Actualitate Anunțuri

START pentru Centru educațional de tineret Găujani – LANSARE PROIECT


Asociatia Avatar în parteneriat cu Asociatia Datini Educatie Cultura-Gaujani implementează în perioada decembrie 2021- mai 2023, proiectul “Centru educațional de tineret Găujani”.

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul programului Active Citizens Fund România.

Obiectivul nr.1 al proiectului:

  • Capacitarea unui număr de 10 tineri defavorizați din comunitatea Găujani, zonă insuficient deservită, de a deveni un nucleu local pentru inițiative civice de creștere a gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și de conștientizare a rolului și importanței organizațiilor societății civile în societate, pe durata a 16 luni din proiect, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivel local.

Beneficiarii proiectului

  • Beneficiari direcți ai proiectului vor fi 10 (zece) tineri cu vârsta între 14 si 20 de ani, din comuna Găujani, romi și ne-romi, ce reprezintă o categorie insuficient deservită și care vor face parte din nucleul de inițiativă creat. Nevoia acestora a fost identificată în urma colaborărilor anterioare din Găujani: acces la oportunități de dezvoltare.
  • Un alt grup de beneficiari va fi format din 50 de tineri ce vor fi ulterior implicați în acțiunile locale implementate de tinerii lideri (activitățile din campania de conștientizare locală), dar și 250 de persoane din comunitate vor participa la evenimentele derulate de tineri.
  • Cel puțin 500 de persoane informate despre proiect din Găujani și cel puțin 5000 de persoane de la nivel național informate prin mijloace media despre proiect.

Activitățile proiectului vizează:

  • înființarea unui Centru educațional de tineret, ce va contribui la oferirea de servicii de calitate pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea acestuia;
  • selectarea și formarea a 10 tineri în temele cetățenie activă, teatru social, campanii sociale, scriere de proiecte, fundraising;
  • o campanie de strângere de fonduri pentru centrul educațional nou înființat;
  • realizarea unui website performant;
  • o caravană de promovare a rezultatelor proiectului în 5 localități rurale din județul Giurgiu;
  • Realizarea campaniei locale de conștientizare ”Cetățeni implicați-societate puternică”.

Valoarea adăugată a proiectului constă în implementarea și utilizarea instrumentelor inovatoare care facilitează accesul la informație și educație, atât persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, cât și personalului implicat în activități specifice.

Date de contact:
Asociatia Avatar, Gabriela Luciana Teodorescu: 0731.544.469

Asociatia Datini Educatie Cultura-Gaujani, Cornelia Enache: 0726.481.031

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro.
Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
@acfromania

haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!