Actualitate La zi Social

Poliţia locală, la ceas de bilanţ

Marţi, 28 februarie, s-a desfăşurat bilanţul activităţii desfăşurate de Poliţia locală a municipiului Giurgiu, pe anul 2016, în prezenţa primarului şi a altor şefi de instituţii cu care poliţia locală colaborează.
Directorul DPL Giurgiu,  Lazăr Ciobanu a prezentat aspecte din activitatea desfăşurată de instituţia pe care o coordonează, concluziile desprinse în urma analizei şi, totodată, a prezentat direcţiile pentru 2017.
În domeniul ordinii şi liniştii publice
În conformitate cu Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Giurgiu, s-a asigurat ordinea publică şi paza obiectivelor de interes public local, prin organizarea unor posturi fixe de ordine publică şi pază, după cum urmează: Parcul Mihai Viteazul – Parcul Clopotari; Parcul Elevilor –Aleea Pietonală Strada Gării; Parcul Alei – Strada Mircea cel Bătrân; Cartierul Istru.
Situaţia rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii activităţilor operative s-a concretizat prin aplicarea unui număr de 173 sancţiuni contravenţionale, din care 22 au fost avertismente scrise, iar valoarea totală a sancţiunilor aplicate fiind de  31 670 lei.
Pe lângă activităţile specifice permanente, Poliţia Locală a participat şi la un număr de 77 acţiuni, după cum urmează: manifestări cultural – artistice, religioase, promoţionale – 18; manifestări sportive –  25, constând în: – meciurile de fotbal ale echipelor Astra Giurgiu şi Dunărea Giurgiu, desfăşurate pe stadioanele Marin Anastasovici şi Dunărea Giurgiu;   –  alte competiţii sportive locale cu caracter de masă. manifestări de protest ( mitinguri, marşuri, pichetări) – 4; vizite oficiale – 1; alte misiuni – 29 ( 2 acţiuni  în sistem integrat) .
          Acţiuni comune
Pe parcursul anului 2016, poliţiştii locali au participat la acţiuni comune, executate în baza planurilor de acţiune,  în lunile aprilie, octombrie şi noiembrie, împreună cu poliţiştii de la Poliţia Municipiului Giurgiu, pe raza Municipiului Giurgiu, în scopul prevenirii, combaterii, identificării şi sancţionării persoanelor care încalcă normele legale, prevăzute de H.C.L.M. nr.6/2013,  O.U.G. nr.195/2002, H.G. nr.1391/2006, Legea nr.61/1991 şi Legea nr.349/2002.
În domeniul executării mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza municipiului, se prezintă astfel:

 • mandate executate – 42
 • citaţii înmânate – 7
 • procese verbale de comunicare afişate la domiciliu – 91
 • verificări citaţii, mandate, adrese, somaţii, procese verbale – 438
 • adrese de comunicare şi înştiinţare, sesizări, somaţii – 191

Având în vedere prevederile HCLM nr. 39/2016 şi Dispoziţia Primarului nr. 104/2015, în cursul anului, s-a pus în executare un număr de 48 mandate muncă în folosul comunităţii în baza unor Ordonanţe ale Parchetelor sau Sentinţe ale Instanţelor Judecătoreşti de înlocuire a măsurii amenzii contravenţionale cu muncă neremunerată. În acest sens, Direcţia Poliţiei Locale a încheiat un protocol de colaborare cu S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. şi a stabilit relaţii de colaborare cu Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu.
În domeniul siguranţei rutiere activitatea  s-a  desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 155/2010, art. 7 lit. b), i), j), k), l).
În anul 2016 s-au aplicat un număr de 966 sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă  nr. 195/2002 (republicată și actualizată)  privind circulaţia pe drumurile publice şi a Hotărârii de Guvern nr.  1391/2006 ( actualizată)  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, pentru:

 • încălcarea normelor legale privind accesul interzis – 406;
 • oprire şi staţionare neregulamentară – 460;
 • încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală – 81;
 • încălcarea normelor legale privind lipsa documentelor (actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, e.t.c.);
 • circulaţia pe anumite sectoare de drum unde existau restricţii – 16;
 • nerespectarea prevederilor legale referitoare la: circulaţia în zona pietonală, pătrunderea pe sector interzis a autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite, obligaţiile ce revin conducătorilor de motocicletă sau mopede de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile  publice – 3.
 1. În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal situaţia rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii activităţilor operative se prezintă astfel:

– au fost întocmite un număr de  45 note de constatare privind verificarea modului în care sunt respectate şi aplicate prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
– s-au verificat şi soluţionat un număr de  146 petiţii primite din partea cetăţenilor, cu privire la executarea de construcţii neautorizate, litigii de hotar, neaducerea terenului la starea iniţială după terminarea lucrărilor de bază, nerespectarea acordului eliberat de Primăria Municipiului Giurgiu pentru executarea de lucrări pe domeniul public;
– s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 25600 lei, din care : 19 sancţiuni au fost aplicate pentru executarea de construcţii fără  forme legale şi nerespectarea prevederilor autorizaţiilor de construire, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 R , în valoare de 24 000 lei, 2 sancţiuni au fost aplicate pentru afişaj în locuri neautorizate, în conformitate cu prevederile Legii 185/2013, în valoare de 500 lei, 3 sancţiuni au fost aplicate pentru depozitarea diverselor materiale pe domeniul public fără acord de ocupare, în conformitate cu prevederile HCLM  nr. 6/2013, în valoare de 900 lei şi 3 sancţiuni au fost aplicate pentru fumatul în spaţii publice deschise, în conformitate cu prevederile Legii 349/2002 A, în valoare de 200 lei.
 În domeniul protecţiei mediului:
– au fost întocmite un număr de 24 note de constatare;
– au fost somate un număr de 12 persoane fizice şi juridice  cu privire la realizarea salubrizării unor imobile, terenuri proprietate personală sau terenuri aflate în administrare;
– s-au verificat şi soluţionat 48 de sesizări primite din partea cetăţenilor;
– au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2800 lei,  în conformitate cu prevederile art. 8, lit. h şi art. 9, punctul 1, lit. e din H.C.L.M. nr.6/2013.
În domeniul controlului comercial:  – au fost încheiate 36 note de constatare;            – au fost verificate şi soluţionate 34 petiţii primite din partea cetăţenilor, cu privire la actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; – au fost aplicate 51 sancţiuni contravenţionale, din care 6 au fost avertismente scrise,  în valoare de 9 150 lei.
În domeniul evidenţei persoanelor şi a ordinelor de chemare la mobilizare:
– au fost distribuite un număr de 30 invitaţii la persoanele care deţin cărţi de identitate expirate şi la cele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au acte de identitate;
– s-au efectuat 40 de verificări în teren şi prin dispeceratul Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu,  la persoanele ce au acte de identitate expirate şi la cele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu posedă cărţi de identitate;
– au fost întocmite 57 procese verbale pentru persoanele cu cărţi de identitate expirate, plecate din ţară, decedate sau neidentificate la adresă, reţinute/arestate;
– au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 550 lei, una în conformitate cu prevederile art.19, alin (2), lit. a din O.G. 97/2005, pentru expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate şi una în conformitate cu prevederile art. 2, pct.19 din Legea 61/1991 R, pentru desfacere de băuturi alcoolice în timpul procesului de votare.
Activitatea desfăşurată pe linie de evidenţă sancţiuni şi relaţii cu publicul:
Au fost aplicate un număr de 1494 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 307 955 lei.
S-au anulat un număr de 11 procese verbale de contravenţie pentru greşeli ce au ţinut de completarea datelor de identitate s-au încadrarea juridică a faptei,  dar au fost emise alte procese verbale de contravenţie, corect întocmite, pe numele contravenienţilor respectivi, în acelaşi timp şi în faţa contravenienţilor. S-au înregistrat un număr de 236 petiţii. Un număr de 16 persoane au solicitat intrarea în audienţă la Directorul Executiv al instituţiei.

 1. Situaţia rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii misiunilor şi activităţilor operative:  persoane legitimate 3061 au fost înregistrate 3018 sesizări, după cum urmează:   – prin  dispeceratul D.P.L. –  528,  prin SNUAU  112   –  13 , – sesizări din oficiu    –   2444,   – sesizări dispecerat monitorizare video   –   33
 • conflicte aplanate – 7;
 • pachete de ţigări confiscate – 45;
 • persoane îndepărtate din diferite zone ale Municipiului, care nu îşi justificau prezenţa – 117;
 • persoane predate la Poliţie – 5;
 • persoane predate la Direcţia de Asistenţă Socială – 3;
 • persoane verificate la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 762;
 • persoane verificate la Poliţia Municipiului Giurgiu – 29;
 • persoane conduse la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 10;
 • auto verificate la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 264;
 • auto verificate la Poliţia Municipiului Giurgiu – 8;
 • permise auto verificate la Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu – 637;
 • permise auto verificate la Poliţia Municipiului Giurgiu – 23.

Sancţiuni contravenţionale aplicate 1494, cu o valoare de 307 955 lei.
Asistenţa juridică
În anul 2016 pe rolul instanţelor de judecată figurează înregistrate un număr total de 71 dosare, din care: 53 dosare la instanţa de fond, iar diferenţa de 18 dosare se datorează declarării recursurilor şi apelurilor împotriva sentinţelor civile pronunţate de către instanţa de fond.
Dosarele existente pe rolul instanţelor judecătoreşti au avut ca obiect: plângeri contravenţionale (35), autorizare desfiinţare lucrări (1), contestaţie la executare (1),  obligaţia de a face (2),  apel plata lucrului nedatorat (1), litigii privind funcţionari publici (5), litigii de muncă personal contractual (1), litigii Curtea de Conturi (1), pretenţii litigii de muncă (1), drepturi băneşti (1),  anulare act administrativ (2), anulare procese verbale de contravenţie (10), recurs cu obiect pretenţii (2), apel cu obiect pretenţii (1), recurs cu obiect obligaţia de a face (1).
 În domeniul resurse umane:
La începutul anului 2016 erau încadraţi un număr de 99 salariaţi, din care   66 funcţionari publici ( 4 cu funcţii de conducere) şi  33 personal contractual, iar la finele anului 2016, numărul de salariaţi este de 93, din care 62 funcţionari publici ( 4 cu funcţii de conducere) şi  31 personal contractual .
Comparând cele două situaţii prezentate mai sus, rezultă o scădere în rândul funcţionarilor publici cât şi în categoria personalului contractual.
În anul 2016 au fost promovaţi în grad un număr de 24 funcţionari publici şi  4 persoane din rândul personalului contractual.  De asemenea, au fost sancţionaţi   4 salariaţi  din rândul personalului contractual
În domeniul achiziţiilor:
Pentru îndeplinirea în totalitate a sarcinilor şi misiunilor ce ne-au revenit, s-a înregistrat un consum de 3487,65 litri benzină şi 13286,40 litri motorină. Acest consum se reflectă în activitatea desfăşurată de cele 8 autoturisme din dotarea instituţiei. În luna iunie a fost achiziţionat un autoturism marca Mercedes Vito Turrer, autoturism ce deserveşte Biroul Intervenţie.
– elemente de echipament necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii specifice personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu;
– sisteme de calcul pentru compartimentele de specialitate;
– două aparate foto pentru agenţii din cadrul Compartimentului Siguranţă Rutieră şi Biroului Intervenţie;
– piese auto pentru întreţinerea autovehiculelor din dotarea instituţiei;
– materiale de curăţenie pentru întreţinerea clădirii Direcţiei Poliţiei Locale şi materiale electrice pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.
Dispeceratul de monitorizare video aflat în incinta instituţiei s-a extins şi a fost modernizat, având în dotare un număr de 74 de camere video, comparativ cu 69 la sfârşitul anului 2015.  Prin sistemul de monitorizare video sunt supravegheate spaţiile de joacă pentru copii şi două locuri de depozitare a deşeurilor menajere.
Pregătire profesională, s-a desfăşurat în baza unei tematici de pregătire profesională stabilită la începutul anului şi a programelor de pregătire profesională lunare.
Pregătirea de specialitate a fost structurată pe trei categorii de pregătire:  – pregătirea generală de poliţie, în limita a 20 ore;  – pregătirea specifică locului de muncă, în limita a 30 ore;  – şedinţele de tragere, în limita a 4 ore. În cursul anului 2016,  nu s-a efectuat nici-o şedinţă de tragere.
În conformitate cu prevederile Legii 155/2010, au fost şcolarizaţi prin cursuri de formare iniţială şi de perfecţionare 19 poliţişti locali şi 3 persoane cu funcţii de conducere, 11 poliţişti locali de la Biroul Ordine Publică, 2 poliţişti locali de la Dispeceratul de Coordonare a Activităţii Personalului Propriu şi Intervenţia la Evenimente şi 6 poliţişti locali de la  Biroul Intervenţie.  De asemenea, responsabilul care se ocupă cu activitatea de achiziţii în cadrul instituţiei a participat la 2 cursuri, 1 curs de formare profesională şi 1 curs de perfecţionare.
COOPERAREA INSTITUŢIONALĂ
În prezent, Direcţia Poliţiei Locale, cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei Române, pentru rezolvarea unor situaţii apărute în timpul misiunilor, în urma apelurilor telefonice sau a sesizărilor primite, cât şi în urma apelurilor primite prin sistemul centralizat de securitate în unităţile de învăţământ.
Poliţia Locală colaborează în baza unor Planuri de cooperare cu societăţi aflate în subordinea Consiliului Local, cu firme de pază specializate,  de pe raza Municipiului Giurgiu, cât şi cu Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră.
Rezultatele obţinute în cursul anului 2016, în urma cooperării cu structurile sus menţionate, pe linie de ordine publică şi siguranţă rutieră, au fost pozitive.
Activităţile desfăşurate au fost în sprijinul şi pentru siguranţa cetăţenilor.
De asemenea, dorim să asigurăm instituţiile cu care cooperăm în îndeplinirea misiunilor încredinţate, reprezentanţii administraţiei publice locale şi cetăţenii municipiului, că în continuare, vom acţiona cu fermitate şi consecvenţă, potrivit atribuţiilor prevăzute de lege, pentru ca cetăţeanul giurgiuvean să se simtă în siguranţă în Municipiul Giurgiu.
Conducerea Direcţiei Poliţiei Locale, mulţumeşte conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, Poliţiei Municipiului Giurgiu, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ” Vlaşca”  al Judeţului Giurgiu, pentru modul în care s-a cooperat şi  s-au rezolvat problemele de ordine şi siguranţă publică şi circulaţie rutieră.
IMAGINEA PROPRIE
Promovarea imaginii prin intermediul mass-mediei locale şi naţionale, consolidarea susţinerii publice, creşterea încrederii cetăţenilor în Poliţia Locală şi îmbunătăţirea comunicării interne sunt obiectivele care stau la baza activităţii de relaţii publice. Misiunile şi rezultatele obţinute de Poliţia Locală reflectate pozitiv în mass –media locală şi centrală au condus la promovarea unei imagini pozitive în rândul cetăţenilor. Mediatizarea s-a realizat prin apariţii la posturile de televiziune locală şi comunicate de presă.
PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2017
Direcţia Poliţiei Locale îşi propune:
– asigurarea  unui  climat  de  ordine  şi  siguranţă  civică,  menţinerea ordinii şi liniştii publice în municipiu, acordând o atenţie specială prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială;
– modernizarea şi eficientizarea managementului organizaţional şi operaţional;
– continuarea implementării acţiunilor cuprinse în planul de dezvoltare al sistemului de control;
– perfecţionarea comunicării interne şi gestionarea situaţiilor de criză mediatică;
– dezvoltarea şi optimizarea mecanismelor de cooperare interinstituţională;
– prevenirea producerii evenimentelor negative şi a abaterilor disciplinare de la prevederile legale;
– reorganizarea Poliţiei Locale prin creşterea efectivelor din cadrul compartimentelor de control, pe specialităţi, conform Legii 155/2010.
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 În anul 2016, activitatea Poliţiei Locale s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile actelor normative specifice fiecărui domeniu de activitate, obiectivul primordial fiind creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, crearea şi conservarea climatului de securitate al comunităţii locale. Pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor stabilite, principala direcţie de efort a conducerii poliţiei locale a constat în adoptarea unui stil managerial care a permis îndeplinirea atribuţiilor cu maximă eficienţă şi eficacitate.
Permanent în atenţia factorilor responsabili din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu, s-a aflat preocuparea pentru:
– crearea unei motivaţii pozitive individuale la nivelul întregului personal;
– formarea unei atitudini responsabile pentru pregătirea personală în vederea îndeplinirii la nivelul cerinţelor a atribuţiilor de serviciu;
– cultivarea unui comportament exemplar pe timpul şi în afara serviciului;
– promovarea unor atitudini şi relaţii de respect în muncă la nivelul tuturor structurilor de organizare.
Poliţia Locală, componentă a sistemului forţelor de ordine publică, se prezintă astăzi ca o forţă puternică şi credibilă, cu posibilităţi de acţiune rapidă  şi cu dotare adecvată, ce contribuie la apărarea ordinii şi siguranţei publice, a  drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare.
Onorată asistenţă, în încheiere, vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc domnului Primar şi să-i adresez rugămintea de a fi în continuare alături de Poliţia Locală, pentru a ne putea îndeplini cu cinste misiunile specifice activităţii noastre.
De asemenea, vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc: domnului Georgescu Cătălin, inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu, domnului Ruşanu Petruţ – Daniel, inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Giurgiu, domnului Răcaru Adrian, fost comandant al Poliţieiu Municipiului Giurgiu cât actualului comandant,  domnul Nedelea Daniel, şefilor de birou din cadrul structurilor de ordine publică şi siguranţă rutieră, membrilor comisiei de ordine publică, constituită conform prevederilor Legii 155/2010,  tuturor colaboratorilor şi participanţilor la această activitate.
Daţi-mi voie să mulţumesc pe această cale cetăţenilor Municipiului Giurgiu şi să-i asigurăm că efectivele Poliţiei Locale se află permanent alături de cetăţean pentru realizarea măsurilor de ordine şi linişte publică.
Vă mulţumesc dumneavoastră lucrătorilor din  Poliţia Locală care aţi manifestat pe tot parcursul anului 2016 seriozitate în misiunile pe care le-aţi avut de îndeplinit cât şi pentru rezultatele pozitive obţinute.
Va mulţumesc, vă doresc multă sănătate şi multe realizări în anul 2017. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Vă mulţumesc! – director executiv, Ciobanu Lazăr.
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!