Actualitate La zi

ANUNȚ – Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027, ÎN CONSULTARE PUBLICĂ!

Consultare publică privind Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 – TERMEN LIMITĂ 13.08.2021

În conformitate cuprevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică Proiectul de hotărâre nr.153 din 01.07.2021 privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027” însoțit de următoarele documente:

§  referatul de aprobare nr.10.010 din 28 iunie 2021 al președintelui;

§  raportul de specialitate nr.11.306 din 01 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și managementul calității și Compartimentului Programe şi proiecte europene;

§  Strategia de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027;

“Strategia de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027” este realizată în cadrul proiectului “i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817, implementat de UAT Județul Giurgiu și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a consiliului județean din luna august 2021.

Orice cetățean (parte interesată) al județului Giurgiu și nu numai, este rugat să transmită propuneri/amendamente/sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ  privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027”, în termen de 10 zile calendaristice de la afişare, la adresa:Consiliul Județean Giurgiu, Bld. Bucureşti, nr.10 sau e-mail: iREM.cjgiurgiu@gmail.com   

Persoane de contact: Nicu MARDALE – Asistent Planificare Strategic.

 Această invitație este parte  a procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027.
 Detalii:  ANUNȚ Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 ÎN CONSULTARE PUBLICĂ! – Consiliul Județean Giurgiu

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

1 comentariu

ANUNȚ – Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027, ÎN CONSULTARE PUBLICĂ! – www.giurgiuonline.com 22 iulie 2021 at 6:26

[…] post ANUNȚ – Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027, ÎN CONSULTAR… appeared first on Informatia de […]

Răspunde

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!