Actualitate Anunțuri Comunicate Economic Educație Important Informare publică La zi ORDINE PUBLICA

COVID 19: Municipiul Giurgiu si alte 9 comune sunt scenariul rosu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 02.11.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT. UAT LOCALITATEA Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1 Com. Adunaţii-Copăceni Sat Adunaţii-Copăceni 0,31
2 Com. Adunaţii-Copăceni Sat Dărăşti-Vlaşca 1,49
3 Com. Adunaţii-Copăceni Sat Mogoşeşti 0,00
4 Com. Adunaţii-Copăceni Sat Varlaam 0,00
5 Com. Băneasa Sat Băneasa 0,66
6 Com. Băneasa Sat Frasinu 0,00
7 Com. Băneasa Sat Pietrele 0,00
8 Com. Băneasa Sat Sfântu Gheorghe 0,00
9 Com. Bolintin-Deal Sat Bolintin-Deal 0,23
10 Com. Bolintin-Deal Sat Mihai Vodă 3,24
11 Com. Bucşani Sat Angheleşti 0,00
12 Com. Bucşani Sat Bucşani 4,70
13 Com. Bucşani Sat Goleasca 0,00
14 Com. Bucşani Sat Obedeni 3,31
15 Com. Bucşani Sat Podişor 0,00
16 Com. Bucşani Sat Uieşti 0,00
17 Com. Bucşani Sat Vadu Lat 0,00
18 Com. Bulbucata Sat Bulbucata 0,96
19 Com. Bulbucata Sat Coteni 0,00
20 Com. Bulbucata Sat Făcău 0,00
21 Com. Bulbucata Sat Teişori 0,00
22 Com. Buturugeni Sat Buturugeni 0,00
23 Com. Buturugeni Sat Pădureni 0,00
24 Com. Buturugeni Sat Podu Ilfovăţului 0,00
25 Com. Buturugeni Sat Poşta 0,00
26 Com. Călugăreni Sat Brăniştari 0,00
27 Com. Călugăreni Sat Călugăreni 0,00
28 Com. Călugăreni Sat Crucea de Piatră 0,00
29 Com. Călugăreni Sat Hulubeşti 0,00
30 Com. Călugăreni Sat Uzunu 5,53
31 Com. Clejani Sat Clejani 0,52
32 Com. Clejani Sat Neajlov 0,00
33 Com. Clejani Sat Podu Doamnei 0,00
34 Com. Clejani Sat Sterea 0,00
35 Com. Colibaşi Sat Câmpurelu 0,85
36 Com. Colibaşi Sat Colibaşi 0,00
37 Com. Comana Sat Budeni 1,37
38 Com. Comana Sat Comana 0,45
39 Com. Comana Sat Falaştoaca 0,00
40 Com. Comana Sat Grădiştea 2,83
41 Com. Comana Sat Vlad Ţepeş 0,00
42 Com. Cosoba Sat Cosoba 0,36
43 Com. Crevedia Mare Sat Crevedia Mare 0,67
44 Com. Crevedia Mare Sat Crevedia Mică 0,00
45 Com. Crevedia Mare Sat Dealu 0,00
46 Com. Crevedia Mare Sat Găiseanca 0,00
47 Com. Crevedia Mare Sat Priboiu 0,00
48 Com. Crevedia Mare Sat Sfântu Gheorghe 0,00
49 Com. Daia Sat Daia 0,00
50 Com. Daia Sat Plopşoru 1,31
51 Com. Floreşti-Stoeneşti Sat Floreşti 6,31
52 Com. Floreşti-Stoeneşti Sat Palanca 1,86
53 Com. Floreşti-Stoeneşti Sat Stoeneşti 0,52
54 Com. Frăteşti Sat Cetatea 0,00
55 Com. Frăteşti Sat Frăteşti 1,59
56 Com. Frăteşti Sat Remuş 1,52
57 Com. Găiseni Sat Cărpenişu 1,09
58 Com. Găiseni Sat Căscioarele 2,96
59 Com. Găiseni Sat Găiseni 0,00
60 Com. Găiseni Sat Podu Popa Nae 0,00
61 Com. Găujani Sat Cetăţuia 0,00
62 Com. Găujani Sat Găujani 0,00
63 Com. Găujani Sat Pietrişu 0,93
64 Com. Ghimpaţi Sat Copaciu 0,00
65 Com. Ghimpaţi Sat Ghimpaţi 0,00
66 Com. Ghimpaţi Sat Naipu 1,22
67 Com. Ghimpaţi Sat Valea Plopilor 0,00
68 Com. Gogoşari Sat Drăghiceanu 0,00
69 Com. Gogoşari Sat Gogoşari 0,00
70 Com. Gogoşari Sat Izvoru 0,00
71 Com. Gogoşari Sat Răleşti 0,00
72 Com. Gostinari Sat Gostinari 0,00
73 Com. Gostinari Sat Mironeşti 2,17
74 Com. Gostinu Sat Gostinu 2,36
75 Com. Grădinari Sat Grădinari 0,00
76 Com. Grădinari Sat Tântava 0,00
77 Com. Grădinari Sat Zorile 0,95
78 Com. Greaca Sat Greaca 1,20
79 Com. Greaca Sat Puţu Greci 0,00
80 Com. Greaca Sat Zboiu 0,00
81 Com. Herăşti Sat Herăşti 0,00
82 Com. Herăşti Sat Miloşeşti 0,00
83 Com. Hotarele Sat Hotarele 0,57
84 Com. Iepureşti Sat Băneşti 0,00
85 Com. Iepureşti Sat Chirculeşti 0,00
86 Com. Iepureşti Sat Gorneni 8,08
87 Com. Iepureşti Sat Iepureşti 0,00
88 Com. Iepureşti Sat Stâlpu 0,00
89 Com. Iepureşti Sat Valter Mărăcineanu 0,00
90 Com. Isvoarele Sat Isvoarele 0,00
91 Com. Isvoarele Sat Teiuşu 0,00
92 Com. Izvoarele Sat Chiriacu 0,00
93 Com. Izvoarele Sat Dimitrie Cantemir 0,00
94 Com. Izvoarele Sat Izvoarele 0,00
95 Com. Izvoarele Sat Petru Rareş 0,00
96 Com. Izvoarele Sat Radu Vodă 3,88
97 Com. Izvoarele Sat Valea Bujorului 0,00
98 Com. Joiţa Sat Bâcu 0,59
99 Com. Joiţa Sat Joiţa 0,46
100 Com. Letca Nouă Sat Letca Nouă 2,82
101 Com. Letca Nouă Sat Letca Veche 0,00
102 Com. Letca Nouă Sat Milcovăţu 0,00
103 Com. Malu Sat Malu 0,00
104 Com. Mârşa Sat Mârşa 0,00
105 Com. Mihai Bravu Sat Mihai Bravu 0,00
106 Com. Ogrezeni Com. Ogrezeni 0,00
107 Com. Ogrezeni Sat Hobaia 0,00
108 Com. Ogrezeni Sat Ogrezeni 1,30
109 Com. Oinacu Sat Braniştea 1,04
110 Com. Oinacu Sat Comasca 0,00
111 Com. Oinacu Sat Oinacu 3,51
112 Com. Prundu Sat Prundu 0,30
113 Com. Prundu Sat Puieni 0,00
114 Com. Putineiu Sat Hodivoaia 0,00
115 Com. Putineiu Sat Putineiu 7,13
116 Com. Putineiu Sat Vieru 3,04
117 Com. Răsuceni Sat Carapancea 0,00
118 Com. Răsuceni Sat Cucuruzu 0,00
119 Com. Răsuceni Sat Răsuceni 0,00
120 Com. Răsuceni Sat Satu Nou 0,00
121 Com. Roata de Jos Sat Cartojani 0,00
122 Com. Roata de Jos Sat Roata de Jos 0,00
123 Com. Roata de Jos Sat Roata Mică 0,00
124 Com. Roata de Jos Sat Sadina 0,64
125 Com. Săbăreni Sat Săbăreni 0,00
126 Com. Schitu Sat Bila 0,00
127 Com. Schitu Sat Cămineasca 0,00
128 Com. Schitu Sat Schitu 0,00
129 Com. Schitu Sat Vlaşin 0,00
130 Com. Singureni Sat Crânguri 0,00
131 Com. Singureni Sat Singureni 0,00
132 Com. Singureni Sat Stejaru 0,00
133 Com. Slobozia Sat Slobozia 0,43
134 Com. Stăneşti Sat Bălanu 0,00
135 Com. Stăneşti Sat Ghizdaru 0,00
136 Com. Stăneşti Sat Onceşti 0,00
137 Com. Stăneşti Sat Stăneşti 0,00
138 Com. Stoeneşti Sat Ianculeşti 0,00
139 Com. Stoeneşti Sat Mirău 0,00
140 Com. Stoeneşti Sat Stoeneşti 1,24
141 Com. Toporu Sat Tomuleşti 1,39
142 Com. Toporu Sat Toporu 0,84
143 Com. Ulmi Sat Căscioarele 0,00
144 Com. Ulmi Sat Drăgăneasca 0,00
145 Com. Ulmi Sat Ghionea 0,00
146 Com. Ulmi Sat Icoana 0,00
147 Com. Ulmi Sat Moşteni 0,00
148 Com. Ulmi Sat Poenari 1,04
149 Com. Ulmi Sat Trestieni 0,00
150 Com. Ulmi Sat Ulmi 2,69
151 Com. Valea Dragului Sat Valea Dragului 2,87
152 Com. Vânătorii Mici Sat Corbeanca 0,00
153 Com. Vânătorii Mici Sat Cupele 0,00
154 Com. Vânătorii Mici Sat Izvoru 1,34
155 Com. Vânătorii Mici Sat Poiana lui Stângă 0,00
156 Com. Vânătorii Mici Sat Vâlcelele 0,00
157 Com. Vânătorii Mici Sat Vânătorii Mari 0,00
158 Com. Vânătorii Mici Sat Vânătorii Mici 3,89
159 Com. Vânătorii Mici Sat Zădăriciu 0,00
160 Com. Vărăşti Sat Dobreni 0,43
161 Com. Vărăşti Sat Vărăşti 0,58
162 Com. Vedea Sat Vedea 1,46
163 Municipiul Giurgiu Municipiul Giurgiu 3,30
164 Oraş Bolintin-Vale Oraş Bolintin-Vale 0,42
165 Oraş Bolintin-Vale Sat Crivina 1,13
166 Oraş Bolintin-Vale Sat Malu Spart 0,99
167 Oraş Bolintin-Vale Sat Suseni 0,00
168 Oraş Mihăileşti Orş.Mihăileşti 1,49
169 Oraş Mihăileşti Sat Novaci 0,00
170 Oraş Mihăileşti Sat Popeşti 0,99
Judeţul Giurgiu 1,45

Pentru satul Gorneni – comuna Iepureşti, satele Putineiu şi Vieru – comuna Putineiu, satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti,  satul Uzunu – comuna Călugăreni, satele Bucşani şi Obedeni – comuna Bucşani, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Oinacu – comuna Oinacu,  municipiul Giurgiu,  satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.

Pentru  satul Căscioarele – comuna Găiseni, sat Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Grădiştea – comuna Comana, satul Letca Nouă – comuna Letca Nouă, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Palanca – comuna Floreşti Stoeneşti, satele Frăteşti şi Remuş  – comuna Frăteşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/ localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000.

Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 02.11.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:
  • Se aprobă scenariul 3 de funcţionare pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Giurgiu, Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Giurgiu, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 5 Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu, Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu, Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu”Giurgiu, Liceul Teoretic ,,Nicolae Cartojan” Giurgiu, Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu”Giurgiu, Grădinița cu Program Normal nr. 8 Giurgiu, Grădinița cu Program Normal nr. 9 Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,, Scufița Roșie” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindeii” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța Fermecată” Giurgiu, Școala Specială nr. 1 Giurgiu, Școala Gimnazială nr.1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 2 Mihai Vodă, Grădinița cu program Normal Gorneni.
  • Rămân în scenariul 3 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ : Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, Colegiul Tehnic ,,Viceamiral ,,Ioan Bălănescu” Giurgiu, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială nr.1 Florești-Stoenești, Școala Gimnazială nr. 1 Vânătorii Mici, Școala Gimnazială nr.1 Bucșani, Grădinița cu Program Normal Obedeni, cls. a-III-a de la Școala Gimnazială ”Drăghici Davila” Găujani.
  • Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr. 2 Remuș, Școala Gimnazială nr. 2 Grădiștea, Școala Gimnazială nr. 3 Palanca, Școala Gimnazială nr. 2 Căscioarele, Școala Gimnazială nr. 2 Naipu, Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Școala Gimnazială nr. 1 Greaca, Școala Primară nr. 2 Tomulești, Școala Gimnazială nr. 1 Letca Nouă.
  • Rămân în scenariul 2 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 2 Dărăști – Vlașca, Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni și Școala Gimnazială nr. 2 Cărpenișu (Școala nr.2 Căscioarele funcționează în scenariul verde), Școala Gimnazială ,, Anghel Mareș” Gostinu, Școala Gimnazială ,, Aurel Solacolu” Ogrezeni, Școala Gimnazială nr.1 Bolintin –Vale (cu 3 clase în scenariul roșu : VI B, VII B. VIII C), Școala Gimnazială nr.1 Stoenești, Școala Gimnazială ,,Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială nr.1 Poenari , Școala Primară nr. 3 Ulmi, Grădinița nr. 4 Ghionea, Școala Gimnazială nr.1 Frătești.
  • Se aprobă scenariul 1 de funcţionare pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr.1 Adunații Copăceni, Școala ,,Banu Băleanu” Bolintin Deal, Școala Gimnazială nr.1 Joița, Școala Gimnazială nr.1 Găiseni, Școala Gimnazială nr.1 Grădinari, Școala Gimnazială nr. 3 Comana, Liceul Tehnologic nr.1 Comana, Școala Gimnazială ,, Elina Basarab” Herăști, Școala Gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială ,,Nicolae Crevedia” Crevedia Mare (fără structuri), Școala Primară nr.1 Hobaia, Grădiniţa nr. 1 Pietrişu, Școala Gimnazială ”Drăghici Davila” Găujani (grădiniţa, clasele pregătitoare, cls. a-I– a, cls. a-II– a, cls. a- IV – a, clasele gimnaziale). Măsurile precizate se aplică începând cu data de 03.11.2020, ora 00.00, pentru o perioada de 14 zile.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!