Actualitate

Zona Liberă Giurgiu, la ceas aniversar!

foto-1Au trecut, iată, 20 de ani de la înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu, motiv de bucurie şi se sărbătoare pentru conducerea instituţiei şi pentru municipalitate. Alături de directorul general Liviu Cartojan şi de directorul comercial Aurelia Dobre, s-au aflat primarul Nicolae Barbu, dar şi reprezentanţi ai societăţilor comerciale ce activează în Zona Liberă Giurgiu.
Agenda zilei a fost una încărcată şi a cuprins:foto-2

  • scurt istoric al Zonei libere de la înfiinţare şi până în prezent
  • prezentarea principalilor indicatori economici
  • prezentarea firmelor ce activează cu succes în zonă
  • perspectivele de viitor ale Zonei Libere Giurgiu
  •  înmânarea unor plachete aniversare colaboratorilor.

În prima parte, directorul Zonei Libere Giurgiu, Liviu Cartojan,  a făcut un scurt istoric.
„A  fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 788/1996, în scopul promovării schimburilor internaţionale şi al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor economiei naţionale, atât amplasamentul cât şi existenţa unor utilizatori preponderent cu activitate industrială conferindu-i un specific deosebit.
Obiective
Pe lângă funcţia tradiţională de centru gravitaţional pentru fluxurile comerciale internaţionale, Zona Liberă Giurgiu are ca obiective prioritare atragerea investitorilor străini pentru dezvoltarea de activităţi industriale, precum şi stimularea exporturilor de produse prelucrate.
Zona Liberă Giurgiu se întinde pe o suprafaţă de 160 ha. Ceea ce o distinge de zonele libere din România este faptul că are un profil preponderent industrial, aici funcţionând încă de la înfiinţarea sa unităţi de producţie.
Se urmăreşte concentrarea capitalului investiţional spre acest gen de activităţi, pornind de la considerentul că există deja spaţii de producţie disponibile, care necesită minime îmbunătăţiri, iar de pe altă parte în municipiul Giurgiu există forţă de muncă calificată, într-o mare diversitate de meserii care se pretează activităţilor productive.
harta-zlgAmplasamentul Zonei Libere Giurgiu
Zona Liberă Giurgiu este situată în partea de sud a României, în Municipiul Giurgiu, principal port la fluviul Dunărea, la doar 60 de km de Bucureşti, fiind punctul de intersecţie al principalelor culoare de trafic rutiere, feroviare şi fluviale internaţionale.
Poziţia sa în Giurgiu, are marele avantaj pentru mărfurile de transport fluvial, Dunărea oferind o legătură naturala cu toate porturile dunărene până la ieşirea în Marea Neagră.
Canalul Dunăre – Marea Neagră realizează conexiunea între portul Giurgiu şi portul Constanţa, principala ”poartă maritimă” a ţării.
De asemenea, fluviul Dunărea asigură portului Giurgiu legături fluviale cu cele opt ţări riverane Dunării din Europa de Est şi Centrală, iar prin Canalul Rhin-Main-Dunăre cu ţările din Vestul Europei , cu ieşire la Marea Nordului prin Portul Rotterdam.
Se asigură, deci, o legătură directă pe apă, între Marea Neagră, prin Portul Maritim Constanţa, şi Marea Nordului prin Portul Rotterdam, portul Giurgiu asigurând o „placă turnantă” pentru traficul destinat ţărilor balcanice şi Orientului Mijlociu.
Pe de altă parte, orasul Giurgiu, situat în partea sudică a României, se află la intersectia unor importante căi de comunicaţii terestre (feroviare şi rutiere), care asigură integrarea în reţeaua rutieră si în magistralele feroviare internationale. Zona Liberă Giurgiu se află la intersecţia unor coridoare europene importante, şi anume: coridorul VII, IX si IV.
Podul rutier si feroviar de peste Dunăre, conferă municipiului Giurgiu rolul de „principală poartă a ţării pe direcţia Nord – Sud”.
De la înfiinţarea sa, în 1996 şi până în 2004, Zona Liberă Giurgiu a funcţionat sub autoritatea Ministerului Transporturilor ca Regie Autonomă. Din anul 2004, Administraţia Zonei Libere a fost reorganizată, prin hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu, din regie autonomă în societate comercială pe acţiuni cu unic acţionar Consiliului Judetean Giurgiu, iar din august 2008 prin cesionarea acţiunilor, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu devenind acţionar unic.
Capitalul social al societăţii este de 3.374.820 lei, format din 337.482 acţiuni, valoarea unei acţiuni este de 10 lei, nemodificat de la data înfiinţării.
S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu este singura zonă liberă care are pe teritoriul său unităţi de producţie (din cele şase zone libere din ţară ).
S.C. Adminisitraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. oferă pentru exploatare terenuri ce pot fi închiriate pe o perioada de maxim 5 ani sau concesionate pe o perioadă de maxim 42 de ani, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din perioada iniţială,potrivit legislaţiei în vigoare.
Terenurile din interiorul Zonei Libere Giurgiu pot fi atribuite în folosinţă prin licitaţie publică, persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, pentru realizarea obiectivelor de producţie, depozitare, prestări servicii.
De asemenea, S.C. Adminisitraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. deţine în proprietate spaţii pentru depozitare, hale acoperite, platforme betonate, birouri şi containere, care pot fi închiriate pe o perioadă de minim o lună până la maxim 5 ani, conform procedurii aprobate prin HG 1669/2004 privind închirierea în zonele libere.
În prezent, Zona Liberă Giurgiu dispune de amenajări hidrotehnice – cheuri si dane de acostare, precum si macarale de încărcare – descărcare, oferind condiţii optime de transbordare a mărfurilor de pe mijloacele de transport fluviale pe mijloacele de transport rutiere şi feroviare.
Zona Liberă Giurgiu se adresează atât firmelor româneşti cât şi celor străine, acestea având posibilitatea de a-şi deschide reprezentanţe în perimetrul Zonei Libere Giurgiu.
În Zona Liberă Giurgiu se desfăşoară activităţi de producţie, comerţ, construcţii, prestări servicii, etc. aici fiind înregistrate circa 120 de firme.
 Sunt statutate procese de lucru aflate în continuă îmbunătăţire pentru fiecare tip de venit actual, respectiv din :
– redevenţe şi chirii ;
– taxe de acces şi licenţe de lucru ;
– prestări servicii portuare – încărcare/descărcare ;
– transport rutier de mărfuri ;
– prestări servicii, întreţinere reţele utilaţi
 zlg-1312448188Tipuri de operaţiuni
În terminalul mărfuri generale din Zona Liberă Giurgiu se pot efectua următoarele tipuri de operaţiuni:
– transbord direct (navă – mijloc de transport terestru) ;
– transbord indirect (navă- platformă – mijloc de transport terestru);
– operaţiuni de încărcare/descărcare cu motostivuitorul ;
– transbord direct de mărfuri in big-bags ;
– depozitare în spaţii închise/deschise; cântarire; manipulări  mărfuri generale paletate, produse  siderurgice, utilaje agabaritice.
Terminalul de operare mărfuri este situat la cheul Zonei Libere Giurgiu care are o lungime de 214 ml  şi o platformă betonată adiacentă cheului în suprafaţă de 2730 mp.
În acest terminal,  S.C Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A operează cu două macarale Portic 15 tf. dotate cu două graifere radio remote control de cate 4 mc,  3 stivuitoare  marca TCM 2,5tf si unul marca Yale, pentru aranjarea şi încărcarea mărfurilor, având în proprietate un cheu cu o lungime de 56,30 ml.
Colaboratori ai Zonei Libere Giurgiu
Principalii clienţi ai S.C Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. sunt :
S.C. BOREALIS L.A.T  – import îngrăşăminte chimice;
S.C. OMA Romania S.R.L (Officina Metalmeccanica Angelucci) – producţie de confecţii metalice;
S.C VIXON GOLD S.R.L – depozitare/comercializare gaze lichefiate;
S.C METALURGICA CAVATORTA S.R.L – producţie plase sudate;
S.C HOLLEMAN TRANSPORT & PROJECT CARGO S.R.L – depozitare/comercializare utilaje agricole ;
S.C. ATG MARINA S.R.L – construcţie, reparaţie şi întreţinere nave fluviale şi maritime;
S.C. IMSAT S.A –  producţie de containere de  10”, 20” si 40”;
S.C. ALTIUS  FOTOVOLTAIC  S.R.L  – producţie panouri solare;
S.C. MELSPRING România S.R.L –  producţie şi depozitare de produse chimice;
S.C. TRANSPORTER S.R.L – terminal de cereale;
S.C. SEA S.R.L –  depozitare/comercializare feronerie ;
S.C. MISTIO IMPEX S.R.L – depozitare , livrare ciment ;
S.C. RHENUS LOGISTICS  S.R.L – import role de tablă, cereale şi îngrăşăminte chimice;
S.C. ILR Logistica Romania S.R.L – import role tablă;
S.C. M-FOOD INDUSTRIE S.R.L. – închiriere, depozitare ;
–  S.C. SHIPYARD ATG MARINA SRL – construire, reparaţie si intretinere nave fluviale şi maritime.
Oportunităţi
Factorii determinanţi în decizia clienţilor de a apela la serviciile S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. sunt :
– specificul Zonei Libere Giurgiu  –  regimul suspensiv;
– poziţionarea geografică a Zonei Libere Giurgiu, în partea de Sud a României,în apropiere de Municipiul Bucureşti, fiind punctul de intersecţie al principalelor culoare de trafic rutiere,feroviare şi fluviale internaţionale.
– accesul în Zona Libera Giurgiu: naval si rutier.
– infrastructura şi utilităţile existente in Zona Libera Giurgiu ;
– concesionarea terenurilor pe o perioadă de 42 de ani;
– forţă de muncă calificată;
– existenţa unui terminal de descarcare mărfuri generale.        
ANALIZA ECONOMICĂ DIN 2010 ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT
Evoluţia principalilor indicatori  economico-financiari trebuie analizată, atât ţinându-se cont de evoluţia societăţii în perioada de după aderarea României la Comunitatea Europeană, fapt ce a condus la pierderea facilităţilor fiscale ale agenţilor economici ce activau în cadrul Zonei Libere Giurgiu, cât şi de necesităţile de adaptare la efectele de crizei economico-socială declanşată în toamna anului 2008, dar ale carei efecte se resimt si în prezent. Baza tehnico-materială învechită, infrastructura deteriorată a societăţii, precum şi legislaţia nearmonizată la parametrii actuali de desfăşurare a activităţilor în cadrul zonelor libere din România, sunt aspecte care au influenţat scăderea nivelului de activitate al agenţilor economici.
Principalii indicatori de evaluare a activităţii Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. în perioada 2010 – 2016 sunt :
cifra-de-afaceri-zl-bun
zlg-1-bun
zlg3-bun-bunzlg-4-bun-bun

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!