Actualitate Anunțuri

DAJ Giurgiu, anunt: In Monitorul Oficial au fost publicate normele de aplicare pentru legea 175/2020

In Monitorul Oficial au fost publicate normele de aplicare pentru legea 175/2020, făcând, astfel, complet funcțională legislația națională privind vânzarea suprafețelor agricole.

Conform noilor modificări, avem un număr de șapte categorii de preemptori pentru vânzarea terenurilor agricole, și aici vorbim despre coproprietari, rude de grad I, soți, rude și afini de până la gradul III inclusiv – preemptori de rang I, proprietarii investițiilor agricole – preemptori de rang II, proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării – preemptori de rang III, tinerii fermieri – preemptori de rang IV, Academia de Științe Agricole sau unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii – preemptori de rang V, persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ teritoriale unde este amplasat terenul sau în UAT-urile învecinate – preemptori de rang VI și statul român, prin Agenția Domeniilor Statului – preemptori de rang VII.

Un alt punct important al modificărilor se referă, mai spunea Petra Ochișor, la faptul că, în termen de 45 de zile lucrătoare de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune care doresc să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare.

Era necesară o clarificare a modalității de vânzare a terenurilor agricole, pentru o mai clară evidență a acestora. Mai mult, au intervenit și o serie de modificări în ceea ce privește termenele de înstrăinare a terenurilor agricole situate în extravilan, acesta fiind de 8 ani de la dobândire cu obligația plății impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și cel de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!