Actualitate

Precizări necesare de la Instituţia Prefectului

_DSC0350Întrucât  în presa locală online a apărut o serie de afirmaţii cu privire la atacarea în contencios administrativ a Hotărârii Consiliului judeţean Giurgiu aprobată în şedinţa din data de 18 aprilie 2016, cu privire la acordarea unor sprijine financiare, în scopul corectei informări a opiniei publice, Instituţia Prefectului a remis un DREPTLA REPLICĂ pentru a aduce lămuririle necesare.

„Având în vedere afirmaţiile făcute în cadrul conferinţei de presă susţinută de către domnul Vasile Mustăţea, preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu referitoare la atacarea la instanţa  de contencios administrativ a Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu privind acordarea unor sprijine financiare către 1435 de persoane,  precizez următoarele:

La data de 19.04.2016 un ales local din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu a depus un memoriu la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu, prin care sesizează faptul că pentru şedinţa extraordinară din data de 18.04.2016 convocarea consilierilor judeţeni a fost făcută telefonic vineri, 14.04.2016, fiindu-le transmisă pe e-mail ordinea de zi a şedinţelor şi o parte din  materialele de şedinţă.

Pe ordinea de zi a şedinţei figura, ca şi în alte situaţii, şi un proiect de  hotărâre cu privire la acordarea  unor sprijine financiare.

La şedinţa din data de 18.04.2016  consilierii judeţeni  au fost însă puşi în faţa  unui fapt  împlinit, fiindu-le prezentat acest proiect de hotărâre cu privire la acordarea unor sprijine financiare constând într-o sumă  impresionantă (1.224.100 lei) către un număr foarte mare de persoane (1.435), fără ca aleşii locali să aibă posibilitatea de a verifica dacă în toate situaţiile există cereri şi acte justificative cu privire la  starea de sănătate ori la situaţia socio-economică a solicitanţilor, din care să reiasă necesitatea acordării respectivului sprijin financiar.

Cu aceeaşi grabă cu care a fost convocată şedinţa extraordinară, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu a dispus punerea în executare imediată a hotărârii respective, plata sprijinelor financiare începând  să fie efectuată chiar din data de 20.04.2015, deşi ar fi fost firesc ca  punerea în executare a actului administrativ să se realizeze ulterior comunicării acestuia către prefect.

Întrucât actul administrativ există şi a luat naştere chiar din momentul adoptării sale (astfel nu ar fi existat temeiul legal pentru acordarea  sprijinelor financiare şi efectuarea plăţii) şi având indicii temeinice cu privire la legalitatea procedurii de aprobare a hotărârii, pentru a se evita prejudicierea bugetului judeţului prin crearea unor efecte dificil de remediat, respectiv prin imposibilitatea recuperării  sprijinelor financiare acordate, a fost sesizată de îndată instanţa de contencios administrativ.

Referitor la afirmaţia conform căreia anterior şedinţei de consiliu din data de  18.04.2016 au mai fost adoptate şi alte hotărâri de către Consiliul Judeţean Giurgiu având acelaşi obiect, hotărâri care au fost considerate legale de către Instituţia Prefectului – judeţul Giurgiu, facem precizarea că în acele cazuri s-au acordat sume mut mai mici şi către un număr relativ mic de persoane, aleşii locali având posibilitatea de a verifica actele care au stat la baza adoptării hotărârilor respective şi de a constata astfel că fiecare persoană menţionată în anexă este îndreptăţită să primească sprijinul financiar”, semnează prefect Zorinel Niculcea.

Aşa stând lucrurile, se naşte întrebarea: de ce atâta grabă la domnule preşedinte al Consiliului judeţean? De ce?

Info Press

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!