Actualitate

La Ghimpaţi, rapoartele de activitate ale primarului, viceprimarului şi consilierilor locali nu sunt pentru ochii publicului

Deşi şedinţele Consiliului Local sunt de regulă publice, la ele putând participa atât presa cât şi orice cetăţean, există situaţii când, cu acordul majorităţii consilierilor, aceste şedinţe nu pot fi publice. Cel puţin legea permite acest lucru consilierilor.

Luni, 30 ianuarie, Consiliul Local din Comuna Ghimpaţi s-a întrunit în şedinţă ordinară la sediul Primăriei din localitate. Pe ordinea de zi, convocatorul îi informa pe consilieri asupra următoarelor puncte ce urmau să fie dezbătute:

  1. aprobarea procesului verbal încheiat la şedinţa din luna decembrie 2011
  2. discutarea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind propunerea Consiliului Local Ghimpaţi cu privire la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Ghimpaţi, jud. Giurgiu în perioada 01.01 – 31.12.2011
  3. discutarea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2012 privind beneficiarii Legii nr. 416/2011, apţi de muncă
  4. discutarea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea PAAR pe anul 2012
  5. discutarea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea unui teren în suprafaţă de 500 mp, d-lui Soare Gelu, în vârstă de 33 ani, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
  6. prezentarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL D-LUI PRIMAR PE ANUL 2011
  7. prezentarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL D-LUI VICEPRIMAR PE ANUL 2011
  8. interpelări, întrebări şi diverse probleme.

Toate bune şi frumoase, numai că, la solicitarea presei, consilierii locali au refuzat participarea mass-mediei la această şedinţă. Nu ştim care dintre punctele de pe ordinea de zi a şedinţei i-au determinat pe consilierii locali să refuze accesul publicului sau al presei la lucrări. Poate discutarea Raportului de Activitate al domnului primar sau al domnului viceprimar pe anul 2011, scrise – după cum se vede, cu litere mari pe convocator, să nu fi fost pentru ochii sau urechile publicului larg. Articolul 52 aliniatul 4 din legea 215 a Administraţiei Publice Locale menţionează clar că „fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.” Numai că în acest caz, legea nu prevede nicidecum că dezbaterea acestui raport poate fi făcută cu… uşile închise, departe de ochii publicului şi al presei. Cert este că aceste rapoarte de activitate nu au fost făcute publice nici până în ziua de astăzi.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!