Anunțuri

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Comuna Gradinari cu sediul in comuna Gradinari, jud. Giurgiu, titulara a proiectului „Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Gradinari li localitatilor apartinatoare (Gradinari Zorile si Tantava), judetul Giurgiu” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul „Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Gradinari li localitatilor apartinatoare (Gradinari Zorile si Tantava), judetul Giurgiu” propus a fi amplasat in comuna Gradinari, satele Gradinari, Zorile si Tantava, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de incadrare si mootivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!