Actualitate La zi

Raport privind “Delegarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale, transportul deşeurilor, precum şi operarea şi managementul Centrelor de colectare din judeţul Giurgiu"

beianuLa şedinţa ordinară de miercuri, 6 mai, ar fi trebuit discutat Raportul de activitatea al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Management eficient pentru un judet curat”. Pe motiv că nu au avut timp să studieze materialul (N.R. Şi nu era prima dată când se aduceau documentaţii şi rapoarte înainte de şedinţa de consiliu.), consilierii au votat amânarea respectivului punct pentru o şedinţă ulterioară.

Pentru a lămuri situaţia, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Management eficient pentru un judeţ curat”, Dumitru Beianu, a adus la cunoştinţa consilierilor că a primit o adresă în data de 24 aprilie 2015 pentru a prezenta un raport al activităţii într-o şedinţă viitoare. În consecinţă, nu se preciza data la care ar urma să fie prezentat materialul. Pe 30 aprilie, după orele 14,00, a venit o nouă adresă prin care se solicită documentaţia în aceeaşi zi până la ora 15,30, lucru imposibil fiindcă Dumitru Beianu nu era în localitate.

S-a amânat prezentare raportului şi pentru corecta informare a opiniei publice îl vom publica integral :

 «  În anul 2009 Consiliul Judetean Giurgiu a semnat, împreună cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Contractul de finanţare nr. 82206, în vederea implementării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Giurgiu”.

 Înainte de depunerea Aplicaţiei de finanţare, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale au semnat un Acord de parteneriat, în care îşi exprimă acordul în legătură cu cadrul instituţional şi mecanismele instituţionale ce urmează a fi aprobate. Astfel, Consiliul judeţean şi Consiliile locale au convenit asupra creării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) “Management eficient pentru un judet curat”.

În cadrul ADI, partenerii au hotarat ca beneficiarul proiectului să fie Consiliul Judeţean, care va avea responsabilitatea managementului şi implementării proiectului.

După finalizarea infrastructurii necesare derulării proiectului (construirea CMID Frateşti, a centrelor de colectare din Giurgiu, Mihăileşti şi Bolintin Vale şi a punctelor de colectare, în număr de 2 744) managementul şi operarea acestora vor fi atribuite în baza unor contracte de delegare a serviciului către operatori prin licitaţie publică, astfel:

–          contract încheiat între Consiliul judeţean şi un operator privat pentru managementul şi operarea CMID, acesta fiind atribuit în luna noiembrie 2013;

–          contracte încheiate între ADI, în numele şi pe seama membrilor săi şi operatorii privaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor la nivel judeţean, precum şi pentru managementul Centrelor de colectare a deşeurilor DEE şi voluminoase (Giurgiu, Mihăileşti, Bolintin Vale).

Implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu” (SMIDS) se află aproape de finalizare, urmând ca până la sfârşitul lunii octombrie să se finalizeze şi ultima achiziţie, respectiv “Delegarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale, transportul deşeurilor, precum şi operarea şi managementul Centrelor de colectare din judetul Giurgiu”, astfel încat sa ne putem incadra în termenul limită de finalizare a Contractului de finanţare nr. 82206/03.11.2009, aprobat prin Actul Adiţional nr. 6/21.04.2015, respectiv 31.12.2015.

Implementarea, în aceeaşi perioadă, a proiectului similar câştigat de asocierea formată din comunele Prundu, Comana şi Gostinari, a creat o situaţie neprevazută, care a împiedicat finalizarea procedurii de achiziţie a serviciului de colectare, anulată în 30.09.2014, urmare a ultimei discuţii clarificatoare desfăşurate la sediul Autorităţii de Management POS Mediu, cu sediul la Bucureşti.

Dupa repetate demersuri, în vederea deblocării situaţiei, s-a decis în AGA ADI exluderea comunelor Prundu, Comana şi Gostinari şi totodata primirea de noi membri, după negocieri de mai multe luni, şi anume  comunele Mârşa şi Roata de Jos. Decizia a fost transpusă în Actul Adiţional nr. 4 la Statutul Asociaţiei, Act autentificat la Judecatoria Giurgiu  in data de 17 februarie 2015. Prin această rocadă, se pastrează intacte şansele atingerii gradului de colectare de 90% în mediul rural, impus prin proiect.

Rămâne în continuare o problemă nerezolvată construirea punctelor de colectare în comunele nou intrate, dar şi în comunele Floreşti Stoeneşti şi Găiseni, situaţie reclamată insistent de firmele interesate de contractele de colectare.

Având în vedere:

– cele precizate mai sus;

– modificările legislative apărute în domeniul achiziţiilor publice (Ordinul 82/ 09.03.2015 prin care se modifică Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare, în conformitate cu ultimele modificări din Legea nr. 10/ 2006;

– apariţia documentaţiei standardizate (Caiet de sarcini şi model de Contract de delegare, model Fişă de date, Instrucţiuni etc., publicat pe site-ul AM POS MEDIU la 11.03.2015),

firma de consultanţă ACCIONA Ingenieria a acceptat, în urma unei alte serii de întalniri, care a generat întârzieri în reluarea procedurii, revizuirea Documentaţie de atribuire conform obligaţiilor asumate prin contractului încheiat cu CJ Giurgiu – beneficiar al proiectului SMIDS, fără costuri suplimentare pentru acesta.

 Din informaţiile noastre, la data prezentului  raport această activitate se află în desfăşurare, firma de consultanţă având contract cu CJ, căruia îi predă Documentaţia de atribuire (DA) care ulterior, după verificare, ajunge la ADI şi va fi publicată în SEAP.

 În paralel cu  revizuirea DA de către consultant, pentru urgentarea demărarii procedurii de licitaţie publică, ADI a solicitat membrilor Asociaţiei, emiterea hotărârilor de consiliu local prin care îşi vor împuternici reprezentanţii în vederea aprobării DA.  Estimăm că la sfîrşitul lunii mai documentaţia respectivă ar putea fi aprobată în şedinţa AGA ADI şi va fi demarată procedura de licitaţie publică conform următorului calendar de activităti:

 – 01 iulie lansarea procedurii de achiziţie ;

– 01-10 iulie verificarea documentaţiei de către ANRMAP ;

– 11-12 iulie republicarea documentaţiei de atribuire ;

– 13-15 iulie verificarea ANRMAP dupa republicarea DA ;

– 15-20 iulie publicarea Anunţ în SEAP ;

– 20 iulie-31 august primirea ofertelor ;

– 5 septembrie deschiderea ofertelor ;

– 7 septembrie – 9 octombrie evaluarea ofertelor;

– 10 octombrie -21 octombrie semnarea contractului.

 În concluzie, acest proiect vital pentru dezvoltarea judeţulu Giurgiu poate fi finalizat doar în condiţiile unei bune şi sincere colaborări între CJ, consultantul Acciona şi ADI. În cazul construirii benzii de accelerare care deserveşte CMID, investiţie care nu putea fi finanţată prin proiect şi a reprezentat obligaţia expresă a CJ, tergiversarea de 3 ani reprezintă un exemplu despre cum nu trebuie procedat în acest proiect complex.

Analizând etapele parcursului următor, consider important de menţionat următoarele vulnerabilităţi :

Nr. crt.

VULNERABILITĂŢI

RESPONSABIL

OBSERVAŢII

1.

Nefinalizarea revizuirii DA până la sfârşitul lunii mai, când este anunţată şedinţa ADI. Acciona şi CJG

2.

Neprezentarea numărului necesar de reprezentanţi ai u.a.t. la şedinţa respectivă, pentru asigurarea cvorumului de şedinţă. ADI

3.

Respingerea succesivă a DA de către ANRMAP, la publicarea în SEAP. Acciona şi CJG

4.

Neconstruirea punctelor de colectare în comunele membre care nu au niciun asemenea spaţiu amenajat, precum şi în comunele nou intrate în ADI. CJG Termen – apariţia în SEAP a documentaţiei şi deschiderea sesiunii de cereri de clarificări din partea ofertanţilor.

5.

Clarificarea, în relaţia cu AM POS Mediu, a situaţiei Centrelor de colectare de la Giurgiu, Mihăileşti şi Bolintin Vale. Acciona şi CJG

   Echipa Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Management eficient pentru un judeţ curat” consideră că trebuiesc depuse eforturi conjugate pentru finalizarea acestui proiect, cel mai important şi complex din portofoliul CJG şi asigură pe toţi cei dispuşi să contribuie la acest potenţial succes, executivul CJG, firma de consultanţă Acciona Ingineria, dar nu în ultimul rând consilierii judeţeni, de întreaga consideraţie şi apreciere.

  Cu stimă,

Preşedinte,

BEIANU DUMITRU”

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!