Actualitate

Evoluția pestei porcine africane la efectivele de porci mistreți pe teritoriul județului Giurgiu

Până la data de 12.11.2018 la nivelul județului au fost confirmate 9 cazuri de pestă porcină africană la efectivele de porci mistreți: 2 în Fondul de Vânătoare 14 Singureni Lunca, 5 în Fondul de Vânătoare 11 Comana și 2 în Fondul de Vânătoare 10 Mislea .

 • în data de 14.09.2018, în Fondul de Vânătoare 14 Singureni Lunca a fost confirmat primul focar de PPA la porc mistreț;
  în data de 15.09.2018 a fost convocată în ședință Unitatea Locală de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor Giurgiu, fiind adoptată Hotărârea nr.1 prin care s-a aprobat Planul de măsuri nr. 16364/15.09.2018 în cazul confirmării PPA la mistreți;
 •  în data de 17.09.2018 s-a solicitat prin adresa nr.12817 Direcției Silvice Giurgiu, o situație centralizatoare a cantoanelor silvice de pe raza județului Giurgiu;
 • în data de 18.09.2018 Unitatea Locală de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor Giurgiu, ședința la care au fost invitați și reprezentanții societăților comerciale care exploatează masă lemnoasă din zona afectată, cărora le-au fost aduse la cunoștință prevederile Hotărârii nr.2 a Centrului Local de Combatere a Bolilor Giurgiu prin care se suspendă activitatea de exploatare a lemnului în zona afectată până în data 14.10.2018;
 • în data de 20.09.2018 a fost emis Ordinul Prefectului nr.313 prin care a fost constituită o comisie mixtă de verificare și control a cantoanelor silvice de pe raza județului Giurgiu, comisie care verifică modul de respectare a prevederilor punctului 9 din Ordinul nr.35/2016 al ANSVSA, care interzice creşterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor de vânătoare;
 • în data de 21.09.2018 are loc o ședință de lucru cu gestionarii fondurilor de vânătoare arondate Direcției Silvice Giurgiu și Gărzii Forestiere București, cărora li s-a solicitat să identifice și să transmită Instituției Prefectului – județul Giurgiu, coordonatele terenurilor pe care pot fi îngropați porcii mistreți morți/uciși, cu respectarea condițiilor de amplasare acestora din Manualul operațional pentru intervenție în focarele de pestă porcină africană; pentru gestionarii fondurilor de vânătoare aflate pe raza Parcului Natural Comana, instituția noastră a solicitat Administrației Parcului Natural Comana și Agenției Județene de Protecție a Mediului Giurgiu, avizele necesare pentru aceste locații;
 • în data de 28.09.2018, s-a solicitat Direcției Silvice Giurgiu și Gărzii Forestiere București, situația porcilor mistreți uciși conform cotei alocate, în vederea respectării prevederilor Hotărârii nr.3 a CNSSU din 01.08.2018;
  în conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr.320/28.09.2018 care completează OP nr.277/28.08.2018, au fost verificate dacă sunt îndeplinite condițiile amplasamentelor stabilite de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru îngroparea porcilor mistreți/uciși, fiind întocmite de către comisie, procese verbale, în acest sens;
 • în data de 15.10.2018 Instituția Prefectului – județul Giurgiu a solicitat Gărzii Forestiere București, situația recoltării porcilor mistreți din Fondul de Vânătoare 14 Singureni Lunca, unde a fost confirmat primul focar de PPA la mistreț;
  Direcția Silvică Giurgiu și Garda Forestieră București transmit săptămânal Instituției Prefectului – județul Giurgiu, situația recoltării mistreților din fondurile de vânătoare;
 • În data de 07.11.2018 a fost emis Ordinul prefectului nr.396, prin care a fost constituită o comisie mixtă de verificare a fondurilor de vânătoare private; în data de 09.11.2018 comisia a sancționat cu amendă un paznic al unui fond de vânătoare gestionat de AJVPS Giurgiu, pentru nerespectarea prevederilor punctului 9 din Ordinul nr.35/2016 al ANSVSA, care interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor de vânătoare;
 • În data de 29.10.2018 a fost constituită prin Ordinul prefectului nr.380, o comisie de verificare a Fondului de Vânătoare 14 Singureni Lunca și a Fondului de Vânătoare 11 Comana, care a verificat prezența eventualelor cadavre de porci mistreți;
 • în data de 01.11.2018 a fost adoptată Hotărârea CLCB nr.11, prin care s-a aprobat Planul suplimentar de măsuri al DSVSA Giurgiu pentru limitarea răspândirii PPA în fondurile de vânătoare cuprinzând obligațiile operatorilor economici care exploatează masă lemnoasă să efectueze dezinfecția utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport la ieșirea și intrarea din acestea;
 • prin Decizia nr.1 din 24.10.2018 termenele prevăzute în Planul Suplimentar de Măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în România aprobat prin Hotărârea CNSSU nr.3 din 01.08.2018 se prelungesc cu 60 de zile de la data expirării, acestea fiind termenele stabilite pentru reducerea numărului de mistreți și a prădătorilor, în limita cotelor de vânătoare;
 • în data de 08.11.2018, în vederea limitării răspândirii virusului PPA, prin Hotărârea nr.13 a CLCB – ULD, au fost aprobate următoarele măsuri, iar instituția responsabilă de punerea în aplicare a acestora este Administrația Parcului Natural Comana:
  – postarea de materiale informative în punctele de acces în fondul forestier;
  – postarea de materiale informative în zonele de maximă de atractivitate pentru turiști, aflate în fondul forestier;
  – postarea de materiale informative pe canalele de comunicare on-line;
  – informarea directă a grupurilor de turiști;
  – organizarea de patrule periodice pe traseele frecventate de turiști, pentru îndepărtarea grupurilor;
  – organizarea de acțiuni pentru restricționarea directă a accesului turiștilor în perioadele cu aflux, după caz.
Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!