Actualitate Eveniment Fără categorie Social

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU – PROIECTUL ERASMUS+ KA1 ”PAY IT FORWARD!”

Proiectul de mobilitate Erasmus+ ”Pay It Forward!” nr. 2019-1-RO01-KA101-06174, Acțiunea Cheie 1, derulat la Școala Gimnazială ”Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu în perioada iunie 2019- mai 2022, a reprezentat o oportunitate în ceea ce privește perfecționarea cadrelor didactice, oferindu-le acestora mijloace de a instrui și educa generații mobile și active, capabile să facă față provocărilor lumii contemporane.
Proiectul a avut ca obiective: îmbunătățirea competențelor profesionale în scopul facilitării unei învățări bazate pe cooperare, experimentare și formare de atitudini moral-civice; îmbunătățirea competențelor lingvistice, interculturale și de utilizare a metodelor TIC a celor 12 cadre didactice participante la cursurile de formare; dezvoltarea competențelor de negociere, colaborare, gestionare a conflictelor; îmbunătățirea politicilor școlii prin stabilirea unor obiective care să reflecte dimensiunea europeană în cadrul PDI: schimburi culturale, parteneriate, un mediu de lucru pentru o educație modernă, implicarea comunității în procesul educațional.
Primul flux de mobilități a avut loc în perioada 07-12 octombrie 2019 în Florența, Italia.
Cursulde formare Coaching de viață pentru profesori: profesori fericiți pentru elevi mai bunia constat în exerciții dinamice de grup, framework, activități de tip team building, exerciţii de ascultare activă, desen intuitiv, exerciţii de mindfulness și de exprimare a emoțiilor, toate fiind aplicate ulterior în școală cu scopul de a ajuta elevii să se exprime fără teamă, să cunoască și să- și înțeleagă emoțiile, să devină mai conștienți și mai responsabili de acțiunile lor.
Fluxul II s-a desfășurat în perioada 17-21 mai 2021 în Santarem, Portugalia. Cursul Predarea toleranței, diversității și cetățeniei active în sala de clasă a secolului XXIa pregătit participanții în vederea organizării unor sesiuni de instruire relevante pentru elevii lor, astfel încât aceștia să devină mai deschiși și să accepte diferențele, să valorifice diversitatea ca o oportunitate prin care putem învață unul de la altul pentru a construi societăți mai puternice și mai dinamice.Metodele pedagogice folosite în cadrul cursului s-au bazat pe pregătirea experiențialăși interactivitate- ateliere de lucru, simulări, schimburi de bune practici, discuții cu profesori locali, vizite în școli, schimburi culturale.
Cursul Învățarea prin colaborare și cooperaredesfășurat în Valencia, Spania (14-19 martie 2022),a avut ca scop sprijinirea mediilor de învățare colaborativă, îmbunătățirea relațiilor școlare și dezvoltarea creativității și abilității de a învăța să înveți. Profesorii participanți au învățat să gestioneze învățarea colaborativă și cooperativă, să-i ajute pe elevi să se integreze în grup și să promoveze creșterea personală și socială a acestora.
În urma participării la cursurile de formare,profesorii și-au însusit tehnici de creștere a motivației elevilor, de accesare a conținuturilor în moduri alternative și plăcute, pe care le-au aplicat în cadrul orelor de curs și al unor lecții demonstrative. Au fost organizat ework-shop-uri cu exemple de bună practică, mese rotunde și activități de mentorat.
Antrenarea elevilor în activități de promovare a cetățeniei europene a dus la înțelegerea și valorizarea pluriculturii, la dezvoltarea capacității de a aborda dificultățile într-o manieră constructivă, percepând voluntariatul ca pe o sursă de dezvoltare personală și descoperindu-și atuuri personale (încredere în sine, inițiativă, creativitate, toleranță).
În ceea ce privește impactul asupra instituției, cunoștințele și experiența dobândite în mobilități au fost integrate în curriculum și în PDI: folosirea noilo rmetode la clasă, formarea unor echipe de voluntari care să implice copiii cu probleme de integrare în activități specifice, implementarea unor opționale care să contribuie la educarea elevilor în spiritul cetățeniei europene, abordări cross-curriculare, identificarea modalităților de transfer a educației nonformale în contexte formale.
Participarea elevilor și profesorilor la activități sociale și de voluntariat în folosul comunității a generat o colaborare eficientă între școală, părinți și autoritățile locale și a dus la creșterea prestigiului școlii.

                      ECHIPA DE PROIECT: 
       PROF. STANEF MARIA (COORDONATOR)

              PROF. OPRIȘ FLORICA

              PROF. PEIA LUMINIȚA

              PROF. TUDORACHE AMELIA
Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!