Social

Primăria Municipiului Giurgiu a demarat procedura de reverificare a situaţiei solicitanţilor de locuinţe

În vederea întocmirii listei de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de tip ANL sau sociale tinerilor sau familiilor de tineri cu vârsta de până la 35 ani, Primăria Municipiului Giurgiu, prin Compartimentul Administrare Patrimoniu, a demarat procedura de reverificare a situaţiei tuturor solicitanţilor de locuinţe din municipiu.

Astfel, pentru reconfirmarea îndeplinirii criteriilor de acces, municipalitatea solicită persoanelor care au dosare înregistratela Primărie, însă a căror situaţie s-a schimbat între timp, să îşi actualizeze acele documente care nu mai corespund situaţiei lor din prezent. De asemenea, persoanele ale căror dosare sunt incomplete sunt rugate să şi le completeze cu actele cerute de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei  Naţionale pentru Locuinţe, a H.G nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 şi a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.100/2007 privind aprobarea criteriilor de acces la locuinţă, dosarele de locuinţă trebuie să cuprindă următoarele documente:

– formularul de înscriere;

– acte de identitate;

– declaraţie autentificată la notar a titularului cererii de locuinţă, din care să rezulte că nu deţin şi nu au deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii indiferent de localitatea unde este amplasată aceasta;

– adeverinţă de la locul de muncă, sau alte acte din care să rezulte că solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională în municipiul Giurgiu;

– declaraţie autentificată la notar a proprietarului locuinţei din care să rezulte că titularul cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu, precum şi suprafaţa totală locativă şi numărul total al locatarilor care locuiesc împreună în unitatea locativă;

– actele de stare civilă (certificat căsătorie, certificat naştere copii);

– numărul de înregistrare a cererii de luare în evidentă pentru închirierea locuinţelor A.N.L;

– certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei aflat în întreţinerea acestuia;

– copie autentificată după diploma de la ultima formă de învăţământ sau, după caz, adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ;

– adeverinţă prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuinţă este tânăr provenit dintr-o casă de ocrotire socială;

– hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau, după caz, procesul verbal de evacuare întocmit de către executorul judecătoresc;

– hotărâre judecătorească irevocabilă prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei şi încredinţarea copiilor minori.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!