Actualitate

Pompierii ne recomanda: Nu ardeti resturile vegetale!

 Cu toate că arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate este cea mai întâlnită practică în activităţile de igienizare a terenurilor, aceasta provoacă multe efecte negative solului, deoarece odată cu arderea resturilor vegetale distruge şi microfauna folositoare de la suprafaţa solului.
Ordinul nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale prevede la articolul 4 alin.(1) faptul că: În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă Cu excepția condițiilor meteorologice amintite, arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioada de timp sau intre anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului, primarii fiind obligati sa aducă la cunostința populației perioadele în care se interzice arderea miriștii, vegetației uscate  și a resturilor vegetale.
Conform Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 94, alin. (1) Protecția mediului constituie o obligație a tuturor peroanelor fizice și juridice, în care scop: (lit. n) nu ard miriștile, stuful, tufărișurile su vegetația ierboasă fără acceptul autorității cometente de protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
Lucrările de ardere se vor face numai după obţinerea permisului de lucru cu focul de la primăria pe raza căreia se va efectua arderea. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. Acesta se întocmeşte în două exemplare, unul se înmânează persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • Condiţii meteorologice fără vânt;
 • Parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 ha, prin fâşii arate;
 • Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • Desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • Asigurarea până la finalizarea arderii cu personal de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • Asigurarea pentru suprafeţe mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • Asigurarea, în cazul suprafeţelor mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • Pe tenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • Condiţii meteorologice fără vânt;
 • Colectarea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în grămezi a căror ardere să poată fi controlată;
 • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • Curăţarea de vegetaţie pe o suprafaţă de 5 m în jurul fiecărei grămezi;
 • Desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • Supravegherea permanentă a arderii;
 • Asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 2500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:

 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi;
 • amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de 2500 lei, conform Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împreună cu Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au implementat Protocolul de colaboarare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VLAȘCA” al Judeţului Giurgiu desfăşoară anual, împreună cu reprezentanţi ai celor două instituţii amintite, acţiuni de prevenire şi de control care urmăresc respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor.
Facem și pe această cale, un apel pentru a determina renunțarea la igienizarea terenurilor prin incendiere.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!