Fără categorie

Siguranță în școli: prevenirea incendiilor în unităţile de învăţământ

Siguranța copiilor este prioritară, iar odată cu începerea noului an școlar, pe timpul cursurilor, atât cadrele didactice, cât și elevii trebuie să acorde o atenție deosebită respectării normelor de prevenire a incendiilor.
Producerea unui astfel de eveniment într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe grave. De la folosirea incorectă a aparaturii electrice, a sistemelor de încălzire, până la fumatul în incinta clădirilor, care este interzis, toate pot provoca incendii și de aceea este necesară cunoașterea unor reguli de apărare împotriva incendiilor, în unităţile de învăţământ.
Măsurile minimale vizează personalul unităților școlare, dar și elevii și se referă la:
verificarea instalațiilor electrice și de încălzire, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, înainte de începerea școlii, de către personal autorizat și eliminarea defecţiunilor constatate;
asigurarea necesarului de stingătoare, conform prevederilor normelor în vigoare;
stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu, precum și a măsurilor de informare și de cunoaștere a acestuia de către elevi, de personalul didactic și auxiliar;
verificarea, înainte de sezonul rece, a mijloacelor de încălzire locală (sobele cu/fară acumulare de căldură şi coşurile pentru evacuarea fumului), pentru a elimina eventualele defecţiuni şi a asigura buna funcţionare a acestora;
eliberarea căilor de evacuare și salvare din unitățile de învățământ (coridoare, scări, ieșiri), astfel încât să poată fi folosite în orice moment. Lățimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea diverselor obiecte;
asigurarea accesului la hidranţi, la mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc., pentru o intervenție rapidă;
introducerea în laboratoare sau ateliere a materialelor didactice (substanţe, reactivi, etc.) care sunt necesare doar în ziua respectivă;
asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi a bunurilor din clădire;
instruirea elevilor în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu;
afişarea instrucţiunilor pe care elevii şi profesorii trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare;
golirea coşurilor de gunoi în locurile special destinate, în afara construcţiilor, la încheierea activităţilor didactice;
oprirea aparatelor / sistemelor de ventilaţie / climatizare locală. La fel și a iluminatului artificial, a alimentării cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.;
respectarea regulilor privind fumatul în incinta construcţiilor de învăţământ, activitate interzisă prin lege.
Sfaturi pentru elevi, în caz de incendiu:
1.Anunțați incidentul primului adult pe care îl întâlniți;
2.Păstraţi-vă calmul!;
3.Părăsiți clădirea sub supravegherea și îndrumarea unui cadru didactic;
4.Urmaţi căile de evacuare marcate. Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua ghiozdanele sau alte obiecte de valoare! Viaţa dumneavoastră este mai importantă!
5.Când aţi ajuns în curte, îndreptaţi-vă spre locul de adunare marcat corespunzător. Aici cadrele didactice fac prezenţa.
6.Aşteptaţi intervenția pompierilor!

Odată cu începerea anului școlar, vor continua acțiunile de îndrumare și control la aceste categorii de obiective și vor fi organizate exerciții destinate formării comportamentului preventiv specific tipurilor de risc, pentru copii și cadre didactice.

De asemenea, specialiștii vor intensifica activităţile derulate în colaborare cu inspectoratele şcolare teritoriale, pe linia educării şi instruirii elevilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin executarea periodică a unor recunoaşteri în teren la unităţile de învăţământ, pentru a stabili modul de intervenție în cazul producerii unor eventuale situații de urgență.

Acțiunile vor fi completate de organizarea periodică de exerciții de alarmare şi evacuare în situaţii de urgenţă (în majoritatea dintre acestea fiind exersat modul de comportare în cazul producerii unui incendiu sau cutremur), destinate formării comportamentului preventiv specific tipurilor de risc, pentru elevi și cadre didactice.

Pentru informații suplimentare accesați următorul link:
http://www.isugiurgiu.ro/doc/prevenire_situatii_de_urgenta_in_scoli.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!