicii 421 287 68,00
Cheltuieli de capital 54 53 98,60

Pentru îndeplinirea în totalitate a sarcinilor şi misiunilor ce ne-au revenit, s-a înregistrat un consum de 2430,85 litri benzină şi 11902,39  litri motorină.
Acest consum se reflectă în activitatea desfăşurată de cele 8 autoturisme din dotarea instituţiei.
În domeniul Tehnologiei informaţiei şi controlului bazelor de date activitatea s-a axat pe:

 • păstrarea integrităţii bazelor de date;
 • monitorizarea comunicaţiei cu serverele Ministerului Afacerilor Interne;
 • asigurarea asistenţei şi monitorizarea sistemului de supraveghere video, sistem ce cuprinde un număr de 81 camere de supraveghere;
 • asigurarea asistenţei în exploatare a aplicaţiilor informatice cât şi a staţiilor de lucru din cadrul Dispeceratului de monitorizare video;
 • administrarea serviciilor de internet ;

În domeniul transporturi și achiziții au fost achiziționate:

 • un autoturism marca Dacia Logan, prin “Programul RABLA”;
 • staţie radio emisie pentru autoturismul sus menţionat;
 • 5 aparate foto pentru Compartimentele de specialitate ( disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului şi control comercial) ;
 • 3 sisteme de calcul pentru Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 • uniformă de serviciu (cămăşi, pulovere, căciuli);
 • copiator ce deserveşte birourile şi compartimentele din cadrul instituţiei;
 • centrală telefonică digitală.

 Prin activitatea de pregătire profesională s-a urmărit ca personalul instituţiei să dobândească cunoştinţele, aptitudinile şi abilităţile necesare, în scopul îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale.
Pregătirea  profesională organizată în cadrul instituţiei a fost structurată pe trei categorii de pregătire:

 1. Pregătirea de specialitate cuprinzând:

– pregătirea generală de poliţie, în limita a 20 ore;
–  pregătirea specifică locului de muncă, în limita a 30 ore.
Pregătirea de specialitate s-a desfăşurat în baza unor tematici de pregătire profesională stabilite la începutul anului şi a programelor de pregătire profesională lunare.

 1.   Şedinţele de tragere;

În anul 2017 nu s-a efectuat nici-o şedinţă de tragere, în localitate neexistând poligon de tragere.

 1. Pregătirea fizică.

Pregătirea fizică s-a desfăşurat la Centrul de pregătire fizică al Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu cu poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi circulaţiei rutiere.
Activitatea de securitate şi sănătate în muncă a constituit o preocupare permanentă a conducerii instituţiei în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Angajaţii au fost informaţi cu privire la riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, la măsurile de prevenire şi protecţie corespunzătoare, inclusiv la cele de acordare a primului ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea personalului;
S-a acordat o atenţie deosebită supravegherii stării de sănătate a angajaţilor, urmărindu-se efectuarea tuturor serviciilor medicale profilactice conform reglementărilor în vigoare.
Examenele medicale au fost efectuate în urma încheierii contractului de prestări servicii medicina muncii între Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu şi S.C. Romgermed Văcăreşti S.R.L..
Pe parcursul întregului an, activitatea de securitate şi sănătate în muncă s-a desfăşurat în condiţii optime şi nu au fost înregistrate evenimente deosebite .
 COOPERAREA INSTITUŢIONALĂ
În prezent, Direcţia Poliţiei Locale, cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei  Române şi ale Jandarmeriei Române, pentru rezolvarea unor situaţii apărute în timpul misiunilor, în urma apelurilor telefonice sau a sesizărilor primite, cât şi în urma apelurilor primite prin sistemul centralizat de securitate în unităţile de învăţământ.
Poliţia Locală colaborează în baza unor Planuri de cooperare cu societăţi aflate în subordinea Consiliului Local şi cu firme de pază specializate de pe raza Municipiului Giurgiu.
Rezultatele obţinute în cursul anului 2017  în urma cooperării cu structurile sus menţionate, pe linie de ordine publică şi siguranţă rutieră, au fost pozitive.
Activităţile desfăşurate au fost în sprijinul şi pentru siguranţa cetăţenilor.
De asemenea, dorim să asigurăm instituţiile cu care cooperăm în îndeplinirea misiunilor încredinţate, reprezentanţii administraţiei publice locale şi cetăţenii, că în continuare, vom acţiona cu fermitate şi consecvenţă, potrivit atribuţiilor prevăzute de lege, pentru ca cetăţeanul să se simtă în siguranţă în Municipiul Giurgiu.
Conducerea Direcţiei Poliţiei Locale, mulţumeşte conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, Poliţiei Municipiului Giurgiu, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ” Vlaşca” şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu , pentru modul în care s-a cooperat şi s-au rezolvat problemele de ordine şi siguranţă publică şi circulaţie rutieră.         
IMAGINEAPROPRIE
 Promovarea imaginii prin intermediul mass-mediei locale şi naţionale, consolidarea susţinerii publice, creşterea încrederii cetăţenilor în Poliţia Locală şi îmbunătăţirea comunicării interne sunt obiectivele care stau la baza activităţii de relaţii publice.
Misiunile şi rezultatele obţinute de Poliţia Locală reflectate pozitiv în mass –media locală şi centrală au condus la promovarea unei imagini pozitive în rândul cetăţenilor.
Mediatizarea s-a realizat prin apariţii la posturile de televiziune locală şi comunicate de presă.
Pentru stabilirea şi menţinerea unor legături de comunicare permanentă şi corectă cu cetăţenii şi cu reprezentanţii presei locale, în anul 2017 au fost organizate mai multe campanii media.
PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2018
Pentru anul 2018 Direcţia Poliţiei Locale îşi propune:

 • asigurarea unui  climat  de  ordine  şi  siguranţă  civică în Municipiul Giurgiu;
 • modernizarea şi eficientizarea managementului organizaţional şi operaţional la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale;
 • continuarea implementării acţiunilor cuprinse în planul de dezvoltare al sistemului de control al Direcţiei Poliţiei Locale;
 • perfecţionarea comunicării interne şi gestionarea situaţiilor de criză mediatică;
 • dezvoltarea şi optimizarea mecanismelor de cooperare interinstituţională ;
 • prevenirea producerii evenimentelor negative şi a abaterilor disciplinare de la prevederile legale.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
             În anul 2017 activitatea Poliţiei Locale s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile actelor normative specifice fiecărui domeniu de activitate, obiectivul primordial fiind creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului şi crearea, conservarea climatului de securitate al comunităţii locale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor stabilite, principala direcţie de efort a conducerii poliţiei locale a constat în adoptarea unui stil managerial care a permis îndeplinirea atribuţiilor cu maximă eficienţă şi eficacitate.
Permanent în atenţia factorilor responsabili din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu, s-a aflat preocuparea pentru:

 • crearea unei motivaţii pozitive individuale la nivelul întregului personal;
 • formarea unei atitudini responsabile pentru pregătirea personală în vederea îndeplinirii la nivelul cerinţelor a atribuţiilor de serviciu;
 • cultivarea unui comportament exemplar pe timpul şi în afara serviciului;
 • promovarea unor atitudini şi relaţii de respect în muncă la nivelul tuturor structurilor de organizare.

Poliţia Locală, componentă principală a sistemului forţelor de ordine publică, se prezintă astăzi ca o forţă puternică şi credibilă, cu posibilităţi de acţiune rapidă  şi cu dotare adecvată, ce contribuie la apărarea ordinii şi siguranţei publice, a  drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare.
Onorată asistenţă, în încheiere, vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc domnului Primar şi să-i adresez rugămintea de a fi în continuare alături de Poliţia Locală, pentru a ne putea îndeplini cu cinste misiunile specifice activităţii noastre.
De asemenea, vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc: domnului deputat Razvan Cuc, care a avut plăcerea de a participa la activitățile noastre de astăzi, domnului Ţone Cătălin , inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, domnului Ruşanu Petruţ – Daniel, inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi, domnului Cocoş Alexandru, comandant al Poliţiei Municipiului Giurgiu, şefilor de servicii din cadrul structurilor de ordine publică şi siguranţă rutieră, membrilor comisiei de ordine publică, constituită conform prevederilor Legii 155/2010,  tuturor colaboratorilor şi participanţilor la această activitate.
Daţi-mi voie să mulţumesc pe această cale cetăţenilor Municipiului Giurgiu şi să-i asigurăm că efectivele Poliţiei Locale se află permanent alături de cetăţean pentru realizarea măsurilor de ordine şi linişte publică.
Vă mulţumesc dumneavoastră lucrătorilor din Poliţia Locală care aţi manifestat pe tot parcursul anului 2017 seriozitate în misiunile pe care le-aţi avut de îndeplinit cât şi pentru rezultatele pozitive obţinute.           Va mulţumesc, vă doresc multă sănătate şi multe realizări în anul 2018.
DIRECTOR EXECUTIV, CIOBANU LAZĂR

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!