Actualitate Economic La zi Social

“APA SERVICE” Giurgiu- INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC ( 2)

Operatorul regional de apă şi canal “Apa Service” SA Giurgiu vine în întâmpinarea dvs. cu o serie de informaţii legate de obiectul său de activitate, continuând astfel seria informativă ce îşi propune să răspundă, în avans, unor posibile întrebări ale consumatorilor.
Cu precizarea că toate aceste informaţii pot fi regăsite pe site-ul societăţii, la adresa  apagiurgiu.ro -Informaţii de interes public- Întrebări frecvente despre:   , astăzi vom vorbi despre  CONTRACTE şi FACTURĂ.

1.  Contracte

 •  Cum procedați pentru încheierea unui contract?

Contractul de furnizare a servicului de apă si de canalizare constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre Compania Apa Service SA Giurgiu si utilizator. Întocmirea si depunerea dosarului se face la sediul Companiei, de către client.
Actele necesare pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare :
   Asociații de locatari/proprietari

 • hotărâre judecătorească, statut, protocol, certificat de înregistrare fiscal, cerere

 
Gospodării individuale

 • actul de indentitate al proprietarului, actul de proprietate/certificat de moștenitor
 • actul de identitate al proprietarului /actul de identitate al chiriasului/comodatarului/moştenitorului
 • contract de inchiriere/comodat/certificat deces al titularului contractului
 • declarația moștenitorilor pentru împuternicirea beneficiarului
 • acordul scris al proprietarului imobilului în vederea încheierii contractului pe numele chiriașului
 • cerere contract persoane fizice

 • În ce situatii Compania poate lua măsura sistării prestațiilor?

Compania Apa Service SA Giurgiu are dreptul sa întrerupă sau să sisteze prestarea serviciului, în conditile legii, cu notificare prealabilă:

 • la utilizatorii rău-platnici;
 • la utilizatorii care nu-și respectă clauzele contractuale;
 • la utilizatorii care nu dau curs invitației de reînnoire a contractului, indiferent de forma de transmitere a acesteia.

2.  Factura

 • Cum se emite factura?

Factura se emite lunar în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

 • Pot contesta indexul contorului?

Clientul are dreptul de a contesta indexul contorului înscris pe factura curentă, in termen de 10 zile calendaristice de la emiterea acesteia.

 • Care sunt principalele elemente care se regăsesc pe factură?

Factura cuprinde elementele de identificare ale fiecarui punct de consum, cantitatile facturate, pretul/tariful aplicat, cantitatea de apă uzată și pluvială.
Modalităţi de plată:

 • la casieriile societăţii din Piaţa Centrală ( numerar sau PIOS), str. Uzinei şi str. C-tin Brâncoveanu (numerar)
 • OP: în contul :
 • RO92BRDE190SV08081061900 -BRD Giurgiu
 • RO84TREZ3215069xxx002460 -Trezoreria Giurgiu

·        DIFERENȚE

De unde vine diferenţa între consumul înregistrat pe contorul de branşament şi suma consumurilor înregistrate pe contoarele de apartament?
Cauza principală pentru care există o diferenţă (uneori semnificativă) între cantitatea de apă înregistrată de contorul de branşament şi suma cantităţilor de apă înregistrate de contoarele pasante montate în apartamente o constituie clasa de precizie a acestor contoare. Cele mai multe contoare de branşament sunt de clasă C (superioară) în timp ce contoarele din apartamente sunt de clasă A sau cel mult B (clase inferioare). Clasa de precizie mai ridicată C presupune, printre altele, şi un debit de pornire mai mic decît cel al contoarelor de clasă B sau A.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!