Actualitate

OUG nr. 147/ 2020: Zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice

– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 147/ 2020 intra in vigore in 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 147/ 2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie anteprescolara ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-COV-2 (”OUG 147/2020”) a fost publicata, pe 28 august 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei.

Domeniul de aplicare

OUG 147/2020 se va aplica tuturor salariatilor din mediul public si privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2020 – 2021.

Unul dintre parinti are dreptul la zile libere pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de Directiile de sanatate publica competente si avand in vedere hotararea Comitetului pentru Situatii de Urgenta competent.

Conditiile de eligibilitate ale salariatilor

Prevederile OUG 147/2020 se vor aplica parintilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au copii:

–              cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara; sau

–              cu dizabilitati, cu varsta de pana la 26 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;

b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

Prin OUG 147/2020, se stabileste ca, in categoria parintilor, se va incadra, printre altele, adoptatorul, persoana care are copilul in plasament sau sub tutela, parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant.

Prevederile OUG 147/2020 nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti:

a) este in concediul pentru cresterea copilului sau in cazul art. 11 alin. (2) din OUG 111/2010 sau beneficiaza de concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la 7 ani;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;

d) are raportul de munca suspendat in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Perioada de acordare a zilelor libere platite

Persoanele anterior mentionate au dreptul la zile libere platite, pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara.

Procedura de acordare a zilelor libere platite

OUG 147/2020 impune obligatia angajatorului de a acorda zile libere in conditiile de mai sus daca sunt solicitate de catre angajat.

Unul dintre parinti va depune:

a) cerere la angajatorul de la care doreste sa beneficieze de acordarea zilelor libere platite in vederea supravegherii copilului,

b) o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu si-a exercitat acelasi drept prevazut de OUG 147/2020, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si ca nu se regaseste in situatiile care exclud aplicabilitatea acestei Ordonante,

si

c) o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea  in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul copia certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 ani.

Nota: Modelele cererii si declaratiei pe proprie raspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, care se va publica in Monitorul Oficial.

Indemnizatia primita in cazul acordarii zilelor libere platite

Cuantumul indemnizatiei este de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia prevazuta este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca.

Aceste sume pentru plata indemnizatiei se vor deconta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale numai pe perioada acordarii zilelor libere.

Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate  vor fi inapoiate Fondului potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei

In acest sens, angajatorul va urma urmatoarea procedura:

–              acesta va depune o cerere la agentia pentru ocuparea fortei de munca competenta, insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei, in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

–              pentru depunerea in format electronic a cererilor si a documentelor, se pot folosi modele de cereri si formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic sau pe platforma http://aici.gov.ro/.

Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se va face in 15 zile calendaristice de la inregistrarea documentelor.

Sanctiuni

Neacordarea de catre angajator a zilelor libere in cazul in care angajatul a solicitat acest lucru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000 lei si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care se refuza acordarea zilelor libere, in limita a 20.000 lei. Prevederile referitoare la contraventii intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii OUG nr. 147/2020 in Monitorul Oficial.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!