Actualitate

PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU PROVOCĂRILE NOULUI AN ȘCOLAR, PRIN CURSURI DE FORMARE DIN OFERTA C.C.D. GIURGIU

În contextul actual, generat de pandemia COVID-19, Casa Corpului Didactic Giurgiu a susținut activitatea de pregătire a noului an școlar 2020-2021 și a asigurat formarea continuă a cadrelor didactice din județul Giurgiu, prin cursuri avizate de Ministerul Educației și Cercetării, privind utilizarea instrumentelor de instruire online, accesul la aplicațiile educaționale oferite de către Google și Microsoft și utilizarea eficientă a acestora (Google Meet, Google Calendar și Google Classroom, pentru îmbunătățirea predării, învățării și colaborării).

Astfel, au fost reproiectate unele programe de formare continuă și au fost transformate în activități online de tip sincron (Webinar), pentru a răspunde nevoii de formare a cadrelor didactice, privind utilizarea unor platforme, aplicații și instrumente digitale în activitatea didactică online.

În perioada 23 iulie – 11 septembrie 2020, peste 400 de cadre didactice au urmat  cursul de formare Utilizarea instrumentelor de instruire online din oferta C.C.D. Giurgiu, care presupune dezvoltarea competențelor digitale și a abilităților de utilizare a instrumentelor Google, în scopul asigurării calității procesului de predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online.

Cursurile se organizează pentru toate cadrele didactice, indiferent de nivelul de învățământ și specializare și sunt susținute de formatori, cadre didactice abilitate, cu experiență în formare.

Acest program de formare oferă posibilitatea cadrelor didactice să-și dezvolte competențe în domeniul predării online, precum: introducerea instrumentelor Google în lecții, realizarea de resurse digitale care folosesc Google Apps, utilizarea aplicațiilor uzuale Google, aplicarea noilor tehnologii în activitatea de căutare şi prelucrare a informației, utilizarea eficientă a aplicațiilor de soft. G Suite for Education este o suită de instrumente care poate ajuta cadrele didactice să sporească oportunitățile de gândire critică, comunicare, colaborare și creativitate, susținând în același timp obiectivele de învățare pentru elevii.

Activitățile au fost diverse și s-au desfășurat pe module tematice, sesiuni online, desfășurate cu ajutorul aplicațiilor Google Meet sau Google Classroom. Evaluarea activității cursanților s-a realizat de către formatori, prin: webinar-ii, prezentări Google Slides, portofolii electronice, chestionare electronice, proiecte de lecții, fișe de lucru și de evaluare.

Activitățile din cadrul C.C.D. Giurgiu au fost adaptate noului cadrul legislativ, generat de contextul pandemiei COVID-19, și s-au desfășurat în conformitate cu strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar din județul Giurgiu, în domeniul formării continue, prin asumarea obiectivelor educaționale din programul de guvernare și politicilor educaționale elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru susținerea și dezvoltarea sistemului educațional românesc, pentru că educația trebuie să continue, fie și în mediul online, pentru o Românie modernă și educată, care oferă egalitate de șanse tuturor partenerilor implicați în procesul educațional: elevi, părinți, cadre didactice, colaboratori.

Noua ofertă a C.C.D. Giurgiu va fi adaptată contextului actual și va răspunde, cu siguranță, nevoilor de formare ale cadrelor didactice din județul Giurgiu. Vom asigura accesul la programele de formare tuturor cadrelor didactice interesate de perfecționarea continuă, dar și formatorilor interesați de dezvoltarea profesională și de îmbunătățirea procesului didactic, în mod transparent, cu respectarea principiilor echității și al nondiscriminării.

Astăzi, când clopoțelul anunță un nou început, echipa Casei Corpului Didactic Giurgiu urează tuturor un an școlar încununat de succese și de realizări pe măsura muncii și a așteptărilor, sănătate și curaj pentru îndeplinirea idealurilor.

Totodată, vă invităm să ne fiți alături, parteneri siguri, pe drumul cunoașterii și al dezvoltării personale și profesionale.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!