Actualitate

"Bătălia" continuă… Din nou, despre Zona liberă Giurgiu – mărul discordiei din sânul PSD Giurgiu!

Au trecut alegerile, au trecut şi sărbătorile de iarnă! Şi, odată cu ele, şi „aparenta linişte” din interiorul PSD Giurgiu. Aşa se face că, la început de an, administraţia judeţeană a dezgropat „securea războiului”. Şi de această dată, mărul discordiei este  Zona Liberă Giurgiu! Acum, administraţia judeţului a pus pe ordinea de zi constatarea dreptului de proprietate publică a Judeţului Giurgiu asupra terenului în suprafaţă de 1.604.528 mp, situat în Giurgiu, str. Portului, nr. 1 – 2 şi aprobarea destinaţiei sumelor provenite din folosinţa acestui teren. În traducere liberă şi pe înelesul giurgiuveanului este vorba despre terenul  Zonei  Libere Giurgiu. 
Şi cum în administraţia judeţeană, PSD are majoritatea, floare la ureche! Nu contează prea mult opinia unora dintre aleşi, opinie care poate fi corectă şi care nu face altceva decât să aducă informaţii în plus, oferite de cei din aparatul propriu al judeţului,  informaţii care pot determina în final un vot pro sau contra. În fond, acesta este şi rolul dezbaterilor, unul constructiv!
Administraţia judeţeană a convocat o şedinţă ordinară publică luni, 9 ianuarie 2017, unde pe ordinea de zi s-a aflat şi Proiectul de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate publică a Judeţului Giurgiu asupra terenului în suprafaţă de 1.604.528 mp, situat în Giurgiu, str. Portului, nr. 1 – 2 şi aprobarea destinaţiei sumelor provenite din folosinţa acestui teren. Este vorba despre terenul unde se află Zona  Liberă Giurgiu.
După ce preşedintele CJG, Marian Mina,  a prezentat titulatura punctul 9 din Ordinea de zi, directorul Direcţiei juridice, Nina Carmen Crişu a expus motivele care au stat la baza elaborării hotărârii.
„Aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară, terenul menţionat sub numărul de carte funciară nr. 1170/N/C este în suprafaţă reală de 1.604.528 mp, din acte rezultând însă o suprafaţă de 1.605.400 mp. Actele despre care vorbeam era hotărârea  de Guvern nr. 1221 din 2003. Pentru a fi în concordanţă cu realitatea am hotărât că este bine să scriem în actele noastre suprafaţa reală despre care se face vorbire.
În lumina prevederilor art. 91 şi art. 123 din Legea nr. 215 orice act de dispoziţie asupra terenului proprietate publică a judeţului respectiv închiriere, subînchiriere, concesionare, subconcesionare va fi făcut doar cu acordul prealabil al Consiliului judeţean.
De asemenea, în articolul 16 din Legea 213 se prevede că în cazul în care contractul de închiriere sau de concesionare, subconcesionare se face de către Consiliul judeţean redevenţa, chiria în proporie de sută la sută va intra în bugetul Consiliului judeţean, însă în cazul în care aceste acte de folosinţă ale terenului se fac de către titularul unui drept de administrare, proprietarul are dreptul să încaseze o chirie în cotă parte între 50 şi 80 la sută stabilită rin hotărâre de Consiliu judeţean.
În hotărârea de faţă noi am propus ca cuantumul care să ne revină la Consiliul judeţean să fie de 50 la sută în cazul administrării de către o altă persoană juridică decât Consiliul judeţean”, a declarat Nina Carmen Crişu.
Nemulţumită de faptul că nici la comisie nu a primit răspunsuri lămuritoare la multe dintre întrebările puse, motiv pentru care şi comisia juridică s-a întrunit de două ori, consilierul judeţean Georgeta Mihuţ a declarat: „Sper că aţi fost informat domnule preşedinte că acest punct de hotărâre a necesitat două şedinţe de comisii. Hotărârea de guvern la care face referire doamna Crişu, aceea din 2003, prevede suprafaţa de 262 de hectare.
Am întrebat la momentul acela şi îmi pare rău că am fost dezinformaţi, sper să nu se mai repete,  şi sunt convins că nu  a fost cu rea credinţă, ce este cu acea diferenţă de 100 de hectare şi ni s-a spus că nu este niciun fel de problemă, că are Consiliul judeţean acte de întabulare, că este pădure şi că nu este nevoie pentru Zona liberă Giurgiu.
Astăzi mi s-a spus cu totul altceva de către domnul  secretar Dinu că pe acea diferenţă de 100 hectare Primăria ar avea întabulat titlul de proprietate. Nu am văzut niciun fel de act. Sper să le şi vedem când se va putea!  Acesta ar fi un prim aspect care pe mine mă face să mă abţin la acest proiect de hotărâre!”
Continuând în aceeaşi notă, consilierul Georgeta Mihuţ a expus un al doilea argument pentru care se va abţine de la vot: „consider că nu este oportun să aprobăm aşa ceva în acest moment  şi am să explic şi de ce. Ştim foarte bine că în această suprafaţă de 160 de hectare este şi suprafaţa folosită de Zona liberă şi ştim cu toţii de litigiul generat între Primărie şi Consiliul judeţean
Iar în momentul în care s-a dat în administrarea Primăriei Giurgiu suprafaţa era de 262 ha, conform hotărârii din 2003. Însă aşa cum sună proiectul de hotărâre şi îneleg şi care a fost scopul îmi constat dreptul de proprietate numai pe 160 hectare, eu vă spun ca jurist şi ca avocat, şi slavă domnului am vreo 25 de ani de profesie,  această hotărâre de Consiliu poate fi speculată ca interpretare la instanţă în favoarea Primăriei municipiului Giurgiu. Este ca şi cum recunoaştem că noi nu avem dreptul de proprietate asupra diferenţei de 100 de hectare, chiar dacă am înţeles de la domnul secretar Dinu că vor urma demersuri şi aşa mai departe.”
Un al treilea argument în susţinerea punctului de vedere adus de doamna Mihut este acela cu privire la taxele încasate. „Am înţeles că într-adevăr, legea 213 prevede posibilitatea de a încasa între 20 şi 50 la sută. Nu mi se pare în regulă atâta timp cât eu nu ştiu care este administratorul să stabilesc 50 la sută. Personal, cred că este în interesul Consiliului judeţean ca această taxă, în condiţiile în care dă spre administrare altei persoane, să varieze în funcţie de administrator şi de obiectul contractului. Dacă în anumite situaţii se justifică 50 la sută este posibil ca în alte situaţii să fie de 80 la sută. Şi atunci aş prefera chiar dacă activitatea ar fi un pic mai greoaie să am stabilită taxă pentru fiecare gen de contract! Pe aceste trei argumente ne vom abţine”, a mai adăugat consilierul liberal, Georgeta Mihuţ, nu înainte de a-i aduce la cunoştinţă preşedintelui CJG că ar fi de preferat ca atunci când pune o întrebare la comisia de specialitate să nu i se răspundă decât să fie dezinformată de către persoane din aparatul propriu. „Şi am martori, inclusiv colegii de la PSD, colegii mei că aşa mi s-a spus în şedinţa comisiei juridice!”
De altfel şi raportul Comisie juridice, care a fost ataşat proiectului de hotărâre şi care, într-adevăr, are rol consultativ, document prezentat în facsimil, arată clar că membrii comisiei s-au abţinut în unanimitate.
„eu nu v-am dezinformat cu nimic la şedinţa comisiei juridice. Am spus că facem o reglare pe acea suprafaţă de teren care este înscrisă la numărul cadastral. Cealaltă suprafaţă de 102 hectare fiind tot a Consiliului judeţean. Ea este din 2003. Deci dreptul de proprietate asupra întregii suprafeţe de teren a fost consfinţită printr-o hotărâre de guvern care, ca şi act administrativ, are o putere mai mare ca o hotărâre de consiliu local/judeţean. Cealaltă suprafaţă de 102 hectare, într-adevăr, nu este în Zona liberă, este un alt teren separat. Iar astăzi s-a depus cererea de întabulare pe suprafaţa respectivă… cînd va ieşi întabularea am să v-o prezint şi pe aceea în şedinţă de consiliu, a mai adăugat Nina Crişu.
După alte intervenţii, cam în aceeaşi notă, proiectul de hotărâre a fost supus la vot: 20 voturi pentru ale consilierilor PSD şi ALDE, 7 abţineri, toate ale consilierilor PNL, iar unul dintre consilierii PSD  nu a participat nici la vot şi nici la dezbateri.

M. M.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!