Actualitate

COMUNICAT DE PRESĂ – Dezbateri publice în cadrul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

antet comunicatCOMUNICAT DE PRESĂ

DATA: 02 septembrie 2016

Dezbateri publice în cadrul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit

Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

În perioada 26 august – 02 septembrie s-au desfăşurat dezbateri publice în localităţile Comana, Prundu, Greaca, Mihăileşti, Grădinari, Buturugeni, Adunaţii Copăceni, activităţi prevăzute în calendarul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”.
Astfel, au fost realizate 7 activităţi de dezbatere publică în fiecare localitate implicată în proiect, cu scopul informării, consultării şi culegerii de informaţii din partea membrilor comunităţilor respective – autorităţi, mediu de afaceri, cetăţeni -, cu privire la obiectivele propuse prin proiect, care vor contribui la realizarea Obiectivului specific 4 al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020, respectiv “Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusive diversificarea.
În urma acestor dezbateri publice au fost obţinute informaţii necesare elaborării şi adoptării unei strategii de dezvoltare locală care să permită atragerea şi implementarea cu succes a finanţărilor nerambursabile pentru comunităţile locale din zona Grupului de Acţiune Locală pentru Perscuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu.
Informaţii de background
Primăria Grădinari în calitate de beneficiar al Proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu” a semnat în data de 09.06.2016 contractul de finanţare nr. 7, cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  DGP-AM POPAM, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Martitime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.
Parteneri: Comuna Grădinari, comuna Buturugeni, oras Mihăileşti, comuna Adunaţii Copăceni, comuna Comana, comuna Prundu, comuna Greaca, Baltic Marine Grup SRL Comana, Edicris Andrei Com SRL Greaca, Ovisor Fish SRL Greaca, Prod Emidim SRL Greaca, Pelicanul Distribution SRL Mihailesti, Aquaculture Top Consulting SRL Mihailesti, Agro&Fisching Magura SRL Buturugeni, C&D Trans Constructii SRL Adunatii Copaceni.
Durata proiectului: 3 luni ; Valoarea totală a proiectului:110.278,00 lei
Obiectivul general: Dezvoltarea durabilă şi integrată a localităţilor: Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Comana, Prundu, Greaca din judeţul Giurgiu, prin atragerea membrilor acestor comunităţi în procesul consultativ de elaborare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea socială, organizarea de campanii de informare şi conştientizare a locuitorilor  în vederea promovării iniţiativelor locale si realizarea de networking în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Actiune Locală pentru Pescuit „Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”.
Grup ţintă: Locuitorii din teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu, factorii de decizie, persoane juridice.

Date de contact: Primaria Comunei Gradinari: Adresa: com. Gradinari, județul Giurgiu; Telefon: 0371/187.103

E-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com

Persoană de contact: Ilie Maria Alexandra  Funcția: Responsabil legal de proiect.subsol comunicat

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!