Actualitate

”Solidaritatea Sanitară”, apără drepturile personalului nemedical 

”Solidaritatea Sanitară” – singura federație sindicală prezentă în Senat pentru apărarea drepturilor personalului nemedical
Ieri, 20 februarie 2018, reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” au participat la ședințele a două comisii din Senatul României, pentru a susține o propunere legislativă de modificare a legii nr. 153/2017, respectiv de modificare a art. 7 alin. (1) din Cap. II al Anexei nr. II.
Modificarea se referă la reintroducerea personalului nemedical (TESA) în categoria salariaților beneficiari ai sporurilor pentru condiții de muncă aplicabile în sistemul sanitar. Propunerea legislativă poate fi vizualizată aici: https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20991
Precizăm că am fost singura organizație sindicală prezentă ieri la ședințele comisiilor din Senat.

I. Ședința Comisiei de Buget Finanțe, care a început la ora 12.30.
Reprezentanții ”Solidaritatea Sanitară” au urmărit să demonstreze membrilor comisiei devierile principiale ale actualei forme ale articolului în discuție, cerându-le în același timp să susțină inițiativa de modificare a legii, respectiv:
1. Legea nr. 153/2017 stabilește exclusiv niveluri ale salariilor de bază pentru funcțiile comune în cadrul Anexei nr. VIII, deci și ale personalului nemedical din Sănătate, sporurile fiind în mod clar acordate pe domenii de activitate, art. 23 din lege fiind elocvent. Așadar, singurul regulament în care pot fi reglementate sporurile pentru salariații TESA din sistemul sanitar este cel aferent sistemului de Sănătate, spitalul fiind locul în care-și desfășoară activitatea aceste categorii de personal. Este de reținut avizul negativ al reprezentanților Ministerului Muncii prezenți la ședință, indicând tocmai faptul că personalul TESA se află în Anexa nr. VIII, la funcții comune (deși reprezentantul ”Solidaritatea Sanitară” tocmai demonstrase că plasarea într-o anexă sau alta nu are legătură cu principiile aplicabile sporurilor, ci exclusiv cu nivelul salariilor de bază).
2. Argumentul discriminării salariaților TESA din sistemul sanitar în raport cu salariații din alte sectoare/domenii. Reprezentantul ”Solidaritatea Sanitară” a indicat utilizarea sintagmei ”personalul” sau ”personalul salarizat” în cazul celorlalte domenii de activitate, aducând drept exemplu domeniul Asistenței Sociale, unde sporurile pentru condiții deosebit de periculoase sunt acordate inclusiv personalului TESA.
Concluzionând, majoritatea membrilor comisiei au confirmat corectitudinea principiilor și argumentelor expuse de reprezentantul Federației ”Solidaritatea Sanitară”, motivând însă votul negativ pe care l-au dat ulterior prin prisma faptului că nu există un calcul al impactului bugetar, Comisia de Buget judecând după acest criteriu și fiind obligată să se încadreze în bugetul existent.
II. Ședința Comisiei pentru Sănătate Publică a început la ora 15.45.
Menționăm de la început că în cadrul acestei ședințe lucrurile au stat diferit, majoritatea membrilor comisiei opunându-se modificării legii nr. 153/2017. De asemenea, Ministerul Sănătății a fost reprezentat în cadrul ședinței la nivel de secretar de stat, care a menționat avizul negativ pe care ministerul îl dă proiectului de lege. Remarcăm o explicație cel puțin stranie a acestui aviz negativ: ”se rezovă prin regulamentul de sporuri”. Este în mod evident o neînțelegere a situației juridice existente.
Reprezentantul ”Solidaritatea Sanitară” a expus și în cadrul acestei ședințe toate argumentele juridice, încercând în același timp să exemplifice membrilor comisiei că ne aflăm în situația excluderii nejustificate a unei categorii de personal din categoria beneficiarilor de sporuri pentru condiții de muncă: – exemplul buletinelor de determinare care dovedesc încadrarea locului respectiv de muncă în categoria sporului pentru condiții deosebit de periculoase; – exemplul unei funcții nemedicale care, conform prevederilor legale, intră în contact cu pacientul (lipsa contactului cu pacientul fiind de regulă contra-argumentul utilizat pentru eliminarea personalului TESA din categoria beneficiarilor de sporuri).
Am constatat, din partea unor membri ai comisiei, reluarea unor teme care readuc în discuție antiteza artificială personal nemedical (TESA) / personal medical, precum și tema extrernalizării serviciilor ne-medicale.
După această zi, în care Federația ”Solidaritatea Sanitară” a fost cu adevărat singura organizație sindicală susținătoare a unor principii corecte de implementare a salarizării în sistemul sanitar, inclusiv pentru personalul nemedical (TESA), constatăm că suntem nevoiți să continuăm a demonstra parlamentarilor unde sunt erorile acestei legi și să susținem orice inițiativă parlamentară care remediază deficiențele ei!
Reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România prezenți la ședințele celor două comisii: Vasile Andrieș – vicepreședinte; Gabriel Predica – vicepreședinte.
Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!